Forside DH-Debat
7. Ligheder i Heraldik og Bygningsstil
9. Midgaard - De skrevne Kilder

8. Elementer af Indo-Europæisk Kultur i Kina

Der findes en række iøjnefaldende kulturelle ligheder mellem Øst og Vest, mellem Kina og Skandinavien.

Jeg tænker dragehovederne i stævnen af skibene, bygningerne med svalegang og dyrefigurer i gavl-spidser og tag-hjørner, De oprindelige kinesiske stater i de krigende staters periode 500 - 221 BC Qin Dynasty Kina 221 - 207 BC de elegante og livfulde heraldiske figurer og nogle næsten enslydende danske og kinesiske ord med samme mening.

Til venstre: De oprindelige kinesiske stater i de krigende staters periode 500 - 221 BC.
Til højre: Qin Dynasty Kina 221 - 207 BC.

Den mest nærliggende og sandsynlige forklaring på disse ligheder er, at både Skandinavien og Kina har modtaget dem fra den samme kilde langt tilbage i historien. Det er indlysende, at adskillige folkevandrings folk har bragt deres kultur med dem fra Verdens Midte i Asien til Europa. Det er også, hvad Snorre fortæller: "Aserne kom fra Asien". Men hvem bragte kulturen til Kina?

Qin folket kom fra Zhou Dynasty Kinas vestlige grænseegne, hvor de levede i tæt berøring med de barbariske "Rong" stammer. "Rong" var datidens fællesbetegnelse for ikke kinesiske stammer omkring Kina.

Tianshui - Qin's oprindelige hjemegn Nogle af Terra Cotta soldaterne ret europæiske ud, bemærk øjenbrynsbuerne
Til venstre: Tianshui - Qin's oprindelige hjemegn.
Til højre: Nogle af Terra Cotta soldaterne ret europæiske ud, bemærk øjenbrynsbuerne.

Man kan forestille sig, at betegnelsen "Rong" har omfattet forfædrene til Qiang, Di og Yuezhi stammerne, som senere i historien optrådte i disse egne. Betegnelsen "Rong" synes dog ikke at omfatte fjenden mod nord, da disse er nævnt ved deres egen betegnelse, "Xiong-Nu".

Yuezhi var et Indo-Europæisk folk, som Han Dynasty kineserne mødte, da de hundrede år senere nåede frem til det nordlige Gansu. De gjorde indtryk på kineserne på grund af deres hvide hud, deres kropsbehåring, skægvækst og ølforbrug. Det antages i dag af mange, at de talte et nu uddødt Indo-Europæisk sprog kaldet Tocharian A,

Qin Shi Huang's Grav

Qin Shi Huang's gravhøj Den første Qin kejser's, Qin Shi Huang's, gravhøj.

Den berømte historieskriver Sima Qian skrev sin "Shji", i Vesten kaldt "Historical Records", kun hundrede år efter Qin Shi Huangs død og begravelse. Han nævner intet om Tera Cotta soldaterne.

Sima Qian ca. 140 - 86 BC
Sima Qian ca. 140 - 86 BC.

Han fortalte, at Qin Shi Huangs Grav blev plyndret og brændt af general Xiang Yu omkring fem år efter Qin kejserens død. Gravkomplekset brændte i tre måneder, skrev han.

Sima Qian fortalte i Shiji: "Så snart den første kejser var blevet konge af landet Qin i 246 BC, blev bygninger og udgravninger igangsat på bjerget Li. Qin Shi Huang var dengang tretten år gammel. I perioden efter han havde vundet kejserdømmet, arbejdede mere end 70.000 tvangsudskrevne fra hele kejserdømmet her. De gravede gennem tre underjordiske strømme og udstøbte smeltet kobber til den udvendige kiste, og graven blev fyldt med modeller af paladser, pavilloner og kontorer såvel som fornemme kar, en gylden gås, værdifulde sten og sjældenheder. Håndværkere blev beordret til at opsætte automatiske armbrøster, så enhver tyv, som brød ind, ville blive skudt. Alle rigets floder, Den Gule Flod og Yangtze blev reproduceret i kviksølv, som med nogle mekaniske midler blev bragt til at flyde ud i et miniature ocean. Så længe, som disse strømme ville blive ved med at flyde, ville kejseren eksistere i hans underjordiske Verden, ifølge Sima Qian. De himmelske konstellationer var foroven og jordens regioner forneden. Lamperne var lavet af hval olie for at sikre, at de brændte så lang tid som muligt.

