Forside DH-Debat
5. Rorchachs Blækklat Test
6. TAT og Test af Ambitionsniveau

5a. De Ti Rorchach Kort

Seksuelle Responser

Næsten alle klatterne har nogle træk, som kan indbyde til seksuelle fortolkninger, men det er klogt at begrænse dem. Nogle fortolknings manualer angiver, at mere end fire seksuelle responser ud af de ti kort vil indikere skizofreni.

Nogle psykologer mener, at seksuelle følelser og fortolkninger er ubevidst til stede hele tiden (Freud). Derfor er det klogt at sige noget positivt om klatter, som kan minde om penis, vagina eller bryster. For eksempel en rød klat kan minde om det kvindelige kønsorgan, men man ønker ikke at sige det for ikke at overscore de seksuelle responser. I dette tilfælde er det bedre at sige, at den minder om en sommerfugl, end at den minder om en krabbe, da sommerfugle er en mere positiv respons. En ikke positiv respons til sådanne potentielt seksuelle motiver kan indikere nogle problemer med forholdet til det modsatte køn.

Hvis test personen har for få seksuelle responser, kan det indikere seksuel frustration.

Typisk symmetrisk blækklat - Dette er ikke et oprindeligt Rorschach kort
Typisk symmetrisk blækklat - Dette er ikke et oprindeligt Rorschach kort.

Spejling Respons

Alle kortene er symmetriske, og det frister til at dreje dem halvfems grader og fortolke dem som noget, som spejler sig i vand. Det er imidlertid ikke klogt. Exner's Rorschach fortolkning opfatter spejlingsresponser som udslag af en reflekterende og eftertænksom personlighed. Blot en spejlings-respons vil føre til, at test personen vil blive betegnet som "egocentrisk" med en "udpræget tilbøjelighed til at overvurdere sin personlige værdi". "Drivende skyer", "mosekonen brygger" og den slags vil blive sidestillet med spejlinger.

Mad Respons

Hvis test personen fortolker blot en af blækklatterne som mad, kan "dette individ forventes at udvise mere afhængig adfærd end sædvanligvis forventet;" Ifølge Exner's fortolkningsmanual.

Helhedssyn Respons

Hvis testpersonen anlægger et helhedssyn for et billede, vil det, ifølge Exner scorings systemet, blive fortolket som intellektuelt potentiale og lederegenskaber. Det vil således være klogt at tage et overblik over det hele, før man siger noget. Det gælder naturligvis specielt for kort, som indeholder mange elementer, som for eksempel VIII, IX og X. For eksempel kan man sige, at VIII er et våbenskjold eller en torso for medicinsk undervisning.

Opdeling Respons

En opdeling af billederne i delelementer og underområder vil afspejle sund fornuft. For eksempel kan man underopdele kort X i tre områder af forskellig farve.

Detalje Respons

En interesse for detaljer vil blive fortolket som impulsivitet.

Omrids Respons

Det berømte maleri Skriget af den norske maler Edward Munch Det kan være svært at løsrive sig fra ansigtet i midten, men måske ligner omridset et rokoko springvand Til venstre: Det berømte maleri "Skriget" af den norske maler Edward Munch - Det indeholder også en skræmmende detalje i billedets center.
Til højre: Det er svært at løsrive sig fra ansigtet i midten, men måske ligner helheden et rokoko springvand.

En interesse for omridset af en klat vil indikere rationelle egenskaber. For eksempel kan man sige, at omridset af kort VI minder om en slags rokke, som svømmer hen over bunden.

Interesse for omrids vil minde om helhedssyn, som nævnt ovenfor. Imidlertid, et helhedssyn indeholder også elementerne indenfor omridset og kan desuden beskrive hele situationen.

Det er bedst at løsrive sig fra måske skræmmende eller erotiske detaljer i klattens midte og søge at fortolke omridset og helheden. En blækklat kan for eksempel indeholde et miniature ansigt i midten, som minder om det norske maleri "skriget". Det er ikke godt at starte med at give respons på en sådan detalje; det kan score på ængstelighed.

