DH-debat Forside

Demokrati Pro et Contra

6. Seks Argumenter mod Masse-demokrati

1. Indledning 2. Ukvalificerede Vælgere
3. Rationel Uvidenhed 4. Korrupte Vælgere
5. Irrationelle Vælgere 6. Medierne manipulerer
7. Læreanstalter Hjernevasker 8. Diktatur og Demokrati
9. Litteratur

1. Indledning

Når man lytter til politikernes taler, kan man godt få den opfattelse at demokrati er en ny statsreligion, som har afløst kristendommen. Helle Thorning talte typisk ikke så meget om, hvad der var godt for Danmark, men om hvad der var godt for "vort demokrati". Politikerne fremhæver hellere at deres forslag er gavnlige for demokratiet, end at de er gavnlige for Danmark. Men hensigten med demokrati må være den enkle at man mener at det er et slags værktøj, et praktisk system til at udpege de helt rigtige ledere og træffe de helt rigtige beslutninger til gavn for hele folkets velstand og frihed og nationens fremtidige eksistens.

Muslimer på march i Danmark

Såkaldte danske muslimer på march. Foto Document.dk

Men idag er det tydeligt at netop det demokratiske system har været en vigtig årsag til katastrofale fejltagelser. Flertallet af de uvidende og irrationelle vælgere har stemt for politikere, som har tilladt indvandring af hundrede tusinder af ufordøjelig muslimer, som har til hensigt at overtage landet, når de bliver mange nok.

Det står efterhånden meget klart at dette problem kun kan løses ved at sende muslimerne tilbage til lande, som har den kultur og den religion, som de holder så meget af, lukke moskeerne og forbyde koranen. Det er nemt at indse rent logisk, men følelsemæssigt ufordøjeligt for det store flertal af vælgere; Derfor fortæller politikerne os efter hver terroraktion, at vi skal "blot fortsætte vort daglige liv, som vi plejer, for ellers har terroristerne jo vundet" - sagt på en anden måde: vi skal blot lade som ingenting, så skal det nok gå over - hvilket er, hvad det store flertal af ængstelige vælgere gerne vil høre.

ramme

2. Vælgerne er ikke Kvalificerede

Vælgerne træffer afgørelser af den mest vitale betydning for nationen uden den nødvendige grundlæggende viden; de er ikke kvalificerede beslutningstagere. Det helt overvejende flertal af vælgere i det moderne masse-demokrati har intet eller et meget overfladisk kendskab til nationaløkonomi, diplomati, militær taktik og strategi - ja, i moderne tid har de end ikke kendskab til deres egen nations historie. Det svarer til en læge udfører hjernekirugi uden at have kendskab til blot grundlæggende anatomi.
Winston Churchill sagde: "Det bedste argument imod demokrati er en fem minutters samtale med en gennemsnitlig vælger."

Ukvalificerede vælgere

Den Amerianske stand up komiker George Carlin sagde det berømte: "Never under estimate the power of stupid people in large groups". Fra Whistleblower Newswire.

Langt over 90% af vælgerne interesserer sig kun forbigående og overfladisk for nationens problemer og afgiver deres stemmer styret af flygtige sympatier og antipatier med de opstillede kandidater, deres personlighed, køn og udseende.

Yderligere, nogle vælgere har problemer med motivation. De er slet ikke tilhængere af den organisation, som de har fået betroet at tage vare på. Unge politisk korrekte mennesker mener at nationerne, inklusive Danmark, skal nedlægges og området skal lægges ind under en form for Europa- eller verdens-regering. De tusinder af muslimer, som politikerne også har givet stemmeret, vil afskaffe nationen Danmark og lægge området ind under et verdens-omspændende kalifat.

Alt dette gør at valgenes vindere ikke nødvendigvis vil være sådanne, som er de bedste til at løse nationens problemer; men de vil hyppigst være kandidater, som er eksperter i at sige, hvad vælgerne gerne vil høre.

