Forside DH-Debat
2. Kend dig selv - Forskellige Typer Testadfærd
4. Eysenck Type Personlighedstest

3. Cattell 16PF Personlighedstest

En meget brugt personlighedstest er Cattell 16PF Scales (16 Personality Feauteres), og de deraf udviklede test.

Raymond Cattel begyndte med en liste over mere end 18.000 ord, som beskrev personlighed. Han reducerede denne liste manuelt til omkring 4.500 ord og udsagn. Ved hjælp af faktor analyse reducerede han listen yderligere og fandt frem til 16 "Personality Features" (PF), som beskriver menneskelig personlighed.

Raymond Cattell
Raymond Cattell 1905-1998

På dette grundlag fremstillede Cattell en standardiseret test, som kan anvendes til at vurdere personers peronlighed i henhold til disse 16 faktorer.

Faktor analyse er en slags korrelations analyse med flere variable. Den måler i hvilken grad to variable er relateret til hinanden ved at have en tendens til at stige eller falde sammen. For eksempel, hvis "hyppighed af motion"og "blodtryk niveau" måles på en stor gruppe af mennesker, så ville inter-korelationen mellem disse to variabler antyde, i hvilken grad "motion" og "blodtryk" er relateret til hinanden.

Faktorer, som korrelerer, vil fremkomme som skyer, "Clusters". Ord og udsagn, som er forskellige, men alligevel dækker over den samme mening, antages at have en tæt korrelation og derfor vil optræde i samme "cluster", og de kan derved reduceres til et enkelt udsagn.

Cattell definerede personlighed som "det som tillader en forudsigelse af, hvad en person vil gøre i en given situation."

16PF Gruppeprofiler
16PF Gruppeprofiler for piloter, kunstnere og forfattere.

Når testen gives til grupper af personer fra samme erhverv, kan gruppe profiler fremkomme. For eksempel har forfattere en tendens til at være meget fantasifulde, mens piloter er usentimentale, og kunstnere er ekperimenterende og forestillende.

Cattel havde en grundlæggende ingeniørmæssig og matematisk indgang til personlighed. Han udviklede sin test uafhængigt af de psykiatriske hospitaler. Derved adskiller 16PF testen sig fra Eysenck, Rorschach og MMPI test. Cattels test er således fra starten rettet mod normale personer, og den er ikke designet til at afsløre sygelige psykiske afvigelser. Man kan sige, at den har en noget sundere indgangsvinkel til personlighed.

I Cattell 16 PF Scales svarer test personen på hundredvis af spørgsmål, som scorer på oprindeligt 16 forskellige personlighedstræk, som er:
Kølig og reserveret versus Varmhjertet og easy going
Konkret tænkning versus Abstrakt tænkning
Temperaments fuld versus Ligevægtig
Selvudslettende versus Dominerende
Saglig og seriøs versus Engageret
Opportunistisk versus Retfærdig
Genert versus Social dristig
Usentimental versus Blødhjertet
Tillidsfuld versus Mistænksom
Praktisk versus Forestillende
Ligefrem versus Tilbageholden
Selvsikker versus Usikker
Konsevativ versus Eksperimenterende
Gruppe orienteret versus Selvtilstrækkelig
Udisciplineret versus Selv-diciplineret
Afslappet versus Anspændt
Raymond Cattell anvendte derefter igen faktor analyse på sine 16 personlighedstræk og reducerede dem derved til de fem anden ordens personlighedstræk:

      Udadvendthed.
      Ængstelse.
      Selvsikkerhed.
      Uafhængighed.
      Selv kontrol.

Imidlertid er en fuldkommen personlighedstest meget omfattende. De fleste virksomheder foretrækker derfor en mere simpel udgave, som belyser de egenskaber, de gerne vil vide noget om, nemlig :

      Udadvendthed - Indadvendthed.
      Niveau af ængstelighed.
      Niveau af selvsikkerhed.

Udadvendthed - Indadvendthed

Meget få har en fuldkommen udadvendt eller fuldkommen indadvendt personlighed. De fleste er et eller andet sted midt imellem. Der er tale om et skala mellem to ekstremer.

Stærkt udadvendte personer er partyløver, som får hele deres livs indhold fra andre. De har et stærkt behov for social kontakt hele tiden. De har ikke en selvstændig tanke. Så snart de er alene, begynder de omgående at kede sig.