Hvis den respons, som test-personen giver, omfatter hele blækklatten, kaldes den en "W-respons" (W for whole). Voksne test-personer scorer i gennemsnit 38% som "W-responser". De ligger sædvanligvis i området 29% - 46%. Det modsatte er "D-responser", hvor test-personen kun fortolker en del af blækklatten.

Høj "W" procent indikerer kreativitet, medens lav "W" procent antyder depression.

Bevægelse Respons

At se bevægelser vil være et udtryk for forestillingsevne. Derfor kan det være klogt at beskrive det, som man ser, som noget der går, løber, danser, flyver, svømmer, falder og så videre. Dyr i bevægelse vil ofte indikere en dynamisk måde at løse problemer på.

Farve Respons

Fortolkninger, som implicerer farver vil indikere følelser. Bemærk, at fem af kortene er sort hvide, og fem indeholder farver. Hvis man for eksempel siger, at de to personer i kort II er nisser, fordi de har røde huer, har man givet en farve respons.

Skygge Respons

Interesse for skygger vil indikere depression og følelsen af tab af kontrol.

Overflade Struktur Respons

Interesse for overflade struktur indikerer behov for følelsemæssig forbindelse med andre. Mange overflade struktur responser vil indikere behov for omsorg.

Ved overflade struktur forstås om test personen forestiller sig overfladen som hård eller blød, ru eller glat og så videre.

Negative og Positive Responser

En psykologisk test downloader test-personens følelser og personlighed En psykologisk test downloader test-personens følelser og personlighed.

Negative responser er sådanne, som indeholder kamp og strid, våben, blod, død og ødelæggelse samt truende og angribende monstre og farlige dyr. Hvis en testperson ser hævnende ånderne fra fortiden, monstre fra Aliens filmene, vil det blive noteret som negative responser, også selvom det kan sandsynlig-gøres ud fra blæk klattens form.

Fortolkningen af responser af typen "overkørt kat", "søndertrampet kakkerlak" og "et udtværede lig af et insekt på bilens forrude" vil helt sikkert også blive fortolket som negative responser og derfor indikere undertrykt aggressivitet, frustration og vrede.

Positive responser er sådanne, som beskriver noget, som er levende og ikke dødt, noget livsbekræftigende, barneansigter, blomster, dyr, kvindeskikkelser, dansende par og så videre.

For mange positive responser kan blive fortolket som frygtsomhed og underdanighed eller test personen har et martyr kompleks.

Dog kan fortolkningen af sådanne responser afhænger af om test-personen identificerer sig med katten og insektet eller med deres banemænd.

En kvinde gav responsen: "En stakkels lille bille løb rundt og passede sig selv, så kom en støvle og trådte den flad." Denne respons giver en indikation af ængstelse og og følelsen af at være offer for begivenheder, hun ikke kan kontrollere.
ramme
Blækklat I

Blækklat I

Den første klat er nem, og man bør kunne give et indlysende svar hurtigt. Testpersonen kan sikkert se en flagermus, en sommerfugl, et møl, en maske, et udhulet græskar med lys i. Man kan sige, at den centrale del af klatten danner en kvindeskikkelse. Man skal undgå at sige noget ufordelagtigt om den, for eksempel at kvindeskikkelsen har fire bryster og ingen hoved. Det er blot en torso, som Venus fra Milet. Nogle fortolkningsskemaer foreskriver, at responsen, dyre ansigt, antyder paranoia.

Responsen "en død flagermus" vil være en klar negativ respons.

Nogle drejer det 90 grader og ser et slagskib, som pløjer sig frem igennem vandet, med dets spejlbillede i vandet. Det har fået et par skudhuller midtskibs. Dette kan indikere, at denne person føler sig skadet, personen kan føle sig sårbar, men på trods af skaden fortsætter han/hun livet så godt, som hun kan.

