Forside DH-Debat
1. Personlighedstest er vigtige for Karriere
3. Cattell 16PF Type Personlighedstest

2. Kend dig selv - Forskellige Typer Testadfærd

Den første betingelse for at manipulere en personlighedstest er, at man ved, hvordan man selv reagerer under en test, og hvordan man i det hele taget opfatter sig selv.

Nedenfor er en meget simpel selv test, som kan give et fingerpeg om, hvordan man selv føler i forhold til det, at deltage i en test. Den illustrerer også hvilke personlighedstræk, forskellige typer udsagn typisk scorer på.

Highlight test skemaet og print det ud. Skjul scoringslisten med et stykke papir og fyld skemaet ud så ærligt som muligt.

Det er tilladt at svare på flere muligheder for hvert spørgsmål.

Husk på, at der er ingen, som skal se den. Når den er færdig, kan den smides direkte i papirkurven.

Test skemaet er samtidig en nyttig gennemgang af typiske spørgmål i en personlighedstest, med en synlig scoringsliste. Der findes hundreder af forskellige personlighedstest, og de minder ofte om hinanden.
Ængstelse Skæbnetro Ligevægtig Overdreven Selvtillid
1. Tænk tilbage til de gange, hvor du har gået til eksamen. Hvilken af følgende beskrivelser svarer bedst til de følelser, du havde dengang.
a) Sat op, klar til kamp ____
b) Nervøs ____
c) Bange for at ikke kan leve op til dit bedste ____
d) Ivrig efter at få det overstået ____
e) Forbavset over, at du godt kunne lide situationen ____
f) Du følte, at hele situationen var unfair ____
g) Koncentreret, let nervøs og klar til at gøre dit bedste ____
2. Tror du at dit eksamensresultat var et resultat af:
a) Hvor intelligent du er ____
b) Hvor ihærdigt du har studeret ____
c) Karaktererne har intet at gøre med dine virkelige evner ____
d) Karaktererne afspejler blot, hvor nervøs du var ____
3. Når du søger et job, forventer du så :
a) At de slet ikke vil svare ____
b) At de straks vil slå til og antage dig ____
c) At du vil få et høfligt afslag ____
d) At du vil komme frem til et interview, hvor du så vil falde igennem ____
4. Når du føler dig usikker, vil du da:
a) Skjule det for de andre ____
b) Prøve at forstå hvorfor du føler dig usikker ____
c) Du føler dig aldrig usikker ____
d) Du frygter at du vil tale for hurtigt ____
5. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvad du føler om den måde, du præsenterer dig selv på :
a) Meget selvsikker ____
b) Ret selvsikker ____
c) Gennemsnitlig selvsikker ____
d) Ikke særlig selvsikker ____
e) Total mangel på selvsikkerhed ____
6. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvad du vil gøre for at klare dig bedst muligt i en interview situation
a) Jeg tager det, som det kommer. På den måde føler jeg mig mere afslappet ____
b) Jeg forbereder mig meget grundigt ved at finde flest mulige oplysninger om firmaet ____
c) I virkeligheden er det skæbnen, som bestemmer ____
d) Jeg forbereder mig lidt, men ikke særlig meget ____
7. Hvilken af følgende vil give dig en god følelse i en stresset arbejdssituation
a) At være smart klædt på ____
b) At have relevante oplysninger ____
c) At du har et godt horoskop for den dag. ____
d) Jeg har meget sjældent en god følelse på arbejdet ____
8. Mener du om personer med succes at:
a) De er heldige ____
b) De arbejder hårdt for deres succes ____
c) De er bare født med en sølvske i munden ____
d) De er klogere og mere dynamiske end vi andre ____
9. Det vigtigste ved at få et job er:
a) At have de rigtige forbindelser ____
b) At have gode anbefalinger ____
c) At have relevante erfaringer for jobbet ____
10. Du nåede frem til et interview, men du fik ikke jobbet, som du havde håbet. Tror du, at det var fordi:
a) Der var bedre kvalificerede ansøgere ____
b) Intervieweren kunne ikke lide dig ____
c) Du havde en dårlig dag, og det lykkedes ikke at vise dine bedste sider. ____
d) Bare sort uheld ____
e) Det var ikke det rigtige job for dig ____
11. Før du ansøger om en stilling vil du da :
a) Diskutere det med din hustru eller veninde ____
c) Diskutere det med alle dine venner ____
c) Holde det helt for dig selv. ____
12. Når du føler dig nervøs, er du da bekymret for:
a) At du er for krampagtig ____
b) At du kommer til at svede ____
c) At du ikke ved, hvad du skal sige ____
d) Jeg føler mig aldrig nervøs ____
e) At du kommer til at tale for hurtigt ____
13. Så snart du er kommet ind gennem døren til en ny virksomhed:
a) Vil du prøve at vurdere, hvordan den er. ____
b) Ved du, om det er det rigtige sted for dig ____
c) Vil du føle dig imponeret. Alle her synes at være meget smartere. ____
Total : ____ ____ ____ ____
Der er 18 mulige scoringer for ængstelse, 9 for skæbnetro, 14 for ligevægtig og 14 for overdreven selvtillid. Så kan man regne sine scoringsprocenter ud for de enkelte test adfærd typer.