Extravert person
Udadvendt person.

Udadvendte personer har svært ved at koncentrere sig om detaljeret arbejde. De føler, at Verden går forbi dem, medens de sidder og roder i disse betydningsløse detaljer.

Udadvendte personer vil reagere på stress ved at blive aggressive. De vil så at sige søge at løse problemerne socialt.

Det siger sig selv, at mange skuespillere og politikere er meget udadvendte personligheder, som er virkelig gode til social interaktion. De kan simpelthen ikke holde sig fra rampelyset.

Stærkt indadvendte personer vil gerne have fred og ro til at passe deres egne projekter og tænke deres egne tanker. Det er ikke sådan, at de ikke bryder sig om social kontakt. Mennesket er et socialt væsen, og det er indadvendte personligheder også. Men de har blot ikke det samme desperate behov for konstant social interaktion, som de udadvendte har.

Den berømte danske fysiker Niels Bohr var meget indadvendt. Det siges, at når han gav lektioner på universitetet, kunne han fuldstændig glemme de studerendes eksistens. Han stod ind imellem med ryggen til auditoriet og ansigtet mod tavlen og mumlede noget for sig selv, medens han kradsede nogle ligninger op på tavlen, som de studerende ikke kunne se.

Introvert person
Indadvendt person.

Indadvendte personer har ingen problemer med detaljeret arbejde. De føler, at detaljeret arbejde er første skyttegravslinje mod den grusomme og ubønhørlige virkelighed med dens benhårde naturlove.

Modsat de udadvendte, vil de reagere på stress ved at trække sig ind i sig selv. De vil, så at sige, søge at løse problemerne individuelt. De vil blive mere tavse og professoragtig distræte.

Det er vigtigt ikke at forveksle indadvendthed med ængstelse.

Indadvendte personer har deres egen indre styrke, fordi de har tænkt over tingene. De kan modstå stress i længere tid end meget udadvendte personer.

Man skal naturligvis score på indadvendthed eller udadvendthed alt efter hvilken stilling, man går efter.

Det er indlysende, at hvis man går efter en stilling som sælger, så skal man score godt på udadvendthed, og hvis man går efter en stilling som sagsbehandler i et IT udviklingsfirma, skal man score på indadvendthed.

Søger man en karriere stilling i en af de store internationale firmaer, er det klogt at score godt på udadvendthed. Her er udadvendthed næsten synonymt med lederpotentiale. De foretrækker pæne unge mænd, som giver en god oplevelse, når man taler med dem; Det giver en fornemmelse af en strømlinet moderne organisation.

Niveau af Ængstelse

De fleste kender følelsen af ængstelse og nervøsitet i en eksamens situation.

Problemet for overdrevent ængstelige personer er, at de føler, at de er til eksamen hele tiden. Og ikke nok med det. De ved ikke, hvad de bliver eksamineret i. De føler, at de har mistet overblikket over tilværelsen.

En filmplakat for Kafkas Processen af Orson Welles
En filmplakat for Kafkas Processen af Orson Welles - i spansk udgave.

I Kafkas roman "Processen" bliver hovedpersonen, Josef K, stævnet for en af ham hidtil ukendt domstol. Han får aldrig at vide, hvad han er anklaget for. Han bliver blot informeret om, at det er en meget alvorlig sag. Han ender med at indse, at der må være noget om det, selvom han dog ikke finder ud af, hvori hans forbrydelse består. Han bliver til sidst henrettet af to høflige herrer iklædt sorte jakkesæt.

Det må være noget i den retning, at overdrevent ængstelige personer føler.

Woody Allen har fremstillet den neurotiske og overdrevent ængstelige person på film. Han prøver desperat at orientere sig i tilværelse og snakke sig uden om ethvert ansvar.

Virksomhederne og personale konsulenterne vil gøre sig store anstrengelser for at frasortere ansøgere med for højt niveau af ængstelse. Det er et af hovedformålene med en personlighedstest.