Et krigskib er ultimativt et våben, en negativ respons, og derfor kan dette svar også indikere aggressivitet og frustration.

Responsen slagskib kan også forstås således, at personen føler sig truet og føler ængstelse. For eksempel en person kan sige: "Jeg bryder mig ikke om dette billede - det ligner et slagskib."

Responsen "slagskib" er en bevægelsesrespons, som også indeholder en spejling - det indikerer henholdsvis forestillingsevne og egocentrisk selv-overvurdering.

Nogle fortolker kortet som en engel med udbredte vinger. Fortolkningen "engel" indikerer altid uskyld, godhed og renhed. Måske har personen været forbundet med moralsk uacceptable begivenheder, men føler selv, at hun/han er uskyldig.

Responsen "En kvindekrop med udbredte arme og store bryster" - kom til mig - kan være en erotisk respons. Den kan også udtrykke en længsel efter omsorg. Den kan også være en kvindes selvopfattelse - som erotisk attraktiv.

Nogle ser to personer, som angriber en tredie i midten. Det vil i så fald indikere frustration og aggressivitet eller ængstelse, alt efter med hvem test-personen identificerer sig.

En mand gav responsen: "En gruppe minearbejdere, som borer dybt ned til jordens midte". Denne respons repræsenter en tilsidesættelse af virkeligheden, fordi kortet overhovedet ikke ligner minearbejdere efter psykologernes mening, og derfor indikerer den skizofreni.

Man kan eventuelt se en vagina, hvor hovedet skulle være, men - som sagt - det er klogt at være varsom med at give seksuelle responser.
ramme
Blækklat II

Blækklat II

Det er vigtigt at kunne se, at dette ligner to menneskelige figurer vendt mod hinanden, kvinder eller nisser. Hvis man ikke kan se det, er det et tegn på, at man har problemer med sine medmenneskelige relationer.

Hvis man ikke ønsker at sige, at det røde område ved figurernes knæ minder om en vagina, er det bedre at sige, at det minder om en sommerfugl, end at det minder om en krabbe. Hvor figurernes hænder mødes, kan man eventuelt se en penis. Området mellem figurerne kan være en huleindgang eller en jetjager set fra oven.

En respons kan være "to kæmpende bjørne - blod over alt", det vil i så fald indikere en følelse af undertrykt aggression, en defensiv distance til en følelse af vrede, en forventning om en personlig konfrontation eller en forventning om at lide skade. Måske den symboliserer alle fire objekter.

Den er næsten overflødigt at nævne at responsen, "udsplattet insekt på forruden" vil score på vrede og frustration.

Nogle ser et ansigt af en kat eller en bjørn med blod i ansigtet og omkring munden. Det vil i så fald være en negativ respons, som scorer på vrede, ængstelse og den slags.

Responsen "to klovne" kan fortolkes som "Narcisistisk spejling" - "min lykke afhænger af din spejling af min lykke". ("Contemporary Rorschach Interpretation" By J. Reid Meloy). Umiddelbart ville vi nok mene, at "klovne" er en ganske uskyldig og indlysende respons, men som sagt, det er svært at vinde i en psykologisk test.

En test person gav responsen: "Det minder mig om vold". Kort II siges at være det, som med størst sandsynlighed vil frembringe responser, forbundet med vold.
ramme
Blækklat III

Blækklat III

Denne blækklat vil indikere testpersonens seksuelle orientering. De fleste vil se to menneskelige skikkelser vendt mod hinanden, omgivet af blomster, orkideer, og en sommerfugl. Måske de danser omkring en tromme, bøjer sig over et bord, plukker noget, måske jordbær eller champignon. De synes at have både bryster og penis. Hvis testpersonen ikke siger noget om personernes køn, vil psykologen insistere på, at han giver et bud.