Ængstelse

At afsløre overdreven ængstelse er i fokus af personale-konsulenternes anstrengelser. Hvis de mener, at have fundet overdreven ængstelse hos en ansøger, så har han tabt, uanset hans erfaringer og eksamenspapirer.

I en test situation vil vi alle føle et eller andet niveau af ængstelse. Det er følelsen af, at nu er det alvor, og det kan også blive et nederlag, hvis vi ikke passer på.

Der findes en psykologisk lov, kaldet "Yerkes Dodson lov". Den fastslår, at personer vil yde deres bedste, kun når de har en moderat følelse af ængstelse.

En person, som overhovedet ikke føler ængstelse, vil være forholdsvis ligeglad med, om han klarer sig godt eller dårligt, og han vil ikke yde sit bedste i forbindelse med en test.

En person, som har et for højt niveau af ængstelse, kan have alle de symptomer, som vi forbinder med nervøsitet. Han vil svede og tale for hurtigt, og han kan lave dumme fejltagelser. Han kan virke krampagtig og have svært ved at finde på noget at sige. Hans forberedelser forud for en test må først og fremmest have til formål at forebygge overdreven nervøsitet.

Indenfor sports psykologien har man udviklet metoder til forebyggelse af nervøsitet. De går ud på, at man dagen før kampen eller konkurrencen detaljeret forestiller sig hele forløbet. Man begynder med turen til stadion, så kommer omklædningen, entre på banen, selve konkurrencen, sejren og modtagelsen af medaljen på podiet, mens nationalmelodien spilles.

På lignende måde kan man modvirke overdreven nervøsitet ved forud for en test eller et interview detaljeret at forstille sig hele forløbet.

Det er godt at have respekt for modstanderen både i fodbold og i forbindelse med personligheds test. Men overdreven respekt for modparten vil skabe overdreven nervøsitet og deraf følgende dårlige resultat.

En fejlagtig opfattelse af personlighedstest
Du må undgå at tænke på personale konsulenterne som overmenneskelige hjernegranskere.

Du må undgå at tænke på personale konsulenterne som overmenneskelige hjernegranskere, der blot lukker skallen op på ansøgeren og finder hans dybeste hemmeligheder.

du må forestille dig, at human Ressources medarbejderne er ganske almindelige personer. De har sikkert en gang læst HA eller lignende og dumpet i en masse fag, fordi de gik mere op i fredags baren og skiture til Norge end i studiet. De har været så heldige at finde et rutine job med at lave statistik på udfyldte skemaer fra personlighedstest. Selve testen er sikkert købt fiks og færdig fra et firma i USA.

En person med tilbøjelighed til overdreven ængstelse må fokusere på de psykiske forberedelser til testen. Han kan følge sportspsykologernes råd. Han kan besøge stedet for testen nogle dage før og gøre sig fortrolig med omgivelserne. Se sidste afsnit om praktisk testadfærd.

For megen ængstelse er en ikke nogen god egenskab i forbindelse med jobsøgning. Virksomheder gør sig store anstrengelser for at undgå sådanne medarbejdere. En af hovedformålene med personlighedstest er at sortere sådanne personer fra. Derfor skal man ubetinget undgå at score på for meget på ængstelse, hvis man gerne vil have jobbet.