Det ville være en katastrofe for et personalekonsulent firma, hvis de ved en fejltagelse skulle komme til at anbefale en ansøger, som senere viser sig at have personligheds problemer. Det ville rygtes i hele branchen og blandt kunderne, virksomhederne. Derfor vil de med stor sandsynlighed ikke tage nogen chancer i den henseende. Hvis der er den mindste mistanke om for højt niveau af ængstelse vil de pege på en anden ansøger, ganske uanset den første ansøgers eventuelle andre kvalifikationer. Vi tror at test rapporten bliver arkiveret i årevis.

Overdreven ængstelse
Overdreven ængstelse.

Det er meget vigtigt for ansøgere, at de er i stand til at identificere udsagn, som vil scorer på overdreven ængstelse og så vidt muligt undgå dem.

Udsagn, som scorer på ængstelse, vil være noget med en vis ansvarsforflygtigelse og følelsen af, at alle de andre i virkeligheden er meget bedre end en selv.

Et udsagn om at årsagen til dårlige karakterer var nervøsitet, eller at læreren ikke kunne lide en, vil sandsynligvis score på overdreven ængstelse.

Et udsagn om, at man ikke har fået en fair behandling i forbindelse med det og det, vil også med sikkerhed score på ængstelse.

En fodboldtræner kan mene, at det var ikke fair, at hans hold tabte kampen, da de havde alt spillet.

Men det står jo højt og tydeligt i fodboldreglerne, at det hold, som scorer flest mål, er vinderen. Der står intet om karakter for den kunstneriske præsentation. Og det vidste træneren jo i forvejen.

Lige som bolden springer uforudsigeligt frem og tilbage, når to hold knoldesparkere møder hinanden på en fodboldbane, på samme måde kan det være ret tilfældigt, hvem der bliver ansat, og hvem der bliver forfremmet i virksomhederne. Lederne ansætter og forfremmer dem, de godt kan lide og dem, som de tror, at deres egne toplederne bedst kan acceptere.

At kunne identificere udsagn, som scorer på ængstelse, kan skabe en mere fordelagtig personlighedstest og dermed være den hårfine forskel på succes og fiasko i det kaotiske karrierespil.

Vedrørende ængstelse se også "1. Kend dig selv - Forskellige Typer Testadfærd", se internt link ovenfor.

Niveau af Selvbevidshed

Selvbevidsthed er ikke et enten eller. Det kan beskrives på en skala fra fuldstændig dominerende til selvudslettende.

Adolf Hitler og Mohammed må antages at have været hundrede procent selvbevidste, dominerende personer. De fik en åbenbaring tidligt i deres liv, og derefter havde de blot patent på sandheden. De var fuldstændig sikre på, at de altid havde ret.

En meget selvbevidst person
En meget selvbevidst ung forretningsmand.

Fuldstændig dominerende personer er uimodtagelige for enhver form for logik, argumenter eller erfaringsdata. De har måske hørt om argumenter og logik, sådan i teorien, men dybest set ved de ikke, hvad det skal bruges til. De kender jo allerede sandheden, hvorfor gøre det så indviklet?

Mohammed havde ikke en gnist af tvivl om, at hele Verden i sidste ende ville bekende sig til hans overbevisning. Adolf havde ikke den fjerneste tvivl om, at han ville vinde. Det var deres meget store selvbevidsthed, som gav dem deres imponerende mentale gennemslagskraft.

Fuldstændigt dominerende personer virker medrivende på deres mange tilhængere takket være deres glødende overbevisning. De har kun lidt brug for egentlige argumenter.

Man ser ofte en form for symbiose mellem stærkt dominerende typer og en stor gruppe af ængstelige og mindre selvbevidste personer. De har brug for hinanden. De ængstelige føler, at den dominerendes urokkelige sikkerhed i alle spørgsmål giver dem et fast holdepunkt i tilværelsen, og den dominerende har brug for at blive beundret og tiljublet. Derved kortsluttes organisationen, og analytiske og konstruktive tiltag undertrykkes.

Stærkt dominerende personer kan findes overalt. Adolf og Mohammed havde en vis begrænset succes, men det er ikke hovedreglen. De ser lyset, griber magten i deres forening, menighed, fakultet, virksomhed eller nation, og i suveræn foragt for den grusomme ubønhørlige virkelighed med dens benhårde naturlove, fører de deres hengivne tilhængere og hele deres organisation mod stagnation og nederlag.

En selvbevidst og en mindre selvbevidst person drak sig sammen sanseløst beruset. De tog hen på en bar, smed alt tøjet og dansede på bordene, medens de sang sjofle sange.