Hvis man ser personerne som mænd, vil det antyde heteroseksualitet, uanset om testpersonen er kvinde eller mand.

Hvis man ser figurerne som kvinder, vil det være en homoseksuel respons, idet man derved antages at anerkende figurernes tvekønnede natur.

En mulig anden respons er "to hunde i cirkus, som balancerer med noget på hovedet", en positiv respons.

En test person så "to kvinder som kæmpede om noget de begge ønskede at have" - en sjælden respons som antyder rivaliserende strid i personens liv.

En mand gav responsen: "To mænd, som slår på en kvindes hoved". De to mænd er acceptable, men kvindens hoved repræsenterer en tilsidesættelse af virkeligheden; det ligner ikke en kvindes hoved efter psykologernes mening, og responsen indikerer derfor skizofreni.

Responsen "to dansepiger, som står på skuldrene af en mand, som bærer en sløjfe" er en tilsyneladende uskyldig aktivitet, men den bliver ikke desto mindre henregnet under negativ respons, fordi pigerne er meget mindre end manden, og derfor er der noget handicappet og forkrøblet over dem.
ramme
Blækklat IV

Blækklat IV

Dette er "fader kortet" . De fleste kan efter nogle sekunder se, at det kan forestille en kæmpe set i perspektiv nedefra. Det er almindeligt at fortolke den som en mand i en stor frakke, et dyreskind eller en gorilla. Det kan være en drage med store fødder, som kommer løbende hen imod en, set lidt oppefra, eller en drage, som stikker hovedet ud af sin hule. På toppen kan man se en vagina

Testpersonens respons vil blive fortolket som hans forhold til faderen, chefer og andre autoriteter.

Kæmpens tredje ben med dragehoved kan minde om en kæmpe penis. Hvis man ser sin faders køn så tydeligt, vil det antyde et anstrengt forhold til faderen og autoriteter i øvrigt, vil en psykolog mene.

Hvis man ser et dragehoved, må det være en venligsindet drage, da det er et potentielt seksuelt motiv.

Det tredje ben kan eventuelt fortolkes mere neutralt som et slags lændeklæde, som hænger med foran.

Hvis man fortolker figuren som en angribende drage, bjørn, monster eller gorilla, vil det score på vrede eller ængstelighed.

Det er også blevet fortolket som et træ med et lidt aparte udseende, måske et juletræ.

En kvinde gav responsen: "Ænder, som stikker hovedet ud af en busk i modsatte retninger" - et beskyttelses-søgende billede, som repræsenterer vrede og fremmedgørelse.
ramme
Blækklat V

Blækklat V

Rorshach mente selv, at dette var det nemmeste billede at fortolke. Det er en flagermus, en svale eller en sommerfugl. Hvis man ser krokodillehoveder i vingespidserne, er det et tegn på fjendskab. Hvis man ser følehornene eller svalehalen som sakse, antyder det et kastraktions kompleks.

Det er nemt at se en flagermus eller en sommerfugl. Men det er også sandt, at dette kort i almindelighed ikke fremkalder så mange responser, som de fleste andre. I literaturen findes heller ikke så mange responser på dette kort.

Derfor har nogle psykologer konkluderet, at hvis en person giver flere fortolkninger på dette billede end på det forudgående og det efterfølgende, nummer IV og VI, kan det være et tegn på skizofreni. De mener åbenbart, at dette kort ikke "indeholder" så mange billeder og associationer som de andre kort, så hvis nogen mener at kunne se noget andet, må der være tale om tilsidesættelse af virkeligheden.

Nogle kan se to dyr, som banker deres hoveder sammen - som er et motiv karakteriseret af kamp og strid og derfor en negativ respons.

