Forside DH-Debat
4. Flygtninge fra Steppen i Europa og Kina
6. Ligheder mellem Dansk og Kinesisk Sprog

5. Dværgene var fra Kina

Da Danerne boede i deres gamle hjem i Central Asien, havde de kontakt med nogle af de moderne kineseres mange forfædre omkring Den Gule Flod. De kaldte dem dværgene.

I det oldnordiske digt "Vølvens Spådom" opregnes dværgenes navne:

En russisk dværg Dværgen Gimli
Til venstre: En russisk dværg.
Til højre: Dværgen Gimli fra Ringenes Herre.

"Nyi og Nidi, Nordri og Sudri, Austr og Vestri, Alfiofr, Dvalin, Bivorr, Bavorr, Bomburr, Nori, An og Anarr, Ai, Miodvitnir" og så videre, i alt 63 navne på personer, folk, grupper; vi ved det ikke.

De moderne kinesere er utvivlsomt efterkommere af nogle oprindelige kinesere, som boede omkring den Gule Flod for nogle tusind år siden.

Hvert år mødes repræsentanter for den kineiske race fra hele Verden ved et mindesmærke i Shaanxi for at ære deres fælles forfader "the Yellow Emperor", den formodede stamfader til alle kinesere.

Måske skulle vi overveje at opføre et monument for guden Odin, måske i nærheden af byen, som bærer hans navn. Så kan repræsentanter for den hvide race fra hele Verden mødes der og ære vor fælles forfader. Et af Odins tilnavne er jo Alfaderen.

Men bortset fra "Yellow Emperor" er de moderne kinesere helt sikkert også efterkommere efter utallige etniske folk og stammer fra hele Kina. Nogle af disse stammer bestod af høje og stærke folk, og andre var mindre og mere spinkle.

Odin med spyddet Gungner -  maleri af Georg von Rosen 1886 Repræsentanter for Kina, Taiwan og kinesiske samfund og chinatowns fra hele Verden er samlet i Shaanxi for at ære den kinesiske races stamfader, The Yellow Emperor
Til venstre: Odin med spyddet Gungner - maleri af Georg von Rosen 1886.
Til højre: Repræsentanter for Kina, Taiwan og kinesiske samfund og chinatowns fra hele Verden er samlet i Shaanxi for at ære den kinesiske races stamfader, The Yellow Emperor.

Utallige folk, Xianbei, Qiang og mange andre, har opgivet deres eget landlige sprog til fordel for kinesisk, i beundring for kejserens pragt og den kinesiske kultur. Moderne kinesere er efterkommere efter alle disse folkslag, ganske på samme måde som Europæerere er efterkommere efter en mængde oprindelige stammer og folk.

I tusinder af år har kineserne kaldt deres japanske naboer for "dværgene", fordi de var noget lavere af vækst end dem selv. Sådan gør man bare i de egne af verden.

Da Danerne, også kaldet Aserne, boede i Central Asien, levede de i nærheden af nogle af de utallige oprindelige kinesiske folk. Netop i disse egne var nogle folk ikke særlig høje. De var dværgene, som er nævnt i de skandinaviske sagaer.

Dværgene boede i jorden og i stenene, fortæller de gamle skandinaviske myter os.

Det var også, hvad nogle af kinesernes forfædre gjorde. I provinserne Gansu og Shaanxi boede kineserne i klippehuler langt op i historien. Fattige folk bor stadig i huler, det vil sige huse, hvor den bagerste del er hugget ind i klippen.

En af vore kinesiske bekendte, som kommer fra Shaanxi Provinsen, fortalte mig, at hendes bedstemor boede i et hus nedgravet i jorden, en rampe førte ned i 3-4 m. dybt hul, og derfra var værelserne gravet vandret ind.

Begge disse boligformer skal være meget bekvemme både vinter og sommer, de holder altid en behagelig temperatur.