Typiske politikere bliver skabt og fremelsket af det moderne politiske system - det er ikke omvendt. Platon beskrev den tids politikere, sofisterne, og vi genkender de moderne politikere. Han sammenlignede folket, vælgerne, med et stort og stærkt dyr, som blev passet, plejet og fodret af politikerne: "Endvidere vil jeg have at I tænker på at lejesvendene, sofisterne, kun meddeler verden deres egne meninger; de er dyrepassere for det store og stærke dyr, de ved, hvordan de skal smigre det eller gøre det vredt, og de observerer betydningen af dets uartikulerede grynt. Godt er, hvad der behager det, og ondt er, hvad det ikke kan lide; sandhed og skønhed bestemmes kun ved det brutale dyrs smag. Sådan er sofisternes visdom, og således forholder det sig med dem, der gør den offentlige mening til test for sandhed, hvad enten det er i kunst eller moral."(Staten)

Scene fra den Peleponesiske krig på græsk vase

Scene fra den Peleponesiske krig på græsk vase. Thucydides var en af Platons samtidige. Han skrev historien om Den Peleponesiske Krig. Thomas Hobbes og mange andre mener at hans klare budskab var, at Athen tabte krigen, fordi det var et demokrati. Vælgerne i Athen lod sig for let ophidse til ukloge handlinger, som førte til unødvendige tab og nederlag.

Når man på en valgaften ser at blot efter at de første 20% af stemmerne er talt op, kan det endelige resultat forudses med god statistisk sikkerhed, så kan man godt få fornemmelsen af at vælgermassen er et stort og stærkt dyr, som reagerer forudsigeligt på bestemte stimuleringer og pirringer. Og politikerne er dyrepasserne, som er eksperter i dyrets vaner og adfærd.

ramme

3. Vælgeres Rationelle Uvidenhed

Vælgernes rationelle uvidenhed beskriver at de bevidst ikke ønsker at sætte sig ind de politiske problemer, fordi dette vil kræve omkostninger i tid og kræfter, samtidig med at den enkeltes udbytte af sine anstrengelser i praksis vil være lig nul.

Vælgeres Rationelle Uvidenhed

Vælgeres Rationelle Uvidenhed.

Desuden, en vælger, som har brugt mange timer på at sætte sig ind i problemerne, kan på valgaftenen opleve at blive kørt over af millioner af uvidende venstrehånds-vælgere, hvis stemmer tæller lige så meget som hans, og det vil gøre ham frustreret. Han vil tænke at så er det bedre at tage det helt roligt og holde en ironisk distance til hele det politiske cirkus.

Man skulle mene at hvis alle vælgere virkelig bevidst valgte at være forholdsvis uvidende om nationenes problemer, så ville demokratiet skabe forfærdelige resultater - og når man ser sig om i Mjølner Parken, Gellerup Parken, Wolls Mose og lignende muslimske parallesamfund, som er skabt på grundlag af sådanne demokratiske beslutninger, må man erkende, at det faktisk er tilfældet.

Lærere og myndigheder formaner bestandigt borgerne om at følge med i politik, således at demokratiet kan fungere. Men de arbejder mod vinden: det er virkelig en iboende egenskab ved det moderne demokratiske system at de enkelte motiveres til ikke at bruge tiden på problemer vedrørende nationens ledelse.

Vælgeres Rationelle Uvidenhed

Vælgeres Rationelle Uvidenhed. Fra Le Québécois Libre.

Begrebet rationel uvidenhed blev introduceret af Anthony Downs i 1957: "Det er irrationelt (for individer) at være politisk velinformerede, fordi det lave afkast fra data simpelthen ikke retfærdiggøre deres omkostninger i tid og andre ressourcer."