Det vil være klogt at vende tilbage til skemaet ovenfor og endnu engang studere alle de typer af udsagn, som scorer på ængstelse. Således at man vil være i stand til at genkende dem, og undgå dem, når det virkeligt gælder.

Skæbnetro

Dybt i vore hjerter har de mange af os en forestilling om, at der er noget eller nogen, som våger over os.

En bevidst eller ubevidst forestilling om, at Guderne er på vor side, og at vi i det lange løb er forudbestemt til succes er en god ting. Den giver optimisme og styrke i modgang.

Men nogle tror så stærkt på, at deres skæbne er forudbestemt, at de ikke føler, at deres egne handlinger vil gøre nogen virkelig forskel.

I Kina levede en mand, som var Gud meget hengiven. Han gik i kirke både morgen og aften og overholdt alle religiøse forskrifter til punkt og prikke.

En dag brast digerne, og hele egnen blev oversvømmet. Manden søgte tilflugt på taget af sit hus. Taget rev sig løs og drev rundt på den enorme vandoverflade. Den meget religiøse mand bad uophørligt til Gud om at blive frelst.

Efter nogle dage kom en helikopter. Den sænkede en rebstige ned. Den daskede hid og did i vinden fra helikopterens rotorblade. Den religiøse mand var ikke helt ung, og han syntes ikke, det passede sig for ham at kravle op ad sådan en spinkel rebstige. Helikopteren fløj bort igen.

Den næste dag kom et skib forbi. Det var allerede overfyldt med sultne og snavsede flygtninge, selv om der stadig var nogle tommer dæksplads og lidt fribord tilbage. Men den meget religiøse mand ønskede ikke at tage med skibet.

Efter yderligere nogle dage druknede han. Som den gudfrygtige mand han var, kom han direkte i Himlen. Her mødte han Gud.

Han bebrejdede Gud : "Jeg har været dig hengiven hele mit liv. Hvorfor frelste du mig ikke?"

Gud svarede : "Du ville jo ikke frelses. Først sendte jeg en helikopter, men den ville du ikke med. Derefter sendte jeg et skib, og det ville du ikke ombord på."

Guderne og Skæbnen hjælper dem, som hjælper sig selv.

Virksomhederne er som hovedregel ikke interesseret i ansøgere, som er tilbøjelige til at lade skæbnen gå sin gang og har svært ved at træffe beslutninger, som bevidst griber ind i begivenhedernes "naturlige" udvikling.

Alt for stærk tro på, at begivenhederne er forudbestemt af Skæbnen eller Guderne, er ikke nogen god egenskab i forbindelse med jobsøgning. Derfor skal du i almindelighed undgå at score på skæbnetro, hvis du gerne vil have jobbet.

Den skæbnetro test tager vil være tilbøjelig til ikke at forberede sig godt nok på testen, hverken psykisk eller intellektuelt. Hvis du scorer for højt på skæbnetro i testen ovenfor, må du fokusere på at være generelt godt forberedt til tests og interviews.

Det er en god ide at vende tilbage til skemaet ovenfor og studere alle de typer af udsagn, som scorer på skæbnetro. Selvom de mange typer af personlighedstest er forskellige, så har de alligevel mange fælles træk. Det er muligt at genkende udsagn, som scorer på skæbnetro og undgå dem.

Ligevægtig

Den ligevægtige personlighed er helten i spillet. Det er i hovedsagen ham, virksomhederne gerne vil have.

Han søger at gennemskue modstanderne i spillet, virksomheden og konsulenterne. Han vurderer realistisk sine egne muligheder og begrænsninger. Han søger at finde ud af, hvad der eventuelt gik galt, og hvordan det næste gang kan korrigeres indenfor det praktisk muliges grænser.

Lige gyldigt hvilken type stilling, der er tale om, skal man søge at score så massivt som muligt på den ligevægtige, analyserende og konstruktive personlighed.

Bemærk, at de udsagn i skemaet ovenfor, som scorer på den ligevægtige personlighed, er jordnære og konstruktive. Han prøver at spille de kort, han nu en gang har, så fordelagtigt som muligt.

Overdreven Selvtillid

Nogle er født med en urokkelig tro på deres egen fortræffelighed. Jeg er den bedste, synes de at tænke. De føler at intet er umuligt for dem, det er blot et spørgmål om at tage initiativ, koncentrere sig og bruge hele deres viljestyrke på sagen. Så kan alt lade sig gøre. Man kan sige, at de anser sig selv for at være en slags overmennesker.

