Forside DH-Debat
14. De nye Hvide - Xianbei
16 Dan, Goter og Vender i Skandinavien

15. Hvem var Jætterne?

I følge beretningen om verdens skabelse i den del af yngre Edda, som kaldes "Gylfaginning", opstod Jætterne uafhængigt af Asernes æt.

En Jætte - Urtidsfødt
En Jætte - Urtidsfødt.

De var ældre end Aserne.

De var ikke blot destruktive kaosvæsner, men levede i et velordnet samfund. Der var barske magtfulde gamle jætter og skønne jættekvinder.

Snorres begrundelse - overfor kirken - for at nedskrive sin "Edda" var at beretningerne om alle de hedenske væsener, Aser og Jætter, Dværge og Alfer, var nødvendige for skjaldekunsten.

Naturligvis er Jætterne overnaturlige skabninger og poetiske væsener. Men der må, det er utænkeligt andet, være en historisk kerne i beretningerne om jætterne.

Som omhyggelige efterforskere vil vi holde alle muligheder åbne indtil vi - om nogensinde - opnår vished.
1. Jætter var en Bredere og mere Oprindelig Betegnelse for Indo-Europæerne.

2. Jætterne var et Folk Allieret med Aserne.

3. Jætterne Nedstammer fra Ældre Menneskeracer

1. Jætter var en Bredere og mere Oprindelig Betegnelse for Indo-Europæerne.

Koen 

Audhumbla slikker manden Bure frem af en saltsten Koen Audhumbla slikker manden Bure frem af en saltsten.

Jeg husker jætter
urtidsfødte,
de som fordum
fostrede mig;
ni verdener husker jeg,
ni jættekvinder,
og det vidtkendte skæbnetræ,
skjult under jorden.
(Ældre Edda)

Det er virkelig sandt, at Jætterne var en mere oprindelig race end Aserne. Odin selv var jo af Jætteslægt.

Den første i verden var Hrymer, og han var en jætte. Derefter opstod koen, Audhumbla. Den frembragte manden Bure ved at slikke på en saltsten. Manden Bure fik med jætte-kvinden Bestla sønnerne Odin, Vile og Ve. Bestla var datter af jætten Bølthorn.

Tyr var Asernes overhoved før Odin. Han var også af jætteslægt. I kvadet Hymirs-kviða om Thors fisketur med Jætten Hymer siges det, at Hymer var far til Tyr. Under besøget hos jætten møder de også Tyrs skrækindjagende bedstemor, en jættekvinde med otte hoveder.

Heimdal var vogteren af regnbue-broen Bifrost. Også han var af jætte æt. Ægir hed en hav-jætte, søn af jætten Mistblinde. Han havde ni døtre med sin hustru Ran. Disse ni døtre var alle mødre til Heimdal.

I Indien findes omkring 30 mill. mennesker, som kalder sig selv for "Jat". De lever hovedsagelig i den nordvestlige Punjab provins.

At være en Jat har intet med religion eller politik at gøre. Det er et spørgmål om race og afstamning.

Chaju Ram - en jat Kiran Choudhury - en jat Malika Sherawat kommer fra en konservativ Jat familie Jat Sijh
Fra venstre mod højre:
Chaju Ram - en Jat.
Kiran Choudhury - en Jat.
Malika Sherawat kommer fra en konservativ Jat familie.
Jat Sijh.

Når en søn eller datter i en Jat familie spørger sine forældre og bedsteforældre, hvordan han kan takke dem for, at de har givet ham et liv her på Jorden, så vil de svare, at det eneste de ønsker er, at han skal huske dem og fortælle sine børn om dem og deres forfædre.

En Jat kan være hindu eller muslim, han kan have den ene eller anden politiske overbevisning. De fleste Jat arbejder med landbrug, men de kan findes i alle erhverv som for eksempel som sagførere eller forretningsmænd.

Garhwal Rifles marcherer på La Bassee Road, Frankrig, August 1915
Garhwal Rifles marcherer på La Bassee Road, Frankrig, August 1915.

Briterne brugte mange indiske soldater under første og anden Verdenskrig, de blev i meget stort omfang hvervet blandt Jat i Punjab provinsen, da de blev anset for at være de bedste soldater.

En typisk Jat har efter indiske forhold ret lys hud, han er høj og stærk med kaukasiske ansigtstræk. I Indien bliver de opfattet som flittige og ret hurtige i opfattelsen.

I almindelighed betragter "Jat" folket sig som efterkommere efter "Yuti", som kom fra nord fra området ved Jaxartes floden og i det femte århundrede krydsede Indus, således som det er berettet af den franske historiker, De Guignes (1721-1800).