Logikken er enkel. Tid er penge, og det kræver tid at erhverve information også om politiske problemer. Den enkeltes udbytte af sine politiske anstrengelser vil i praksis være lig nul, og derfor vil de rationelle selviske individer foretrække at bruge deres tid og energi på noget andet, som er mere knyttet til deres eget liv og karriere.

ramme

4. Demokrati og Velfærdsstat gør Vælgere korrupte

Politiker lokker vælgerne med fordele på andres bekostning

Politiker lokker vælgerne med fordele på andres bekostning. Foto Ola Betiku.

Korruption vil sige i at personer, som har fået betroet at disponere over andres penge, handler til deres egen personlige fordel.

Kombinationen af velfærdsstat og demokrati gør alle vælgerne korrupte. Det politiske spil går meget ud på at alle grupper søger at opnå økonomiske fordele på de andre gruppers bekostning. I den demokratiske stat er der ingen grænser for, hvor langt staten kan trænge ind i de enkeltes økonomi. Alt kan i teorien pålægges skatter og afgifter, den eneste begrænsning er de praktiske muligheder for at kontrollere at skatteyderne virkelig betaler.

Demokrati har altid været forbundet med at alle ejer hinandens ejendom og kan beskatte dem og konfiskere dem efter flertallets beslutninger. Aeschines var en politiker fra Athen, en af Platons og Sokrates samtidige. I forbindelse med en omtale af sådanne beskatninger og konfiskationer giver han følgende kommentar. "Athenerene kommer ud af Ecclesia (Athens folkeforsamling), ikke som kommer de fra en politisk forsamling, men som om de kommer ud fra et forretningsmøde, i hvilket overskuddet er blevet fordelt."

Korrupte vælgere

Politik i det moderne massedemokrati handler meget om at opnå fordele på de andres bekostning. Foto Allan Ohms.

Alle grupper i det moderne masse-demokrati manøvrerer og positionerer sig for at opnå økonomiske fordele på de andres bekostning.

Man kunne mene at politikerne blot skulle følge det sunde regnskabsprincip at dem, som er årsag til omkostningerne, også skal betale. Lad os sige at bilejere betaler til omkostninger til færdsel og trafik, børnefamilier betaler omkostninger til skoler og børnehaver, ejere af fast ejendom betaler til forsyninger og så videre. Men således spiller klaveret ikke, skatter og afgifter pålægges, som det er "politisk muligt" - alle manøvrerer for at få de andre til at betale. Venstrefløjen ønsker at "de rige" skal betale deres overførsels-indkomster med topskat og virksomhedsskat; Husejere ønsker ikke at betale ejendomsskatter; Studerende ønsker højere SU, pensionister ønsker højere ældrecheck, og sådan fortsætter spillet frem og tilbage i en uendelighed.

ramme

5. Vælgernes Irrationalitet

De fleste vælgere danner ubevidst deres politiske holdninger på grundlag af deres følelser. Kvinder bruger valghandlingen som et våben mod feminismens fjende, de onde hvide mænd; de går til stemmeurnerne fast besluttede på at vise dem at de skal ikke bestemme alting! Venstreorienterede vælgere bruger valghandlingen til at få ram på de rige. Alle mænd rivaliserer om kvinders kærlighed, og mandlige vælgere kan føle en ubevidst modvilje mod en kandidat, som er en mand i sin bedste alder - fordi han er en rival.

Kärleksmanifestation på Sergels torg i Stockholm

Titusinder irrationelle Svenske vælgere samlet til "kärleksmanifestation" på Sergels Torg i Stockhom præcis to døgn efter at en muslimsk terrorist dræbte fire og sårede mindst femten i gågaden Drottninggatan ganske nær ved. Foto Snaphanen.dk.

Almindelige vælgere er ængstelige; de ønsker inderligt at alt skal fortsætte, som det altid har gjort. Derfor er det så effektiv at stemple politiske modstandere som yderliggående højre eller venstre. De fleste vælgere er klar til acceptere ethvert argument, som fortæller dem at alting vil vedblive at være som hidtil, lige gyldigt hvor dårligt og ulogisk det er.