Sima Qian skrev om kisten: "Underneden er kobber og den ydre kiste er fin" - Nogle har heraf konkluderet, at kejseren hviler i en kiste af kobber. - Videre skrev han om kisten: "dens inderside er styrket med smeltet kobber, og dens yderside er dækket af "agricere" (voks?)." - Den er "indhyllet i perler og jade" og "smykket med smaragder". - "Kistens og den ydre kistes skønhed overgår originalen." - Nogle mener, at den ydre kiste derfor må have været af træ.

Li Si, Qin Shi Huangs betroede første minister, skrev om kisten: "En mejsel bider ikke, og ild får den ikke til at brænde. Den giver en hul lyd, når man banker på den, og den ser formløs ud forneden."

Sima Qian fortalte videre: "Den anden kejser, Huhai, gav ordre til, at alle hans faders barnløse hustruer og konkubiner skulle følge ham hinsides og begraves levende sammen med ham. Efter at dette var sket, fortalte en embedsmand den nye kejser, at håndværkerne, som havde arbejdet med graven, vidste for meget om graven og dens indhold. Da den første kejser var blevet placeret i gravkammeret, og alle rigdommene var sat på plads, blev pludselig den midterste, nederste og yderste dør lukket. Da alle dørene var lukket, kom ingen af håndværkerne, som opholdt sig bag dem, ud igen. Så plantede de græs og træer på graven, så den kom til at se ud som et lille bjerg.

Et billede af den første Qin kejser på en stentavle som synes at have en del ord til fælles med moderne dansk og med andre europæiske sprog. Danskere kan nikke genkendende til sådanne ord som "ko", "malke", "tre", "nu" og "skam".

Et billede af den første Qin kejser på en stentavle.

Indo-Europæiske folk og stammer beslægtet med Yuzhi kan meget vel have boet også i det sydlige Gansu mange hundrede år før, dengang da Qin var et lille beskedent grevskab omkring byen Tianshui. Qin's oprindelige etniske og kulturelle oprindelse kan udmærket tænkes at omfatte også Indo-Europæiske rødder.

Faklen for Olympiaden i Beijing 2008. Cherchen manden med et  mønster malet på tindingen
Til venstre: Faklen for Olympiaden i Beijing 2008.
Til højre: Cherchen manden med et mønster malet på tindingen.

Set med moderne briller forekommer Qin's ufleksible og ubøjelige metoder, deres kompromisløse og systematiske politik faktisk også at være ret u-kinesisk.

De kunne have været folket, som bragte elementer af en nu forsvunden Indo-Europæisk kultur fra Central-Asien til egnen omkring Den Gule Flod. Det var måske Qin Dynasty, som satte deres uudslettelige præg på Kina med dragehovederne i stævnen af skibene, bygningerne med svalegange og de elegante og livfulde heraldiske dyrefigurer, alt dette kan være blevet introduceret i Kina af Qin folket.

Hesten fra Gansu med et mønster i tindingen
Hesten fra Gansu med et mønster i tindingen.

Mønsteret på den olympiske fakkel for Beijing 2008 kan genfindes i Qin Shi Huang's tøj, som også kan genfindes i tindingen af den berømte hest fra Gansu, og som også minder om mønsteret i tindingen af Cherchen manden (mumie fra Xin Jiang). Alt dette antyder nogle kulturelle rødder hos en Central Asiatisk "Midverden".