Vi husker, at i "Han shu", som oversat af Daniel C. Waugh (se classical texts) i "The Han Histories", kaldtes "Yuezhi" for "Yue-te". I Xiongnu kongen Moduns budskab til den kinesiske kejser hedder det:

"Den udvalgte hellige prins blev drevet vestpå til "Yue-te" (udtales "Jye-te"), (Yuezhi) landet. Der imidlertid, himlen støttede vores sag: Vore officerer og tropper var loyale og trofaste, vore heste var stærke og ædle, og ved nedslagtning, halshugning, underkuelse og pacificering, gennemførte vor hær den komplette reduktion af Yue-te."

Måske var der ikke blot tale om en slags sproglig misforståelse når "Han Shu" bruger udtrykket "Yue-te" i stedet for "Yuezhi". "Yue-te" kan have været den generelle betegnelse for indo-europæere i almindelighed og "Yuezhi" kan have været et specifikt indo-europæisk folk.

Massageata levede omkring Aral Søen og Jaxartes floden
Massageata levede omkring Aral Søen og Jaxartes floden.

I praksis betragter "Jats" sig som efterkommere efter alle disse indo-europæiske folk, som i fortiden har invaderet det nordlige Indien. I historiens løb er disse blevet kaldt "Jat", "Jit", "Jut" eller "Jaet".

De peger oftest på Massa-geata folket, som levede i området omkring Jaxartes floden, som den første bølge af erobrere. "Massa" betyder "store" og "Geata" er en anderledes skriveform for "Jute", siger de; det sidste er umiddelbart lidt svært at indse. På dansk betyder "masse" også noget i retning af "stor"; som vi kender det fra en "masse penge" eller en "masse mennesker".

Bemærk iøvrigt, at "Ta Yue-she" (Massagetae) i "Selections from the Han Narrative Histories", som sikkert bygger på "Han Shu", oprindelig kommer fra Tarim Bækken, men blev forjaget af Xiong-Nu.

For at forstå analogien mellem "Geata" og "Jaet" må man kende kong Alfred den Store's oversættelse af Bede's "Historiarum adversum Paganos Libri Septem" fra ca. år 418 AC fra latin til oldengelsk. Oversættelsen kaldes også "Old English Orosius".

Dronning Tomyris lægger Cyrus II's hoved i et kar efter sejren - Efter maleri af Alexander Zick
Dronning Tomyris lægger Cyrus II's hoved i et kar efter sejren - Efter maleri af Alexander Zick.

Han oversatte "Iutis", altså "jyder", til "Geata", og han var en samtidig, så han burde vide, om de var de samme slags folk (Rickfors). De Guignes har utvivlsomt nævnt dette, og ham skatter Inderne meget højt. Alfred den Store var konge af Wessex fra 871 AC til 899 AC.

Efter Massa-geata's ankomst til Indien kom "Saka", derefter kom "Yuezhi", som i mellemtiden havde skiftet navn til "Kushans", og til sidst kom "Heptalites", "De Hvide Hunner". Heptalites oprindelse er noget uklar, men mange mener nu, at de var et folk beslægtet med "Yuezhi".

Mange antikke forfattere nævner Massa-geata heriblandt den romerske geograf Strabo (levede omkring år 0): "Nu, den største part af Skyterne, idet vi begynder ved det Kaspiske hav, kaldes "Dahae", men dem, som befinder sig længere mod Øst, kaldes "Massa-getae" og "Saka", hvorimod alle de øvrige kan henregnes under betegnelsen Skyther, skønt hvert folk har et særskilt navn for dem selv. De er for det meste alle nomader. Men de bedst kendte er dem, som tog Baktrien fra Grækerne. Jeg mener "Asii", "Pasiani", "Tochari" og "Sacarauli", som oprindeligt kom fra landet på den anden side af Jaxartes floden." (Strabo, Geography, 11.8.1)

Den antikke græske historiker Herodot (Herodotus) beretter, at Massageata under ledelse af dronning Tomyris i 530 BC slog den persiske hær og nedlagde Cyrus II's hoved i et kar.

Massa-geata tilbad solen og ofrede heste til deres Guder. Deres foretrukne våben var kampøkser.

De indiske "Jat" hjemmesider har en meget positiv holdning til Jætter. "I henhold til professor Leake, det gamle gotiske ord "Jaet" betyder en kæmpe ("ved hvilket der ikke menes noget andet end en højvoksen mand, en stor kriger eller helt.")

Jyder invaderede England omkring 450 AC
Jyder invaderede England omkring 450 AC.