Hvis man forestiller sig at der i 1944 eller foråret 1945 havde været udskrevet en folkeafstemning om, hvorvidt der skulle være modstandskamp eller ej, så ville der med overvejende sandsynlighed have været et sikkert flertal for at afvise modstandskamp.

Kun et mindretal tænker rationelt på Mor Danmarks fremtidige velstand og lykke.

Den enkelte kan være en udmærket beslutningstager i alt, hvad der angår hans private liv, økonomi og karriere, men når det angår politiske valg, vil han ofte beslutte sig impulsivt uden dybere rationelle overvejelser. Han vil måske ubevidst forlade sig på, om kandidaten virker sympatisk, og om han siger de rigtige ting, som han har hørt før i skolen og i medierne.

Den rationelle vælger er en myte

Den rationelle vælger er en myte. Fra Woodgate's View - The Irrational Voter - tegning Dan Berger.

Descartes skrev: "For det forekom mig, at jeg kunne finde meget mere sandhed i de ræsonnementer, som enhver person gør om spørgsmål, der er vigtige for ham, og hvis resultat kan koste ham dyrt senere, hvis han vurderer dårligt, end i de ræsonnementer, som udøves af en lærd skribent i hans studie-kammer, der berører spekulationer, som ingen effekt har og er af ingen anden konsekvens for ham undtagen måske, at jo mere de fjernes fra almindelig sund fornuft, jo mere stolt vil han være af dem."

Tilsyneladende forholder det sig således at den enkelte vil tænke dybt over problemer, som vedrører ham personligt, og som han tror at han kan påvirke. Medens problemstillinger, hvis løsning er uden for hans rækkevidde, vil han ikke tænke videre over; han vil blot følge den almindelige mening, fordi han ubevidst føler at det vil være gavnligt for hans liv og karriere. Det medfører at hvis en holdning først har fået momemtum og opnået fodfæste i folkedybet, vil den være nærmest ustoppelig med demokratiske midler, uanset hvor absurd og skadelig den er. Den omfattende støtte til den islamiske indvandring, feminismen og den verdensomspændende ide om at menneskene er ansvarlige for klodens klima er gode eksempler. Når en sådan sag først ruller, vil den suge alt til sig som en rullende snebold. Medier, lærere, politikere, kunstnere og skuespillere, alle som lever af at være populære, samt kvinder og unge mennesker, som søger opposition, vil alle ønske at tilegne sig fremtidens rigtige holdninger.

Mennesker vælger det irrationelle efter rationelle overvejelser. Uden særlig dybe overvejelser kan man vælge at slutte sig til en bestemt religiøs retning eller en mere løs gruppe bundet sammen af semi-religiøse holdninger vedrørende klima, solidaritet med U-lande og lignende, fordi man dybest set føler sig ensom i sit liv og gerne vil være en del af et fællesskab. Ikke at man beregnende og på snedig vis lader, som om man tror - Man kan vælge at tro for at blive accepteret i gruppen.

Om man får et job eller ikke afhænger meget af, om man kender nogen, som kender nogen; og derfor er det nødvendigt at være med i forskellige grupper. Hvis man gerne vil træffe en kvinde, som man ønsker at leve sit liv med, må man have en form for social omgangskreds, hvor hun kan findes. I det hele taget kan vi kun være lykkelige i længere tid, når vi er knyttet til at fællesskab - som næsten altid er forbundet - formelt eller uformelt - med fælles religion, politiske holdning, verdensanskuelse eller ideer om menneskets natur.

Mange holdt ud mange år i det Moskva tro kommunistparti, selvom det efterhånden blev meget tydeligt at teorien ikke kunne være sand - for man svigter jo ikke sine kammerater.