Thors hammer - Mjølner Aserne binder Fenrisulven med dværgenes tynde lænke
Til venstre: Thors hammer - Mjølner.
Til højre: Aserne binder Fenrisulven med dværgenes tynde lænke.

I årtusinder har kinesernes været leverandører af kunsthåndværk til deres naboer, det har altid været en af kejserrigets traditionelle roller. Sådan var også deres forhold til Aserne. Alle Asernes værdifulde ting var fremstillet af dværgene, Thors hammer, "Mjølner", blev smedet af dværgene Sindre og Brok. Dværgene fremstillede Odins magiske ring, "Draupner", Frejas halsring "Bringisamen", Frejs skib "Skidbladner", Odins spyd, "Gungner", Sif's gyldne hår, den kæde, som lænkede Fenris Ulven og andre magiske og enestående ting, som Aserne ejede.

I det hele taget synes Asernes forhold til dværgene at have været ret venskabeligt. I de skandinaviske myter var Thor ofte væk fra Asgård for at bekæmpe Jætter. Man hører aldrig om, at han var borte for at bekæmpe dværge.

Engang da Thor havde været væk i årevis på krigstogt mod Jætterne, blev der aftalt giftemål mellem den lærde dværg Alvis og Thors datter. Imidlertid nåede han at komme hjem i tide til at få det forpurret. Herom fortælles i digtet "Alvismal".

Kineserne kalder selv deres land for "Zhong Guo", det udtales "Djung Gjår" med dansk alfabetisering, som betyder "Midt Området" eller "Midt Landet".

"Gjår" betyder også et afgrænset område. Det er et oldgammelt indoeuropæisk ord, som også findes på dansk (se "3. Indo-Europæerne"). Det er en fælles ord for dansk og kinesisk, på dansk betyder "gård" også et afgrænset område, f. eks. er en bondegård det område, som en bonde har at dyrke. På de skandinaviske sprog er en "gård" også et veldefineret område begrænset til alle sider af mure eller bygninger.

I moderne kinesisk betyder "Guo" ofte -land. Som i "De-Guo" og "Ying-Guo", altså Tysk-land og Eng-land

Etniske kinesere kalder traditionelt sig selv for "Hua Xia", [Hua Sja](dansk alfabetisering), det betyder efterkommerne efter Hua, som er "Yellow Emperor". Først i løbet af Qing Dynasty, altså det sidste kejser dynasti under Manchuerne, blev det mere almindeligt i Kina også at kalde den nationale enhed for "Zhong Guo".

Asernes myte om Verdens skabelse er meget lig den kinesiske skabelsesmyte.

Den kinesiske Urjætte Pan Ku
Den kinesiske Urjætte Pan Ku.

Kineserne fortæller, at i begyndelsen var alt kaos. Men da de to modsat rettede kræfter, ying og yang, mødte hinanden, skabte de urkæmpen Pán Ku.

Af sin egen krop skabte han jorden. Hovedet blev til et bjerg, åndedrættet blev til skyer, og hans stemme blev til torden. Huden blev til sletteland, håret til træer, knoglerne til metaller og blodårene til floder. Af de insekter, som kravlede på hans krop blev menneskene, altså kineserne, skabt. ("Kina, Japan og Koreas Historie", side 22)

Asernes myte fortæller, at i begyndelsen var et enormt intet, "Ginnungagap". Men da is og kulde fra den nordlige Niflheim mødtes med deres modsætninger, heden og ilden fra det sydlige Muspelheim, faldt der dug midt i Ginnungagap, og i dette milde klima opstod urkæmpen Hrymer.

Aserne, Odin, Vile og Ve, dræbte Hrymer, og af hans krop skabte de Verden.

Af Ymers Jættekød Jorden skabtes
og af Saar-Sveden Havet;
Bjerge af Benene, Buske af Haaret.
Himlen af Hovedskallen. (Edda)

Hans blod blev til floderne og havet, hans kød blev til det faste land, hans knogler blev til klipper og bjerge. Af de maddikker, som kravlede i hans kød, blev dværgene skabt. Det var jo indlysende, da det jo var velkendt, at dværgene levede i jorden, som virkelig var Hrymers kød. Desuden havde kineserne jo selv fortalt, at de blev skabt af noget kryb, som kravlede rundt på urkæmpen.