På mange sprog udtales "Y" som dansk "J" og "u" som dansk "y", så "Yuete", som nævnt i Han shu, vil lyde som "Jye-te". Det land, som de bor i, vil så blive sådan noget som "Jye-land", som vi jo kender så godt. Det er de Indiske Jats heller ikke blinde for; de mener, at nogle af deres stammefrænder, "Yuete" folket, som ikke tog til Indien, brød op fra Asien i folkevandringstiden og drog til Europa, hvor de bosatte sig i Jylland (Jut-land), i Kent og på Øen Wright.

Den Indiske forfatter Thakur Deshraj skrev en bog om Jat Historie "Jat Itihas" (Hindi) (1934), "At landet Assyrien fik sit navn fra "Asiagh gotra Jats". Ordet "Asiagh" oprinder fra Sanskrit ordet "Asi", som betyder sværd. Ifølge "Kautilya"(?) var det folk, som levede af "Asi" (sværd), kendt som "Asiagh". Asiagh rejste fra Asirgarh i "Malwa"(?) til Europa. De, som slog sig ned i "Jangladesh", blev kaldt "Asiagh", og de, som drog til Skandinavien, blev kendt som "Asi". Jats ankom til Skandinavien omkring 500 BC, og deres leder var Odin. - Asi Jats grundlagde "Jut-land" som deres hjemland i Skandinavien. Den religiøse Skandinaviske bog "Edda" nævner, at indbyggerne i Skandinavien i gamle dage var "Jats" eller "Jits", som var Arier og kom fra Asirgarh." (Alt direkte fra en indisk Jat-debatside).

Jylland - Jye-land - Yuete-land -  Jatland - Jutland - Jytland
Jylland - Jutland - Jye-land - Yuete-land - Jatland - Jytland.

Nu er det sådan, at det kaldes "Indo-Europæiske" sprog, fordi lignende ord kan genfindes i forskellige sprog med lignende mening, også i Indiske og Europæiske sprog. Det er fordi, at da "Jats" og "As" udvandrede fra Verdens Midte, tog nogle til Indien, nogle drog østpå og mange rejste til Europa. De tog deres sprog med dem men helt sikkert også sagn og legender fra det fælles ur-hjem. Siden er de blevet mundtligt overleveret fra generation til generation i utalte år, men de må stadigt indeholde en kerne af sandhed.

Vi genkalder os Pompejus Trogus' bog XLII, hvor der står: "Reges Tocharorum Asiani interitusque Saraucarum", "Asiani blev konger af Tochari og udslettede derefter kongen af Saka". Det må betyde, at folket "Tochari" valgte som deres konger en gruppe af erfarne og hærdede krigere, "Asiani", og derefter vandt de sejr over deres fjender. Som Snorre skrev om Aserne: "Odin var en stor hærmand."

Jætter var de oprindelige og de fleste. Digteren Johan Herman Wessel havde sikkert ret, da han skrev: "Vi er alle Jyder for Vorherre".


Se: Selections from the Han Narrative Histories. Søg med "Yue-te" for beretningen om deres nederlag til Xiongnu.

Se også de indiske sider:

Professor B. S. Dhillon's: History and Study of the Jats

og: Jat people & Noun Etymology of Jat

Samt fra en Jat Debatside: Re: [JatHistory] B S Dhillon's book Chapter 1

I The etnic of Sakas (Scythians) - I. Piankov - Iran Chamber Society redegøres for Sakas emigration til Indien, bemærk at forfatteren regner det som en fuldstændig selvfølge at Asii og Tocharin er identisk med "Da Yuezhi", altså "store Yuezhi".

2. Jætterne var et Folk Allieret med Aserne.

En anden mulig forklaring på Jætternes identitet er, at dengang Aserne stadig opholdt sig i Verdens midte, indgik de en alliance med et nabo folk, som de kaldte Jætterne.

Udgårdsloke kunne ved trolddom skabe sig om til  kæmpen Skrymir - tegning af Elmer Boyd Smith
Udgårdsloke kunne ved trolddom skabe sig om til kæmpen Skrymir - tegning af Elmer Boyd Smith

.
Det er mange gange i historien set at to eller flere folk har sluttet sig sammen under en fælles konge eller på anden måde. Blot tænk på Danmark-Norge, Østrig Ungarn, England og Skotland og Tjekko-slovakiet blot for at nævne nogle få eksempler. Det må være sket ofte, også i den tidlige historie.

Xiongnu var dominerende på sletten. De har sikkert været delt i mange indbyrdes rivaliserende grupper, ganske som indo-europæerne var det. Mange folk, som ikke i etnisk forstand tilhørte Xiong Nu, blev indregnet under denne gruppe.