Lad os forestille os en testperson, som ser længe på dette kort, drejer det lidt og derefter siger: "Det var en svær en". Han vil ubetinget score på depression, fordi, for det første er han for længe om at svare, og for det andet er dette det nemmeste kort, og det skulle derfor være det nemmeste at give en hurtig respons.
ramme
Blækklat VI

Blækklat VI

Denne blækklat er efter manges mening den mest indlysende seksuelle motiv. Den ligner det kvindelige kønsorgan med skamlæber, klitoris og hår. Foroven kan også ses en penis inklusive behåring. Den seksuelle fortolkning er svær at komme uden om. Hvis man ikke kan se det, er det et tegn på, at man har sexsuelle problemer.

Det kan også være to teatermasker eller ansigter med lange næser og horn i panden, som ser hver sin vej. Man kan vende billedet 180 grader og fortolke det som et dyreskind ophængt på væggen; halen hænger nedad. Det kan være en muslingeskal prydet med en blomst. Den kan være en rokke, som svømmer over bunden.

Man kan også dreje det 90 grader og sige, at det ligner et skib eller en uddykket U-båd på stille vand med dets spejlbillede. Det vil så så fald være en spejlingsrespons, som indikerer egocentrisk selv-overvurdering. En U-båd er også et våben, og den vil symbolisere en følelse af vrede og aggression.

En kvinde gav responsen "bjerg", hvis det er i betydningen "vanskelig at bestige" kan det indikere ængstelse. Responsen "ø" antyder angst for at blive isoleret, alene eller afskåret.

Responsen "overkørt kat på en motorvej" eller lignende vil i almindelighed indikere undertrykt vrede, frustration og aggression.

Nogle giver responsen "en vandmand, som spiser et insekt".

Japanere giver ofte responsen "musikinstrument" til dette kort.
ramme
Blækklat VII

Blækklat VII

Dette er "moderbilledet". Billedet kan ligne to kvinder, som er meget smalle om midjen - med lidt specielle frisurer. Testpersonens respons på dette billede formodes at vise, hvad han virkelig føler for sin mor. Hvis man fortolker det som to hekse, sladrekællinger, kæmpende kvinder eller intriganter, antyder det et dårligt forhold til moderen.

En mandlig patient fortolkede det som to personer "som så på hinanden, gloede på hinanden - som de havde haft et skænderi og ikke længere orkede at sige noget." - sådan et udsagn indikerer helt klart nogle uafklarede problemer mellem patienten og hans hustru.

Det siges, at nogle testpersoner kan se tordenskyer, dette vil i så fald indikere ængstelse. Nogle ser billedet som to fjerprydede indianere, som stikker hovederne sammen for at aftale noget.

Hvis det vendes 180 grader, kan det være en kampestens bro over en kløft.

Det hvide felt mellem de to piger kan ses som en olielampe eller lignende. Nogle psykologer mener, at kun skizofrene kan se dette.

En kvindelig testperson gav responsen: "det kvindelige kønsorgan åbnet, som var det trukket fra hinanden". Denne respons er ikke særlig positiv og repræsentere en følelse af skadet feminitet.

Responsen: "En lille pige, som ser sig selv i et spejl" er en klar indikation af narcisistisk selvoptagethed.
ramme
Blækklat VIII

Blækklat VIII

Det er vigtigt, at man ser de to firbenede dyr på hver side af figuren. Hvis man ikke kan se dem, antyder det en mental defekt.

Den grå trekant på toppen kan forestille et træ. Det blå område i midten kan være en flyvende drage. Det nederste orange område ligner en vagina, alternativt sommerfugl.

Kortet kan vendes 90 grader og blive en panter på en klippeknold, som spejles i en flod. Da det en spejlings-respons vil den frembringe fortolkningen "egocentrisk selv-overvurdering."

Responsen: "To dyr flygter for deres liv for at undgå helvedes flammer forneden" symboliserer frygt for livs-truende kræfter, som test-personen ikke har kontrol over - måske følelsen af skyld over tidligere handlinger, som ikke kan ændres.