Når man går rundt ser på Qin Shi Huang's terra cotta soldaters ansigter, må man indrømme, at de fleste ser ret "asiatiske" ud, bortset fra, at de er ret høje. Kun enkelte af soldaterne har kraftigt skæg og øjenbrynsbuer, de synes at være lige knap så høje som de andre. Alle soldaterne er ret forskellige. De kan meget vel være soldater fra forskellige folkeslag i det udstrakte rige.

De traditionelle billeder af den første Qin kejser, Qin-shi-Huang, viser en mand med en veludviklet næse og et ret kraftigt skæg. Det blev sagt, at han havde "leopard stemme", det vil sige, at han havde en kraftig stemme. Han kan godt have Indo-Europæiske aner, synes det; selv om hans moder var en sangerinde fra staten Zhou.

Nedenfor ses et Qin bæltespænde fundet i Shaanxi, (Fengxiang Museum, Shaanxi Province 6. til 5. århundrede BC) som stammer fra dengang, Qin var et lille grevskab ved den urolige vestlige grænse af Zhou Dynasty Kina.

Qin Bæltespænde fra  Fengxiang Museum, Shaanxi Provinsen - 6. til 5. århundrede BC Den store Jellingsten med motivet trukket op i farver
Til venstre: Qin Bæltespænde fra Fengxiang Museum, Shaanxi Provinsen - 6. til 5. århundrede BC.
Til højre: Den store Jellingsten med motivet trukket op i farver.

Det forestiller et dyr, en løve eller en drage, tilsyneladende med flere hoveder, som kæmper mod en slange og bider den.

Det næsten tilsvarende motiv kan ses på den store Jelling sten, hvor et dyr med fire ben kæmper mod en slange.

Den tilsvarende scene kan ses i detaljer på Oseberg skibet og flere steder i udskæringerne på Urne stavkirke i Norge. Der kan næppe være tvivl om, at de udspringer af lignende kulturer og samme mytologi.

Et relief i sæbesten fundet i Kina fra det tredie eller fjerde århundrede BC (British Museum), viser to dyr som kæmper mod en slange og bider den, ganske det samme motiv som på bæltespændet, på de norske stavkirker og på Jellingestenen.

I det tidligere indo-europæiske Lille Asien er fundet et guld relief med et lignende motiv. Et dyr, som ligner en hund eller en ulv, kæmper mod en slange og bider den (Hermitagen St. Petersborg).

Træskæring på Urne Stavkirke i Norge Detalje fra Osebergskibet
Til venstre: Træskæring på Urne Stavkirke i Norge.
Til højre: Detalje fra Oseberg vikinge skibet i Norge.

Et lignende motiv, et dyr kæmper mod en slange, er fundet på et kistelåg fra Dulan i Qinghai provinsen i det vestlige Kina - Det må antages, at det er lavet af folket Tuyuhun, som var en gren af Xian-bei.

Også "Londondyret", et vikingtids relief fundet på Sct. Pauls Kirkegård i London forestiller et dyr som kæmper mod en eller flere slanger.

Den klassiske roman "Tre Kongedømmer fortæller: Qiang kongen Ma Chao angreb kongeriget Wei for at hævne sin fader. Kongen af Wei beskrev Ma Chao således: "Han var lys og hvid, som var han dækket af pudder, læber så røde, som var de dækket af vermillion, bredskuldret, smal om midjen med en kraftig stemme og adræt fysik, klædt i hvid brynje og hjelm." (Three Kingdoms II side 1001). Ma Chao bar et løve emblem i sin hjelm. (Three Kingdoms III side 1173)

Også i Europæisk heraldik var løven et meget populært dyr.

Sæbestensrelief fra det tredje eller fjerde århundrede BC fundet i Kina - British Museum Et lille relief i guld - En hund eller en ulv kæmper mod en slange - Hermitagen St. Petersborg - fundet i Lille Asien
Til venstre: Sæbestensrelief fra det tredje eller fjerde århundrede BC fundet i Kina - British Museum.
Til højre: Et lille relief i guld - Et dyr, som ligner en hund eller en ulv kæmper mod en slange - Hermitagen St. Petersborg - fundet i Lille Asien.