Navnlig de nordlige Xiongnu var alle enige om at hade. De blev kaldt "De Nordlige Vilde". De Sydlige Xiongnu, hovedgruppen, allierede sig faktisk med kineserne i et togt mod "De Nordlige Vilde". De kom tilbage og meldte om en store sejr. Nogle siger, at de Nordlige Xiongnu ved denne lejlighed gav op. De forsvandt fra den Østlige Steppe og drog mod Vest, mod Europa, hvor de blev kendt under deres rigtige navn "Hun".

Udgaards Loke var konge over et lille isoleret folk i Udgaard, den nordlige ødemark. Betegnelsen "Ude" for for en virkelig ugæstfri ødemark findes stadig i Central Asien, nu om dage forbundet med det Mongolske "Ulan". Udgaards Lokes Jætter var noget højere og stærkere end Aserne, men Aserne var overbevidste om, at de selv var de klogeste.

Odin og hans mænd indså, at folket i Udgaard var en potentiel allieret i den politiske kamp for overlevelse. Aserne sendte en deputation til Udgaards Loke, "De nordlige Vilde", med Thor i spidsen. Loke var også med; han var jo af Jætteslægt og havde derfor særlige forudsætninger for at skabe en god forståelse.

Thor brydes med Elle - som i virkeligheden var tiden og døden - tegning af Frolich
Thor brydes med Elle - som i virkeligheden var tiden og døden - tegning af Frolich.

De blev godt modtaget hos Udgårds Loke. De blev inviteret til at deltage forskellige venskabelige konkurrencer. Desværre klarede Aserne sig ikke så godt. Derfor fandt de på forskellige undskyldninger; Såsom at Thor havde en brydekamp med "ælde", tiden og døden, som han ikke kunne vinde, Loke spiste om kamp med ilden, Tjalfe løb om kap med tanken og så videre.

Men det egentlige formål med at rejse den lange vej til Udgaard var at skabe en politisk forståelse mellem Udgaardslokes Jætter og Dan af Asernes æt. "De Nordlige Vilde" var hadet af alle, særligt af de sydlige Xiongnu, og således politisk isoleret, de burde have en naturlig interesse i en alliance med Aserne, og således skabe en alliance med deres fjendes fjende.

Der blev skabt en alliance mellem Dan af Asernes Æt og Jætterne, men samarbejdet gav ofte anledning til gnidninger. Som Saxo fortæller : "Først var der nogle vanskabte uhyrer, som de gamle kaldte Jætter, og som var meget større og stærkere end almindelige mennesker."

"Den anden slags var de første, der lagde vind på kundskab til naturens love og var i besiddelse af spådomsgave. De kunne ikke måle sig med Jætterne i størrelse og kræfter, men overgik dem langt i kløgt og snilde. Imellem dem og Jætterne, var der stadig strid om herredømmet, indtil Jætterne omsider blev overvundne, og troldkarlene ikke blot tilrev sig herredømmet, men også fik ord for at være guder."

Thor - Islandsk bronzefigur fra ca. 1000 AC
Thor - Islandsk bronzefigur fra ca. 1000 AC

"Den tredje slags var avlet ved blanding af de to andre, og kunne ikke nær måle sig med jætterne i størrelse, eller med troldkarlene i kløgt og snilde, men alligevel blev de af dem, de forblindede med deres kogleri, ansete for guder."

Fortællingen om "Thor på besøg hos Udgaardsloke" var den fælles myte, som var med til at binde de to folk sammen, på trods af "strid om herredømmet".

I de rigtigt gamle dage, som vi nu taler om, blandede man ikke gener med hvem som helst. I hovedsagen har man giftet sig med en fra sit eget folk, alt andet har krævet kongens tilladelse.

For eksempel, efter Ostro-Goternes katastrofale nederlag mod Byzanz i slaget ved de Galliske Gravmæler, flygtede de overlevende mod nord, op gennem Italien, og søgte til flugt hos Visi-Goterne i Syd Frankrig. Visi-Goternes konge erklærede da, at familier fra de to folk frit kunne gifte sig indbyrdes. Det var en helt særlig begivenhed, en undtagelse, som blev nedskrevet i historien.

Aserne havde tilsyneladende frit slag med jættepigerne. Det antyder, at der har været et særlig tæt forhold mellem de to folk. Som Saxo skrev: "Den tredje slags var avlet ved blanding af de to andre"

Gunlød var datter af jætten Suttung - maleri af Anders Zorn
Gunlød var datter af jætten Suttung - maleri af Anders Zorn.

Odin selv var meget interesseret i Jætte-piger. Han lå som Bølverk hos jætte-kvinden Gunlød; med hende avlede han Brage. Med jætte kvinden Grid avlede han Vidar. Odin havde også et forhold til en jættekvinde ved navn Rind.