Den næste dag kunne de intet huske. Da den værste hovedpine var gået over, mødte de nogle af deres venner, der fortalte dem om aftenens begivenheder.

Den selvbevidste person gav et svedent grin og rystede på hovedet. "Du milde Himmel. Var vi virkelig så fulde?". Sammen med aftenens tilskuere kunne han more sig over detaljerne.

Den mindre selvbevidste nøgen danser blev blussende rød i ansigtet, da han indså, hvad han havde gjort. Han vendte sig og løb tilbage til sit værelse. Han låste sig inde, og kom ikke ud de næste mange dage.

En selvbevidst person mener umiddelbart ikke, at han har nogen personlige hemmeligheder, som de andre ikke må vide noget om. Altså bortset fra password og den slags. Han føler, at han er jo faktisk meget pæn og klog og intelligent og alt det. Det kan ikke skade at vise det lidt frem. Nå ja, han har altså danset nøgen rundt på bordene i en bar. Det skal jeg nok ikke gøre alt for tit, vil han tænke.

Selvbevidste personer mener ikke, at der er nogen modsætning mellem hvad de mener om sig selv, og hvad andre mener om dem. De har ikke noget imod, at andre interesserer sig for dem.

En mindre selvbevidst person mener umiddelbart, at han har sine egne særheder og sine egne tanker. Han frygter, at hvis de andre kendte dem, ville de ikke acceptere ham.

De fleste virksomheder er interesseret i ansøgere, som har tilstrækkelig selvtillid til at tage initiativ, når det er nødvendigt. De skal være i stand til at holde en tale og i det hele taget repræsentere virksomheden på værdig vis. Men de er ofte bange for, at meget dominerende personer vil skabe ballade og irritere kunderne.

Derfor bør man score på selvbevidsthed, men med forsigtighed.

Typiske spørgsmål i 16PF type personlighedstest

1.
Kan du lide at tale med fremmede?

Det er nemt at se, at et ja scorer på udadvendthed, og et nej på indadvendthed.

2.
Anser du dig selv for at være genert?

Et ja scorer indlysende på en lav selvbevidsthed og indadvendthed og et nej scorer på høj selvbevidst og udadvendt.

3.
Kan du godt lide selskabelighed?

Det er ikke svært at indse, at et ja scorer på udadvendt og et nej på indadvendt.

4.
Har du det dårligt med at møde nye mennesker?

Bemærk at dette spørgsmål er et spejlbillede af spørgsmål 1. Det er et kontrolspørgsmål for at afsløre snydepelse. Hvis du har svaret ja til spørgsmål 1 må du nødvendigvis svare nej til dette spørgsmål.

5.
Kommer du nemt til at kede dig?

Selvfølgelig, ja scorer på udadvendt og nej på indadvendt.

6.
Kan du godt lide detaljeret arbejde?

Indlysende, ja scorer på indadvendt og nej på udadvendt?

7.
Synes du det er nemt at koncentrere dig om et arbejde som korrekturlæsning?

Ja scorer på indadvendt og nej på udadvendt.

8.
Er du perfektionist?

En ansøger ved sine fulde fem kan ikke svare ja til sådan noget. Derved ville du jo fortælle, at du er en, som aldrig kan blive færdig med dine opgaver. Du kan ikke gøre for det fordi, du er jo perfektionist. Det vil score sikkert på forhøjet ængstelighed! Psykologer mener, at udtalt perfektionisme skyldes en eller anden form for grundlæggende mindreværdsfølelse.

Selvfølgeligt vil vi alle gerne lave vores arbejde ordentligt. Så hvis perfektionisme optræder i forbindelse med en skala for eksempel fra 1 til 5, kan man vælge 1 eller max. 2 hvis den aktuelle stilling er en slags sagsbehandler eller specialist.

9.
Synes du, at du ofte bekymrer dig om små ting?

Kan det være tydeligere? Et ja vil score sikkert på forhøjet ængstelighed. Svar nej.

10.
Har du nogensinde talt usandt?

Hvordan kan de spørge? Alle mennesker lyver lidt engang imellem.

11.
Siger dine venner somme tider om dig, at du er en "Vigtig Per " (læs blærerøv)?

Rigtige venner taler ikke så nedsættende om os. Men hvis vi vil score på selvbevidsthed, bliver vi nok nødt til at svare ja.