Derfor mener jeg, at dyret som kæmper mod slangen, må forstås som en løve. Kunsterne havde imidlertid ikke rigtigt nogen ide om, hvordan en løve ser ud, de gjorde blot deres bedste.

Da Han Dynasty kineserne hundrede år senere nåede frem til den nordlige del af Gansu, mødte de der det Indo-Europæisk folk, som de kaldte Yuezhi.

Fundet af bæltespændet og de Indo-Europæiske ord, som stadig kan genkendes i moderne kinesisk, indikerer, at kan have været sådan, at det meste af Gansu, og store dele af Qinghai, Sichuan og Shaanxi for tre tusind år siden var beboet af lignende Indo-europæiske stammer, som talte lignende nu uddøde Indo-Europæiske sprog.

De kan have boet ind imellem andre folkestammer som Xiong-Nu, Qiang, Di og tibetanske folk.

Et dyr som kæmper mod en slange - Maleri på kistelåg fundet
 i Dulan Qinghai province - Kina - Tang Dynasty tid - Det må antages, at det er lavet af Xian-bei Tuyuhun folket London dyret - Skt. Pauls kirkegård i London
Til venstre: Et dyr som kæmper mod en slange - Maleri på kistelåg fundet i Dulan Qinghai province - Kina - Tang Dynasty tid - Det må antages, at det er lavet af Xian-bei Tuyuhun folket.
Til højre: Vikinge reliefet London dyret - Skt. Pauls kirkegård i London.

I gammel tid vidste kineserne, at Romerriget fandtes. De kaldte det "Da Qin", det betyder "Store Qin". Så de må have ment, at der var en forbindelse mellem Qin folket og folkene Vesten.

Det vides fra Qins egen historie, at nogle tidlige Qin herskere dyrkede "Den Store Hvide Hersker- Guden i Vest", sådan som folkene på steppen i vesten gjorde det. Denne gud krævede hesteofre, gerne hvide heste.

En af mange oprørerne mod Qin, stifteren af Han Dynasty, Liu Bang, proklamerede drabet af en hvid slange som et signal til oprøret mod Qin. Ifølge "Basic Annals" var den hvide slange søn af den "Store Hvide Hersker - Guden i Vest", som nogle Qin konger har tilbedt. Et andet klassisk skrift, "Feng Shan Shu" forklarer episoden med drabet på slangen med, at sønnen af den røde kejser dræbte sønnen af den hvide kejser. (Nævnt i noter til Three Kingdoms)

Qin's Betydning for Eftertiden

Kinas Politiske Enhed

Qin Dynasty's udstrækning
På grund af Qins erobring blev Kina i modsætning til Europa 'en politisk enhed, 'et kejserdømme. Qin herskerne inddelte landet i 36 provinser, hver ledet af en embedsmand og en militær guvernør.

Embedsmands Systemet

En kinesisk mandarin embedsmand
Alle nominelle medfødte rettigheder blev fjernet for altid, og erstattet af et embedsmandssystem, mandarin systemet, som siden har været karakteristisk for Kina.

Standarder for Mål og Vægt mv.

Qin dynasty standard mønt - banliang Qin dynasty standard volume Pile balister og armbrøst eller bue fra Qin dynasty Qin Dynasty standard skrifttegn - Xiao Zhuan
Mønt, Mål og vægt, skrift tegn, kalender og lovene blev ens i hele riget. Hærens våben, herunder pile og armbrøst mekanismer, blev også standardiseret.

Anlæg af Veje over Hele Riget

Qin dynasty vogn Rester af Qing dynasty vej i Guyang landsbyen i Shaanxi
Alle dele af imperiet blev forbundet af et netværk af kejserlige veje, og heste vognes sporvidde blev standardiseret.