Freyr elskede den smukke jætte-pige Gerd. Njord ægtede Skade, som var datter af Jætten Tjasse. Thor avlede sønnen Magne med jættekvinden Jernsaxe.

Hading, søn af Gram og Signe, favnede jættekvinden Hardgrepe, som var datter af Jætten Vagnhoved.

De børn, som Aserne fik med Jætte kvinderne var på ingen måde andenrangs horeunger. Således blev Thors og Jernsaxes søn "Magne" udpeget til at genrejse Verden efter Ragnarok. Magne var meget stærk, kun tre dage gammel hjalp han sin fader fri, da han lå fastklemt under den faldne kæmpe, Hrungner.

Det interessante ved Hading og Hartgrepe er, at de tilsyneladende elskede hinanden et sted i Syd Rusland. Jætterne og Danerne var altså stadig sammen der. Ifølge Saxo førte Danernes konge, Hading, nemlig krig mod kong Handvan af Hellespont. Det må have været det Kimmeriske Hellespont mellem Krim og det nuværende Ukraine.

Loke på  et Islandsk håndskrift fra det syttende århundrede
Loke vist i et Islandsk håndskrift fra det syttende århundrede.

Et andet vidnesbyrd om det nære forhold mellem de to folk er, at så mange Jætter levede blandt Aserne.

Ægir, havets gud var også en jætte, endskønt han levede blandt Aserne og tit inviterede dem til gilde. Kari var en mindre kendt Jætte, der også levede i Asgaard, han er gud for luft.

Loke, søn af Jætten Farbaute og hans kone Laufey, er den mest kendte. Loke er en drillepind og spasmager. Ingen overgår Loke i listighed, og hans lystighed får ofte Aserne bragt i knibe, men han redder dem dog også ud af kniben igen med sin snuhed.

Loke er den mest berømte blandt Jætterne i Asgaard. I oltids dage sluttede han en pagt med Odin, den første blandt Aserne. "Husker du Odin, da i olddage vi to blandede blod?...", kvad han (Fra Thøger Larsens gendigtning af Edda).

Som bekendt blander man ikke blod med slægtninge (Rickfors). Vi kan blande blod med fremmede, og derved bliver vi som slægtninge, af samme blod - for evigt.3. Jætterne Nedstammer fra Ældre Menneskeracer

En tredje forklaring på Jætternes identitet kan være, at de var efterkommere efter nogle gamle oprindelige menneskeracer, som Indo-Europæerne mødte, da de brød op fra Verdens Midte og drog til dens udkanter.

I Snorre Sturlasons "Edda", under "Gylfaginning" fortælles om Jorden: "Da mælte Gangleri:" "Dette er store tidende, jeg nu hører. Det er et stort smede-håndværk og snedigt gjort. Hvordan var Jorden udtænkt?"

"Da svarer Hár:" "Hun er ringformet udenpå, og der uden om ligger det dybe hav, og langs denne søstrand gav de land til bygder for jætte-ætten. Men på den indre jord gjorde de en borg omkring deres hjem mod jætternes fjendtlighed, og til deres borg havde de jætten Ymirs øjen-bryn og kaldte den borg Midgaard."(fra Flemming Rickfors)

Verden under den sidste istid
Verden under den sidste istid.

I grove træk må det have været således, at det indo-europæiske sprog og den indo-europæiske kultur udviklede sig i midten af det Eurasiske kontinent. Her i overgangsområder mellem steppe og skov var der åbne områder med løs jord og tilstrækkelig med regn, hvor agerbruget kunne udvikle sig. Her blev heste og okser tæmmet, og her iagttog stenalderfolk solens, månens og stjernernes gang. Her sad de omkring bålet og hørte kvad og fortællinger om deres forfædres bedrifter.

I begyndelsen, var Europa, Indien og resten af Verdens udkant dækket af uigennemtrængelige urskove, sumpe og bjerge, fyldt med farlige vilde dyr.

Først da vore forfædre udviklede gode økser af sten, bronze eller jern, blev de i stand til at fælde de tætte skove der. Først da kunne udvandringen fra Verdens Midte begynde.

Neanderthalerne var en Europæisk race
Neanderthalerne var en Europæisk race.

Men da de ankom til de nye jomfruelige områder i Verdens Udkant, mødte de Jætterne, landets oprindelige beboere, efterkommerne efter nogle gamle menneskeracer, som havde levet i disse bjerge, moser og skove "altid". Det var "Jætternes Æt", som Guderne havde givet bopladser langs "Verdens Søstrand".