Hvis man svarer, at hele billedet ligner et våbenskjold, har man vist sans for helheden og antydet gode organisations evner. Det kan også ligne en plastic torso, som viser de menneskelige indre organer, lunger lever, nyrer mv. med rygraden i midten. Denne respons vil også være en "whole" respons og antyde gode organisationsevner og lederskab.
ramme
Blækklat IX

Blækklat IX

Denne kan fortolkes som en raketopsendelse med flammerne forneden, den sorte røg højere oppe og den slanke raket i midten. Eller det kan blot forestille en ildebrand med sort og gul røg. Det kan være en mangefarvet blomst.

Når man drejer det 90 grader, kan man se et ansigter i både de lyserøde områder i bunden og i de blå områder.

Det siges, at paranoide vil bemærke den lysegrønne paddehatte sky, som indesluttes af det gule i center top. Det er ikke klogt at se kæmpende mænd eller monstre i det gule område foroven. Det vil være et tegn på dårlig social tilpasning.

Det er klogt at give færre fortolkninger til dette billede end til det forudgående og det efterfølgende for at undgå mistanke om skizofreni.
ramme
Blækklat X

Blækklat X

Formålet med denne blækklat kan være at teste personens organisatoriske evner. Man kan finde blå krabber eller edderkopper, grå krabber og rejer, orange frugter, grønne larver, røde søpølser og brune mus. Testpersonen forventes at nævne alt dette.

Men han skal også være i stand til at se helheden. Altså at hele billedet kan ligne livet på havets bund eller et kik på amøber i et mikroskop.

Hvis man ser de grå mus eller rejer i foroven center som to dyr, der spiser en pind, indikerer det kastraktions angst, idet den grå pind antages at symbolisere en penis, selv om testpersonen ikke siger det.

Nogle test-personer kan efter forlænget respons tid se noget, som går i opløsning, falder sammen, falder ned eller eksploderer, eller de ser en vulkan i udbrud. Dette kan indikere følgende:

- 1. Test-personen kan have tvangstanker om, at han er ved at nedbrydes fysisk eller psykisk, eller på nippet til at nedbrydes.

- 2. Test-personen er depressivt optaget af ældning eller tab af funktioner - især for ældre personer.

- 3. Tab af selvkontrol og risiko for destruktiv og upassende opførsel.
Kortene findes i farver og i pæn størrelse på den argentinske hjemmeside : TEST DE RORSCHACH

Eller på den amerikanske debatside: LISTVERSE , hvor der også er mange forslag til, hvad de kan ligne.

Også på TEST DE RORSCHACH findes en meget god introduktion til, hvordan man kan "bestå" testen: RORSCHACH TEST - How to answer - General aspects .

The Rorschach Test - ParentingPlan.net findes også en introduktion og forklaring til testen, samt billeder i fuld størrelse.

Stupid Stuff - Rorschach test kan man tage en online multiple choice blækklat test.

The Inkblot.com - Rorschach Test Online kan man også tage en online multiple choice Rorschach test med blæk klatterne som skygger, altså omrids. Det kan måske være ganske nyttigt med henblik på at opøve "whole" respons.

Blandt "Selected Works of James M. Wood fra University of Texas at El Paso" findes videnskabeligt materiale om Rorschach og suggestive interviewing og lignende emner. Selected Works of James M. Wood

Se også THE COMPREHENSIVE SYSTEM FOR THE RORSCHACH: A Critical Examination (pdf)

Wikipedia Rorschach Test findes en liste med populære responser

Gps skriver på "Great Plains Sceptic": The Rorschach Inkblot Method – Science or Pseudoscience?

De ovenfor brugte eksempler er i hovedsagen hentet fra:

"Principles of Rorschach Interpretation" af Irving B. Weiner.

"Contemporary Rorschach Interpretation" af J. Reid Meloy.

"Rapid Psychological Assessment" af Jason T. Olin, Carolyn Keatinge.

Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Tilbage til start af artikel

20180815
Passed W3C Validation