Bygning af Kanaler og Dæmninger

Lingqu kanalen i Guanxi The Dujiangyan system in Sichuan
Qin gennemførte omfattende kanal og overrislingssystemer herunder Zheng Guo kanalen i Shaanxi, Lingqu kanalen i mellem Pearl River systemet og Yangtze systemet i Guanxi og Dujiangyan anlægget i Sichuan.

Bygning af den Store Mur

Den store mur
Qin forbandt de oprindelige staters forsvarsmure mod nord til en kontinuert mur.
Også Liu Bang, som overtog mange af Qin dynasty's ritualer, ofrede hvide heste, i lighed med nogle tidlige Qin herskere.

I "Feng Shan Shu" er ofringen af en hvid hest nævnt af Wang Ling, som er en modstander af kejserinde Lu's plan om at omstyrte Liu kejserslægten. Wang Ling sagde: "Den oprindelige (Han) kejser, (Liu Bang), slagtede en hvid hest og proklamerede den generelle regel, at hvis nogen, som ikke er medlem af "Liu" klanen, blev konge, så skulle hele riget angribe ham.

Qin kejserens tera cotta soldater
Qin kejserens tera cotta soldater.

Hvis du (kejserinde Lu) nu gør nogen fra Lu klanen til konge, vil du overtræde denne bindende traktat". (Three Kingdom, noter side 547)

Ild og farven rød kom til at symbolisere Han Dynasty. De samme farver symboliserede også førhen Zhou Dynasty. Det er lidt interessant at bannerfarven for det moderne Kina også er rød.

Qins banner farve var sort, som også Danernes og Asernes flag, "Ravnebanneret" var det. ("Three Kingdoms" i noter side 545)

Den "Store Hvide Hersker i Vest" kan have været Odin, Alfaderen.

Ifølge Sima Qian stammede folket Qin fra den sydlige del af den moderne kinesiske provins Gansu, fra egnen omkring byen Tianshui.

Det fortælles, at kong Feizi af Qin tjente som hestepasser for kejser Xiao af Zhou Dynasty (omkring 1000 BC). For denne tjeneste blev han belønnet med en kinesisk prinsesse og fik et område i det sydlige Gansu som len af Zhou kejseren.

Hans nye len var omringet af barbariske Rong stammer, nogle sikkert beslægtet med Yuzhi folket, som de senere Han Dynasty kinesere mødte i den øvre del af Gansu. Der var ofte sammenstød mellem Qin folket og de omkring boende stammer, lige som der sikkert var kampe mellem stammerne indbyrdes.

Qin Shi Huangs terra cotta soldater er alle forskellige
Qin Shi Huangs terra cotta soldater er alle forskellige.

"Rong" var en datidig kinesisk fællesbetegnelse for alle stammerne omkring Zhou Dynasty Kina, uanset hvad disse folk ellers kaldte sig selv.

I 771 BC erobrede Rong stammerne Zhou Dynasty's hovedstad, som lå nær den moderne by Xian. Prinsen af Qin undsatte kejseren og beskyttede ham under hans flugt mod Øst. Zhou dynasty oprettede en ny hovedstad i Luoyang og prinsen af Qin modtog titlen "Bo", greve. Greven af Qin blev lovet, at alt tidligere Zhou Dynasty område, som han generobrede fra Rong folkene, ville høre under Qin.

En terra cotta soldat med bakkenbarter
En terra cotta soldat med bakkenbarter.

De følgende generationer af grever af Qin arbejde ihærdigt på at udvide deres område mod vest på bekostning af de barbariske stammer. Derfor kom en stor del af befolkningen i landet Qin sandsynlgvis efterhånden til at bestå af etniske Rong folk, som havde antaget kinesisk kultur.

De rigtige kinesiske stater så derfor ned på Qin folket og betragtede dem som nogle landlige barbarer. På samme måde som for eksempel de rigtige grækere så ned Makedonerne på samme tid.