Neanderthal mennesket levede under den sidste istid. Det var en europæisk race, som kun fandtes i Europa, Mellemøsten og muligvis i Vest Sirbirien. De levede fra 350.000 år siden indtil for 28.000 år siden, eller hvem ved måske længere. Det er umådelig lang tid sammenligned med kendt historisk tid.

Neanderthal mænd var nogle overskårne kæmper, lige så brede som de var høje, som det siges. De var enormt stærke med svulmende armmuskler og relativt korte skinne-ben. De var ikke særlig høje, omkring 165-168 cm., som så mange nutidsmennesker, men de var langt stærkere. Deres kompakte krop gjorde dem velegnet til overleve kulden under Europas istid.

Amerikansk rekonstuktion af en neanderthal kvinde - bemærk hendes muskuløse bygning og tøndeformede krop
Amerikansk rekonstuktion af en neanderthal kvinde - bemærk hendes muskuløse bygning og tøndeformede krop.

Kraftige kæber og øjenbryns-buer fik en neanderthal-mand til at se ud som en bodybuilder på steroider. Hans tøndeformede krop havde ikke noget signifikant midje. Enorme muskler bidrog til hans kompakte udseende.

Det primitive indtryk skabt af hans vigende hage og skrånende pande blev forstærket ved synet af den velvoksne næse og hans kraftige tænder.

Knoglefund gjort i deres huler viser, at de jagede storvildt. Mest sådanne dyr, som levede nær arktiske områder såsom rensdyr, bison, elg og Mammut. Et spyd af træ med flintespids fundet mellem ribbenene på et elefantskelet ved Lehringen i Tyskland, og og en spydspids som blev fundet i rygraden på en hest ved Umm el Tlel i Syrien, henføres begge til Neandertal jægernes aktiviteter.

Rekonstruktion af en Neanderthal mand Rekonstruktion af en Neanderthal kvinde Rekonstrueret skelet af en neanderthal mand
Til venstre: Rekonstruktion af en Neanderthal mand.
I Midten: Rekonstruktion af en Neanderthal kvinde.
Til højre: Rekonstrueret skelet af en neanderthal mand.

De angreb storvildtet i koordinerede små grupper med to og en halv meter lange træspyd. Det var en meget farlig form for jagt. Et studie af 17 skeletter viste, at de havde haft ialt 27 knogleskader. Meget få individer blev mere end tredive år gamle. Kemiske analyser af deres knogler har vist, at de spiste næsten udelukkende kød.

Neaderthal fund er i hovedsagen fra huler og under klippeudhæng, men især i Øst Europa er mange fund gjort på åbent land eller i floddale. Det antages, at skeletdele er blevet bevaret bedre i huler end på det åbne land. Ved Le Moustir blev en femten år gammel dreng fundet begravet med en avanceret stenøkse i hånden. Ved Shanidar blev en kær afdød for 60.000 år siden lagt til hvile i en hule dækket af vilde blomster.

Neaderthalere havde en hjerne, som var mindst på størrelse med moderne menneskers, i nogle tilfælde større.

Rekonstruktion af en neanderthals ansigt Skuespiller og instruktør ved det Kongelige Teater, John Price (1913 - 1996) Journalist og forfatter Leif Davidsen
Til venstre: Rekonstruktion af en neanderthals ansigt, bemærk den skrånende pande, den vigende hage, den store næse, de store runde øjenhuler og øjenbrynsbuerne.
I Midten: Skuespiller og instruktør ved det Kongelige Teater, John Price (1913 - 1996) - En fremragende scenekunstner.
Til højre: Journalist og forfatter Leif Davidsen - En meget intelligent og venlig mand.

Ingen ved, hvornår den sidste fuldblods Neanderthaler døde. Det eneste, man kan sige, er, at de seneste spor, der er fundet af dem, er blevet dateret til ca. 24.500 år før vor tid.

Genforskere har rapporteret, at Neanderthal generne var fuldstændig forskellige fra moderne menneskers, de var en sidegren på menneskets udvikling, og der har ikke fundet nogen reproduktion sted mellem Neanderthalere og moderne humans.

Økonomen John Maynard Keynes (1883-1946) havde også en ret skrånende pande Fløjte lavet af en bjørneknogle fundet i en Neanderthal udgravning i Prolom II på Krim.
Til venstre: Økonomen John Maynard Keynes (1883-1946) havde også en ret skrånende pande.
Til højre: Fløjte lavet af en bjørneknogle fundet i en Neanderthal udgravningen Prolom II på Krim.

Neandethal menneskerne er forsvundet fra Jordens overflade for altid, siges det. De er enten blevet brutalt udryddet af Cro Magnon mennesket eller af endnu mere moderne mennesketyper, eller de er blot uddøde af sult og sygdom, udtaler de fleste videnskabsmænd.