Personer med overdreven selvtillid mangler respekt for den grusomme ubønhørlige virkelighed med dens benhårde naturlove. Det er ikke alt, som kan lade sig gøre. Virkeligheden kan ikke modeleres helt vilkårligt.

Det er ikke godt at score massivt på overdreven selvtillid.

Men for stillinger, som indebærer kundekontakt, foretrækker mange virksomheder ansøgere, som i et vist omfang scorer på overdreven selvtillid. Sådanne ansøgere vil have nemmere ved at skabe god kontakt til kunderne, antages det.

Ansøgere, som scorer meget på overdreven selvtillid i skemaet ovenfor, vil umiddelbart være tilbøjelige til ikke at tage udfordringerne helt alvorligt. Måske vil de ikke læse testspørgsmålene ordentligt igennem og derved misforstå dem. De vil læse begyndelsen og så tænke, nå det er det og det, og dernæst begynde besvarelsen. Personer med overdreven selvtillid vil være tilbøjelig til at have deres mening om verden omkring dem, og de er helt sikre på, at det er den rigtige. De mangler den lille gnavende orm i baghovedet, der hele tiden minder dem om, at de kan tage fejl. Det er sket før.

En Personality disorder test kan lære os noget om, hvilke typer spørgsmål, man skal passe på:

"Dispositionism" beskriver, at vi er disponeret mod bestemte former for adfærd, kaldet personlighedstyper. Det modsatte er "situationism", som beskriver, at vi alle tilpasser vores adfærd efter situationen." skriver Aaron Swartz i sin blog: Stanford: Psychology is a Fraud - Raw Thought

Kenneth Lyen skriver, at der findes tre angreb mod personlighedstest:

1. Hvis vi antager, at der virkelig findes konstante personlighedstyper, altså dispositioner mod bestemte typer for adfærd, så er testene ikke i stand til at måle dem. Walter Mischel kritiserede testene for dette.
2. Der findes måske objektive personlighedstyper, men personlighed er for kompleks til at blive målt med de nutidens primitive test.
3. Personlighedstest udnytter "Barnum effekten". Mennesker er ivrige efter at identificere sig med vage beskrivelser af sig selv. Se: Mistyping Personality - by Kenneth Lyen

Desuden findes Annie Murphy Paul's kritik: Der findes måske konstante personlighedstræk vedrørende indadvendthed eller udadvendthed og sikkert vedrørende aggressiv eller ikke aggressiv dispositioner, men al resten, for eksempel de sidste 14 af Cattells personligheds-træk er ikke konstante. Vi er alle i stand til at tilpasse vor adfærd efter situationen, og desuden vil mulige dispositioner for bestemt adfærd ændres med tiden og som følge af vort livs erfaringer.

Se en grundlæggende vejledning i hvordan man består en personlighedstest: How to pass a pre-employment personality test - by Yevgeni

I amerikansk retail og postordre firmaer bruges meget en test som hedder "Unicru", som har fået mange modstandere blandt ansøgere. Forfatteren Timothy Horrigan fra Indiana fremlægger de "rigtige" svar på testens spørgsmål på: Some Answers to the Unicru personality test

Han skriver, at de rigtige svar er enten "Strongly agree" (SA) eller "Strongly disagree" (SD). Han har sikkert ret, men en sådan besvarelse vil vække mistanke om snyd. Man må prøve at krydre den med nogle "Agree" eller "Disagree", som man nu synes.

I en artikel i "The Wall Street Journal" Test for Dwindling Retail Jobs Spawns a Culture of Cheating skriver Vanessa O'Connel om problemerne med de stadig mere omfattende personlighedstest i forbindelse med ansættelser.

Vi synes, det er overdrevent at kalde det snyd, blot fordi ansøgere gerne vil stille sig selv i et gunstigt lys. Det er blot, hvad alle sælgere gør hele tiden.

Gps skriver på "Great Plains Skeptic": Sentence Completion Tasks – Science or Pseudoscience? , som er test, der er blevet ret populær.

Se også hans indlæg om: Projective Figure Drawings – Science or Pseudoscience? .

Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest, og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en praktisk anvendelse af artiklens indhold.
Tilbage til start af artikel

20130218
Passed W3C Validation