Gennem tre hundrede år holdt Qin stand mod sine Østlige naboer, de kinesiske stater, medens de koncentrerede sig om at ekspandere mod Vest.

En terra cotta soldat med overskæg
En terra cotta soldat med overskæg.

Imidlertid lykkedes det i 409 BC en koalition af kinesiske stater, ledet af staten Wei, at sætte over Den Gule Flod og tilføje Qin et alvorligt nederlag. De erobrede et stort stykke af landet Qin.

I lyset af dette alvorlige nationale tilbageslag gennemførte Hertug Xiao af Qin gennemgribende reformer. Han knyttede internationale eksperter i statskundskab og lov til hoffet. Under ledelse af den berømte Shang Yang blev alle adelens medfødte privilegier afskaffet. Kun de, som gjorde sig fortjent til det, blev belønnet. Bønderne fik deres egen jord og skulle betale skat direkte til staten.

Fra da af gik det støt fremad for Qin. De udviklede en solid økonomisk basis i deres bagland ved hjælp af det nye direkte skattesystem og takket være nye store overrislingsanlæg i Sichuan og langs Wei floden. Ved hjælp af denne nye økonomiske styrke kunne de udvide hæren til en hidtil uset størrelse, som de andre stater ikke kunne matche. En for en underlagde de sig derefter de seks andre kinesiske stater, indtil landet Qi som det sidste overgav sig uden kamp i 221 BC.

Efter sejren overvejede Qin's ledere, hvordan de kunne konsolidere deres magt.

Qin armbrøst mekanisme i bronze ramme
Standard Qin armbrøst mekanisme i bronze ramme.

Kejserens ledende minister og rådgiver, Li Si sagde: "Jeg foreslår ydmygt, at alle historiske optegnelser, undtagen Qins, skal blive brændt. Hvis nogen, som ikke er en lærd fra hoffet, drister sig til at opbevare gamle sange, historiske optegnelser eller skrifter om "de hundrede skoler", skal disse konfiskeres og brændes af provins guvernøren eller af den militære kommandør. Dem, som i samtaler vover at citere gamle sange og optegnelser, bør henrettes offentligt. De, som bruger gamle skikke til at imødegå den nye orden, skal have deres familier udryddet, og embedsmænd, som kender til sådanne tilfælde, men undlader at indberette dem, skal straffes på samme måde."

"Hvis ejerne af disse bøger, tredive dage efter udstedelsen af denne ordre, stadig ikke har fået dem tilintetgjort, skal de tatoveres i ansigtet og idømmes hårdt arbejde på den store mur.

De eneste bøger, som ikke behøver at blive tilintetgjort, er sådanne, som handler om medicin, fremtids-forudsigelser og landbrug. De, som ønsker at studere loven, kan lære det hos embedsmændene."

Kejserens ældste søn, Fusu, gik i forbøn for de Konfutianske filosoffer, som dette forslag var rettet imod. Men det var forgæves, han opnåede kun at blive de facto interneret hos den militær afdeling, som overvågede arbejdet med den Store Mur.

De konfutianske filosoffer begraves levende og deres bøger brændes
De konfutianske filosoffer begraves levende, og deres bøger brændes.

Nogle hundrede historieskrivere og filosoffer fra de erobrede stater blev derefter begravet levende eller stenet ihjel, og alle deres bøger blev brændt.

Qin staten hyldede "legalismen", en slags politisk ideologi, som siden de store reformer under hertug Xiao og Shang Yang havde bragt dem så stor succes. Legalismen var et sæt teorier om statens styrelse, som stod i direkte modsætning til Konfutses ideer. Legalisterne satte statens interesser over alt, de gav intet for den dyd og retfærdighed, som en hersker skulle besidde ifølge Konfutse. Legalisterne satte statens interesser højere end moral og retfærdighed, højere end alt andet. Mennesker havde kun betydning i det omfang, de tjente staten.