Men kan det nu være sandt?

Overalt i Verden hvor Europæerne, de moderne mennesketyper, i nyere tid kom frem, har mændene haft deres lyst med de indfødte kvinder. Pelsjægere i Amerika har levet med deres indianer squaws, og forsømte slave-ejere trøstede sig med kvindelige sorte slaver. Kan det virkelig passe, at Neandethal kvinderne slet ikke kunne bruges til noget?

En rødhåret Neanderthal. En  halvblods Neanderthaler udgravet i La Grotte de Clamouse i Frankrig
Left: Nogle forskere har fundet, at Neanderthalere havde hvid hud og var rødhårede - måske er det sandt, så kan man bedre optage D vitamin.
Right: En halvblods Neanderthaler udgravet i La Grotte de Clamouse i Frankrig og undersøgt af Erik Trinkaus.

Det er kendt at moderne mennesketyper og Neanderthal har beboet de samme områder i hvert fald i Mellemøsten og Frankrig i 20.000 til 60.000 år. Skal vi virkelig forestille os, at der slet ikke var nogen "biologisk kontakt" i al den tid? Så mange tusind år er meget lang tid; det er faktisk nemmere at forestille sig, at de to arters gener gennem disse utallige generationer er blevet fuldstændigt opblandet.

Et af de vigtigste argumenter imod, at en genetisk blanding mellem Neanderthalere og moderne mennesketyper har fundet sted, er at de at de to racer var genetisk for langt fra hinanden til, at de kunne få frugtbart afkom.

Men nylige gen-test antyder, at DNA hos moderne mennesker og Neanderthal er 99.5% til næsten 99.9% identiske.

Præriehunde, altså coyoter, og ulve har været genetisk isoleret fra hinanden i mere end en million år, og de kan stadigt producere frugtbart afkom.

Til venstre et Neanderthal kranium - til højre et Cro Magnon kranium
Til venstre et Neanderthal kranium - til højre et Cro Magnon kranium.

Tigre og løver har udviklingsmæssigt været isoleret fra hinanden i fem millioner år, og de kan stadigt avle killinger indbyrdes. Skulle det så ikke have været muligt for Neanderthalere og moderne mennesker at få børn sammen, som var frugtbare?

Neandethalere var som bekendt en Europæisk race. Hvis vi ser fordomsfrit på virkeligheden - og hinanden, vil vi indse, at netop Europæere i stort omfang er karakteriseret ved de samme træk, som engang kendetegnede Neanderthalerne, dog knap så udpræget.

- Europæere er kendt for at have store næser, det havde Neanderthalerne også.
- Neanderthalerne havde øjenbryns-buer, det har de fleste danske mænd også, mærk selv efter.
- Neanderthalerne havde skrånende pande, det er også ganske almindeligt hos danskere.
- Europæiske typer har store øjne. Neanderthalerne havde store øjenhuler og sikkert store øjne.
- Europæere har ofte aflange hovedskaller, det havde Neanderthalerne også.
- Europæiske typer er kraftigt bygget med solide knogler, ganske som Neanderthalerne var det.
- Europæere har hvid hud og ofte lyst hår; som nogle også mener om Neanderthalerne.

Rekonstruktion af halvblods neanderthal-cro magnon dreng fra Abrigo do Lagar Velho i Portugal Vindija i Kroatien
Til venstre: Rekonstruktion af halvblods neanderthal-cro magnon dreng fra Abrigo do Lagar Velho i Portugal.
Til højre: Vindija i Kroatien.

Er det ikke lidt underligt, at vi ikke skulle have fået nogen af generne, men ikke desto mindre syntes vi at have bevaret noget af deres udseende?

Det er interessant, at mitochondrial-DNA sekvensen fra Vindija Neanderthalerne, som har en mindre ekstrem Neanderthal anatomi end de klassiske Neandethalere, og som af nogle videnskabsmænd betragtes som et mellemstadie mellem klassiske neanderthalere og moderne mennesker, ikke var nærmere moderne mennesker end resten af Neanderthalerne.

Logisk set burde Vindija prøverne have været nærmere moderne menneskers DNA. Vores udseende og karakteristika bliver jo bestemt af generne, og når den anatomiske fremtoning er nærmere moderne menneskers burde generne også være det i en eller anden grad.

Et Neanderthal kranium med tegn på kulturelt betinget kraniedeformation
Et Neanderthal kranium med tegn på kulturelt betinget kraniedeformation.

Kunne det være således, at "Neanderthal" afvigelserne i DNA sekevensen skyldes en helt tredie ekstern faktor, en forurening, en systematisk fejlkilde?