Kärleksmanifestation på Sergels Torg i Stockholm

Titusinder irrationelle Svenske vælgere samlet til "kärleksmanifestation" på Sergels Torg i Stockhom viser et stort rødt kærligheds-hjerte præcis to døgn efter at en muslimsk terrorist dræbte fire og sårede mange flere. Som det ses er det ikke blot unge piger. Facebook - foto Agneta Sandell.

Man hører ofte religiøse personer argumentere at hvis man blev en troende, ville man få et mere harmonisk og lykkeligt liv. Imidlertid, dette er ikke rationelt. Det første og afgørende spørgsmål bør være: er det sandt at der findes en Gud med disse egenskaber? Hvis svaret bliver et ja, kan man derefter være så heldig at nyde et harmonisk liv oplyst af sandheden sammen med andre troende.

Moderne empirisk forskning tyder på at religiøse personer konsekvent nyder større tilfredshed med deres liv end andre. Det er intet under at mennesker beskytter deres irrationelle tro og holdninger mod kritik og klamrer sig til dem, hvis mod-argumenter skulle være sivet igennem deres forsvarsværker.

ramme

6. Medierne manipulerer

Medierne manipulerer vælgerne. Aviser og TV-stationer er nøglen til politisk magt i det moderne masse-demokrati.

For flertallet af vælgerne er beslutningen om hvilken kandidat, de skal stemme på, et slags intellektuelt venstrehånds-arbejde; det er ikke noget, som de giver mange og dybe tanker - og derfor bliver de let påvirket af medierne, som har mere bestemte ideer om, hvad de skal mene.

Demokrati-teoretikere mener at det er ikke noget problem at 98% af vælgerne er ukvalificerede, korrupte og irrationelle beslutningstagere. For når de stemmer fuldstændig tilfældigt - som når man slår plat og krone - vil deres stemmer i det lange løb udgøre 49% for og 49% imod i alle spørgsmål. De resterende 2%, som er de kvalificerede og rationelle vælgere, vil derefter blive tungen på vægtskålen og derved sikre at demokratiet virker efter sin hensigt og træffer de helt rigtige beslutninger.

Hverve-video til journalisthøjskolen

Danmarks Journalisthøjskole har lavet en udpræget venstre-ekstremistisk video med det formål at rekruttere nye studerende. Voldelige demonstrationer, slagsmål med politiet og overtrædelse af regler er centrale elementer i videoens opfordring til at blive journalist. Første billede viser en hætteklædt demonstrant med en fakkel i hånden, mens der lyder en politisirene. Så har man ligesom fået anslået, hvilken type man forestiller sig som fremtidens journalist. Videoen taler indforstået til de unge, der laver den slags: "Til dig, der kender reglerne for at bryde dem" - Foto Den Korte Avis.

Det kan lyde overbevisende, men der er en slange i Paradiset. Det store flertal af de ukvalificerede og irrationelle vælgerne danner nemlig ikke deres meninger tilfældigt, de får dem fra medierne. De sidder trofast i sofaen i halvmørket foran fjernsynet og ser de nyheder, som journalisterne synes at de har godt af at se. Og medier og journalister er ikke objektive. Det er mange gange blevet påvist at journalisters politiske holdninger ligger langt til venstre for midten; de har det holdningskompleks, som kaldes politisk korrekthed.

Den tyske politiker Thilo Sarrazin har i en tale defineret politisk korrekthed i 13 punkter, som omfatter: "Ulighed er skidt - lighed er godt" - "Alle kulturer er lige gode" - "Islam er fredens religion." - "Der er ingen naturlig forskel på mænd og kvinder" - "Menneskets evner er hovedsagelig formet af træning og uddannelse. Nedarvede forskelle spiller kun en marginal rolle." - "Den eneste forskel, der er på mennesker af forskellig race, er udseendet" - "Nationalstaten er en forældet institution" - og så videre.