Hertug Xiao's første legalistiske statsminister Shang Yang udtrykte sig således:

"Kloge mænd laver love, dumme mænd er begrænset af dem.
Værdige mænd ændrer ritualerne, uværdige mænd klynger sig blot til dem."

Legalisterne mente, at mennesket er selvisk og egoistisk og kan kun kontrolleres ved hjælp af strenge love. Derfor var Qin's love usædvanlig barske.

Shang Yang skrev:

Ved udmåling af straf skal små forseelser straffes strengt; hvis små forseelser ikke finder sted, vil store forseelser ikke forekomme. - Straffen bør ikke være afhængig af position, men fra statsministre og generaler ned til senior officerer og almindelige folk, alle der ikke adlyder kongens befalinger, krænker statens regler, eller gør oprør mod statutter, som er fastsat af herskeren, skal straffes med døden og må ikke benådes.

Qin folket var disciplineret i en grad, som får Frederik den Store og hans Prøjsere til at fremstå som en urolig syvende klasse. Efter et tabt slag blev alle overlevende officerer henrettet. For de højere klassers vedkommende var det ikke nødvendigt at henrette nogen, de blev blot beordret til at begå selvmord.

For eksempel Qin Shi Huangs ældste søn, Fusu, fik tilsendt et falsk brev med sin faders stempel, hvori han blev beordret til at begå selvmord, hvilket han gjorde. Hans ven, general Meng Tian, modtog et lignende brev, men nægtede at følge selvmords ordren. Han blev anklaget for lydighedsnægtelse, og blev derfor henrettet sammen med hele sin familie.

Ved foden af Qin Shi Huang's gravhøj findes en massegrav med, hvad man antager, de jordiske rester af kejsergravens bygmestre. De var blot blevet smidt ned i graven, hulter til bulter. En avis skrev, at disse skeletter var blevet opmålt, og det var blevet fastslået, at nogle af dem var kaukasiske typer.

Model af Qin's kejserlige Epang Palace - Xianyang Municipal Museum
Model af Qin's kejserlige Epang Palace - Xianyang Municipal Museum.

Hos Qin måtte det nominelt have været en ære at følge sin konge i døden, selv om måske ikke alle følgesvendene var lige begejstrede. Man kan spørge, om det så er sandsynligt, at de døde blev behandlet så skødesløst. Det er mere sandsynligt, at oprørs-generalen Xiang Yu havde indfanget nogle overlevende Qin, henrettet dem og smidt dem i et hul.

Hvis dette er tilfældet, viser skeletterne i massegraven, at Qin må have været et folk af delvis kaukasisk afstamning.

Oprørsgeneralen Xiang Yu ødelagde og afbrændte Qin's kejserlige Epang palads samt Qin Shi Huang's gravkompleks, siges det. Begge dele brændte i flere måneder derefter. Han henrettede den tredje Qin kejser samt hele hans familie. Det er kendt, at Xiang Yu dræbte alle de Qin, han i det hele taget kunne få fat i. Det har andre oprørshære sikkert også gjort. Det må have været Kina's første djævle udryddelses kampagne.

Om de store spørgsmål vedrørende Qin Shi Huangs grav se: Nine major enigmas of Qin Shihuang Mausoleum

Guo Zhikun, en specialist i Qin og (221 BC-206 BC) og Han (206 BC-220 AD) dynastierne, gav en presse conference i Xi'an i Oktober 2007. Han fremlagde sin akademiske forskning med særlig vægt på Qin Shihuang's Mausoleum med dristige gæt vedrørende det mystiske gravkompleks: 5 guesses on Emperor Qin Shihuang's tomb

Læs om årsagerne til Qins sejr og nederlag hos: The illuminated Lantern - Qin Dynasty

Et interview med den amerikanske professor Victor Mair i forbindelse med fundet af en massegrav nær Qin Shi Huangs Grav: Workers from the West - Archaeology Online

Tilbage til start af artikel
20130210

Passed W3C Validation