I 1982 fandt Erik Trinkaus i Shanidar hulerne i Irak et 45.000 år gammelt neanderthal kranium med tegn på kulturelt betinget kraniedeformation. Det er et udtryk for en bevidst kulturel handling og det antyder at de havde et vist kulturelt niveau, måske med nogle religiøse ideer. Mange af de langt senere folkevandringsfolk, Hunner, Alaner, Goter og sikkert også Daner brugte også kulturelt betinget kraniedeformation.

Erik Trinkaus, Ph.D., professor i anthropology ved Washington University i St. Louis har i mange år studeret de eksisterende fund. Han er en ledende fortaler for det synspunkt at Europæerne også er efterkommere efter Neanderthalerne.

Han konkluderer i forbindelse med hans fund af Lagar Velho drengen, som havde blandede Neanderthal - Cro Magnon træk : "Først modbeviser dette fund den ekstreme "Ud af Afrika Model", som antager, at den moderne mennesketype kom fra Afrika og dernæst fuldstændigt fortrængte alle gamle mennesketyper i alle regioner. I stedet understøtter Lagar Velho barnets anatomi en regional oprindelse, som kombinerer de anatomisk moderne menneskers oprindelse i Afrika med en blanding mellem denne befolkning og den oprindelige befolkning som de mødte.

Erik Trinkaus med et Neanderthal kranium
Erik Trinkaus med et Neanderthal kranium.

(Den Afrikanske oprindelse af tidlige moderne mennesker reflekteres i deres relativt lange skinnebens knogler, som er et fysisk træk tilpasset troperne. Lagar Velho I drengen har imidlertid Neanderthalernes kulde-tilpassede korte skinneben).

Erik Trinkaus skriver videre: "Lagar Velho I giver os også indsigt i de adfærdsmæssige ligheder mellem Neanderthalerne og de tidlige moderne mennesker. Til trods for de paleontologiske beviser, som indikerer en anatomisk forskel mellem de to grupper, kan der ikke have været stor forskel på deres generelle adfærsmæssige tilpasning, deres sociale adfærd og deres kommunikations-midler, inkluderet sprog. For deres samtidige var Neanderthalerne blot en anden gruppe af Pleistocæne samlere og jægere, fuldt ud så menneskelige som dem selv."

Cro Magnon folkene jagede også Mammut elefanter En urokse - Et Cro Magnon hulemaleri Jætterne kan også have været efterkommere efter en lidt "nyere" oprindelig menneskerace.

Cro Magnon mennesket kom fra Afrika til Europa i slutningen af sidste istid. De sameksisterede med Neanderthalerne i mindst 10.000 år, i nogle regioner langt længere tid.

Cro Magnon er i det store og hele anatomisk identisk med moderne mennesker. Der er nogen usikkerhed om hvor høje de var. Målingerne varierer fra 170 cm. til 180 cm. i gennemsnit for mænd. De antages i almindelighed at have været nogle slanke mørkhårede typer med hvid hud, men det er blot en antagelse; de var jo fra Afrika. Venus fra Willendorf figuren ser ud som om, hun har et stort kruset hår.

Venus fra Willendorf Laussel figurinen Venus fra Hohler Fels Venus fra Dolni Vestonice
From left to right:
Venus fra Willendorf - En Cro Magnon Venus figurine.
The Laussel figurine - En Cro Magnon Venus figure.
Venus from Hohle Fels - Hun kan have været en Cro Magnon Venus figurine.
Venus fra Dolni Vestonice - For 27.000 år siden - Cro Magnon eller Neandethal?

De var meget alsidige jægere. Kaniner og harer var mest populære sammen med rensdyr, ræve og heste. På en boplads i Italien syntes de at have specialiseret sig i skildpadder.

De syntes at have haft nogle ret udviklede religiøse ideer. De er berømte for deres fantastiske hulemalerier, hulerne ved Lascaux er de mest kendte. De har har også efterladt sig nogle små kvindefigurer kaldet Venus figurines, som på en eller måde har afspejlet deres kvinde idealer.


Se en forklaring på Neanderthal DNA undersøgelsen:

Fossil Hominids: mitochondrial DNA

Tre kritiske artikler, desværre lidt gamle:

Neanderthal DNA Soup

Neantherthal Man - Another Look - by Bert Thompson Ph.D. (pdf)

Recovery of Neandertal mtDNA: An Evaluation - Answeringsgenesis.org by Marvin Lubenow.

Se fundene fra Dolni Vestonice: Jewellery, Pottery, Tools and other artifacts from Dolni Vestonice

En nyere kritisk artikel: Were Neanderthals human? Or were they ape-men? Creation Tips

Tilbage til start af artikel

20130210
Passed W3C Validation