Thor er på fiskeri med jætten Hrymer og får Midgaardsormen på krogen Drage fra ni drage muren i den forbudte by
Til venstre: Thor er på fiskeri med jætten Hrymer og får Midgaardsormen på krogen. - Islandsk tegning fra det syttende århundrede.
Til højre: Drage fra ni drage muren i den forbudte by.

De kinesiske drager levede på bunden af søerne. Den første og største drage levede i Verdenshavet.

Den største af Asernes drager, Midgårdsormen, levede på havets bund. I Asgård, i hjertet af Asien, må den have levet på bunden af en af de store søer der. Senere flyttede den med Aserne til Verdenshavet.

Kejserens tilnavn var Den Store Drage eller Den Store Orm. Kejserens trone er Dragetronen. Kineserne var den Store Orms børn, det vil sige, at de adlød Den Store Orm på samme måde, som børn adlyder deres fader.

I gamle dage blev den kinesiske kejser hilst med, at man 3 gange råbte: "Længe leve kejseren". Danskerne har den samme skik, dog i tidens løb rationaliseret til : "Længe leve -," og så 3 gange hurra.

I Zhaoqing i det sydlige Kina, midtvejs mellem Guangzhou og grænsen til nabo provinsen Guangxi er en park kaldet "Seven Star Lake".

Kinesisk Tordengud med en hammer med kort skaft Tordenguden Thor med Mjølner - en hammer med kort skaft
Til venstre: Kinesisk tordengud med en hammer med kort skaft.
Til højre: Tordenguden Thor med Mjølner - en hammer med kort skaft

Her er en hule med 108 mytologiske figurer fra det gamle Kina. Det er nogle små statuer, alle opstillet af lokale folk med henblik på underholdning og oplysning.

Heriblandt findes en tordengud, "Da-lai Gong Gong", som betyder "Bedstefar Torden". Han er fremstillet med en hammer med et kort skaft, som han bruger til at fremkalde tordenen med. Vi genkender ham som tordenguden Thor eller i hvert fald en af hans nære kollegaer. Thors hammer "Mjølner" havde som bekendt også et kort skaft.

Nogle folkeslag i det gamle Kina var virkelig ikke særlig høje.

I den klassiske roman "Tre Kongedømmer" beskrives en af Shu kongens rådgivere: "En mand af majestætisk fremtræden, godt over 6 span høj". ("Three Kingdoms" II side 1085).

En "span" (chi) er lidt under 10 tommer (am.) Seks "chi" udgør en "bu" og 300 bu er en "li", som er omkring en tredjedel af en mile (am.) (oplyses i noter til "Three Kingdoms I", side 545). Så, en "majestætisk mand" var omkring 1,5 m. høj.

Den moderne provins Sichuan
Den moderne kinesiske provins Sichuan.

Kongedømmet "Shu" havde sit tyngdepunkt i den moderne provins Sichuan.

Fra Sichuan kommer også myten om guden "Erlang". Historierne om Erlang har nogle temaer tilfælles med Beowulf's rejse til Danernes hof og hans drab på uhyret Grendel på søens bund, samt med eventyret om de syv dværge og Neptuns trefork.

Kongen af Qin udnævnte Li Bing til guvenør i Sichuan. Den nye guvenør foranstaltede bygningen af et omfattende system af dæmninger og kanaler. Hensigten var at forbedre kunstvandingen og forhindre oversvømmelser.

Hans anden søn "Erlang" (dansk udtale: "Arlang") hjalp ham med at opføre det avancerede overrislingssystem, som stadig findes og bruges.

På denne tid, før anlægget blev bygget, blev området imidlertid hyppigt ramt af oversvømmelser.