Hvis man går efter en karrierestilling i et stort internationalt firma, synes det at være en fordel.

12.
Ville du ønske at du var mere overbevisende?

Et ja scorer helt klart på mindre selvbevidsthed.

13.
Synes du, at det er svært at gøre dig forlegen?

Selvbevidste personer skammer sig ikke. Lige gyldigt hvad de gør eller siger, så er det bare det rigtige. Et ja scorer sikkert på selvbevidsthed.

14.
Er du altid åben og ærlig om dine følelser?

Forestil dig, at du besøger en kunde, og at du dybest set føler, at han er en overvægtig blærerøv. Vil du så være åben og ærlig om dine følelser? Nej vel.

Forestil at du deltager i et selskab sammen med din kone. En af de andre kvindelige deltagere har en dyb udskæring, som blotter en god del af hendes ret store yndigheder. Det vækker nogle af dine dybere dyriske følelser. Vil du så være åben og ærlig om dine følelser? Nej vel, det er ikke klogt.

Vi må antage, at hvis spørgsmålet lyser : "Er du altid åben og ærlig.." så er det et testspørgsmål, der skal afsløre snydepelse, og vi bør svare nej.

Men hvis spørgsmålet går på, om du er åben og ærlig om dine følelser i almindelighed, kan man godt svare ja og derved score på selvbevidsthed.

15.
Synes du, at de fleste mennesker er mere aggressive og selvbevidste end du selv er?

Det er helt klart at et ja scorer på mindre selvbevidst og et nej scorer på selvbevidst.

16.
En type spørgsmål går på om vores venner eller kollegaer mener, at vi er den og den type, derefter følger nogle valgmuligheder. Senere kan der komme et spørgsmål, om vi selv mener, at vi er den og den type, derefter følger de samme valgmuligheder lidt forskelligt formuleret og i en anden rækkefølge.

Her skal vi huske, at selvbevidste personer ikke føler nogen synderlig forskel på, hvad deres venner mener, og hvad de selv mener. Mindre selvbevidste personer derimod har hemmeligheder.

Andre Fem Faktor Modeller

Big Five model af personlighed Big Five model af personlighed

Mange human resources konsulenter mente, at Cattells seksten faktorer var for mange. Tests blev for omfattende og for dyre. På den anden side var Eysencks tre faktorer for få, og gav ikke beskrivelse nok, syntes de. Derfor videreudvikledes Cattels fem anden ordens personligheds træk til forskellige andre fem faktor modeller, hvoraf "Big Five" er den vigtigste.

De fem faktorer i Costa og McCrae' Big Five model er:

1. Åben for eksperimenter.
2. Samvittighedsfuld.
3. Udadvendt.
4. Omgængelighed.
5. Neurotisme.

Udadvendt og neurotisme i Big Five er identiske med Eysenck's faktorer af samme navn. Imidlertid, hvad Eysenck kalder psykotisme svarer til to faktorer i Big Five modellen, nemlig samvittighedsfuld og omgængelig. Cattel's ængstelse er ret tæt på Eysenck's and Big Five's neurotisme.
Prøv en online Cattell-16PF personlighedstest fra "Similar Minds", udfyld "gender" og klik "next".

På siden: Personality Tests - Great Ideas in Personality findes adskillige tests baseret på "5-faktor modellen" eller "The Big Five", som er udviklet fra "Cattell 16PF" - Scroll ned til "Five-factor Model". På denne side er også en mængde materialer om personligheds teori.

En test baseret på Big Five: What is your personality type? - Quendom The land of test

På "personality Test Center" findes en: The IPIP-NEO test - Personality Test Center, som er en anden fem faktor model.

Se en indgående behandling af The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF) (pdf) af Heather E.P. Cattell og Alan D. Mead.

I artiklen Faking your Type to "pass" a personality test - Seattle Times af Kyung M. Song, diskuteres for og imod faking. Nogle, især konsulenterne, som er økonomisk afhængige af testene, mener, at det ikke er muligt at "fake" deres tests. Men hvad de ikke ved, kan de ikke have ondt af. Den perfekte forbrydelse kender kun forbryderen.

Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Tilbage til start af artikel

20130218
Passed W3C Validation