Erlang blev beordret til at finde årsagen til katastroferne og forhindre dem. Fra forår til vinter gjorde han mange og vanskelige rejser, men det lykkedes ham ikke at finde, hvad han søgte. En dag, da han var på rejse dybt inde i bjergene, mødte han en tiger. Erlang dræbte den omgående og huggede dens hoved af. I det samme kom syv jægere, som blev forundret ved synet af Erlangs tapperhed. Da de kendte Erlangs vanskelige opgave, bad de ham om, at de måtte blive hans følgesvende. Erlang accepterede deres venskab.

Da Erlang og hans syv venner og følgesvende en gang nærmede sig en stråtækt hytte ved floden, hørte de nogen græde. Det viste sig at være en gammel kvinde, som græd over, at hendes yngste sønnesøn var blevet taget bort for at blive ofret til flodguden, en ond drage.

Erlang og hans venner sneg sig ind i flodgudens tempel og gemte sig bag en statue. Da dragen kom ind, stormede de frem med deres våben. Dragen vendte om og sprang i floden. Erlang og hans venner forfulgte den til flodens bund. Der fangede de den onde drage og lænkede den til en klippe. Derefter ophørte oversvømmelserne.

En anden historie om Erlang fortæller, at en mand ved navn Zhao Yu af kejseren fik til opgave at bekæmpe en ond flod drage. Med sit tveæggede sværd i hånd sprang han i floden. Der dræbte han dragen. Flodens vand farvedes rødt af dens blod. Da han steg op af floden holdt han sit tveæggede sværd i sin højre hånd og dragens afhuggede hoved i sin venstre.

Carter og Deng Xiao Ping.
Carter og Deng Xiao Ping.

Hele folket knælede i ærbødighed. De rejste et tempel til ære for ham kaldt "Guden Erlang af Guankou". Ved oversvømmelser kan man stadig se guden ride på en hvid hest i tågen henover strømmene.

En tredie historie om Erlang og hans syv venner og følgesvende fortæller, at de var syv hellige mænd fra kulbjerget. Fordi de hjalp en tyran med hans onde gerninger, blev de alle dræbt af Nezha og Yang Jian. Ifølge "The Cronicle of Chengdu Prefecture" var de alle syv jægere og venner af Erlang. Det siges, at de havde et meget særpræget udseende, og de blev også kaldt "De syv monstre". Alt dette giver associationer i retning af fortællingen om "Snehvide og de syv dværge".

Folk i Sichuan er ikke særlig høje, især var de ikke før i tiden. De har ord for at være flittige og ret smarte. Deng Xiao Ping var fra Sichuan og han var ikke særlig høj.

Guden Erlang Erwang Templet i Guanxian i Sichuan
Til venstre: Guden Erlang.
Til højre: Erwang Templet i Guanxian i Sichuan.

Navnet Erlang betyder den anden søn. Han er bevæbnet med et tveægget våben, som den romerske gud, Neptun. Han har et tredie øje i panden, som er et indo-europæisk træk.

I gammel tid stod statuerne af Erlangs syv venner og følgesvende i Erwang (Dansk alfabetisering "Arwang") templet i Guanxian i Sichuan . Dette tempel er imidlertid blevet ødelagt og genopbygget mange gange i historiens løb, og deres statuer kan ikke længere findes. ( Alt om Erlang fra "The Origin of Chinese Deities" side 170-180 )

Erwang betyder "To Konger". Det hedder sådan, fordi både Erlang og hans fader af eftertiden fik status af konger. Mange kalder det dog for Erlang Templet.

Den Ældre Edda findes på dansk på internettet med tegninger af Lorenz Frøhlich: Den Ældre Eddas Gudesange - Google Books Archive.com Dværgenes skabelse starter side 62.

Dværgenes navne kan også findes på: Den Nordiske Mytologi a-k Af Erik F. Rønnebech
Tilbage til start af artikel

20130210

Passed W3C Validation