ramme

7. Skoler og Læreanstalter Hjernevasker

De fleste helt unge vælgere stemmer heller ikke tilfældigt, men præget af de politisk korrekte holdninger, som de har fået i skoler og lærereanstalter.

hjernevasket ungdom

Det er nemt at hjernevaske børn og unge mennesker. Det sker overalt i Verden.
Til venstre: Unge Kinesere tiljubler Mao med den lille røde i hånden. Foto China Australia Consult.
I midten: Unge arabere fra Gaza i Hamas træningslejr forbereder sig på angrebet på Israel og jøderne. Foto Breitbart screenshot.
Til højre: Unge hjernevaskede Danskere i demonstration i Malmø for den politiske korrekthed. Foto Uriasposten.

Alle de unge kvinder, som forfatteren har kendt i sit liv, som har gennemført studier som pædagoger eller lærere, er kommet ud af studiet efter få år som overbeviste politisk korrekte. De betragtede feminisme som en selvfølge, at elske sit land som vederstyggelig nationalisme, alle asylansøgere anså de for ædle vilde, som det var så synd for. Hvide mænd burde skamme sig over imperialismens ondskab, at elske sine egne er racisme og så videre.

Kandidaterne fra seminarierne bærer holdningerne videre til børnene i folkeskolen, som bliver indoktrineret med de politiske korrekte værdier. Derfor er helt unge vælgere sædvanligvis meget politisk korrekte.

Plakater og Grafitti på Gymnasium på Nørrebro

Plakater og Grafitti på i klasseværelse i det Fri Gymnasium på Nørrebro i København. Foto Uriasposten.

Som en af sine første handlinger som førstekonsul inddrog Napoleon skolevæsenet under statens kontrol. "Indenfor skolevæsenet er det mit hovedmål at have et middel til at dirigere den politiske og moralske mening," sagde han. "for så længe, som folk ikke som børn får at vide, om de skal være republikanere eller monarkister, katolikker eller fritænkere, så længe vil staten ikke komme til at udgøre en nation." Napoleon havde ingen ideer om mangfoldighed.

Napoleon havde ret. Det må være helt naturligt for en nation at præge de kommende generationer med nationens bærende værdier. Blot har de moderne fortalere for den politiske korrekthed i seminarier, skoler og læreanstalter tiltaget sig ret til selv at definere værdierne på nationens vegne og derved præge de unge mennesker i en bestemt politisk retning. Desuden er værdikomplekset "politisk korrekthed" selvmorderisk for en nation.

Det er næsten overflødigt at nævne at journalist højskolen er blandt de mest politisk korrekte læreanstalter i landet.

ramme

8. Imellem Diktatur og det moderne Masse-demokrati

Winston Churchil sagde i en tale i parlamentet i November 1947: "Mange former for regering er blevet prøvet, og vil blive prøvet i denne verden af synd og lidelse. Ingen foregiver, at demokrati er perfekt eller klogt til alle tider. Faktisk er det blevet sagt, at demokrati er den værste form for regering, bortset fra alle de andre former, der er blevet prøvet fra tid til anden."

Christian IV med rigsrådet

Christian IV med rigsrådet. I sin lange og katastrofale regeringstid lå han i bestandig in-fight med rigsrådet, som var modstandere af hans krige, især den i Tyskland. Kongen vandt - til ulykke for Danmark. Hans søn Frederik 3. gjorde kongemagten helt uafhængig af rigsrådet ved at indføre enevælden. Derved fortsatte Danmarks historiske tilbagegang, som Christian IV påbegyndte. Tegning fra Glossarium Juridico-Danico.

Vi må frygte at med det nuværende masse-demokrati vil de Europæiske nationer være handlingslammede, og de vil ikke være i stand til at ryste det muslimske kvælergreb af sig. Det hele vil gå under i "kärleksmanifestationer", fredsmarcher, opfordringer til øget integration og tolerance, erklæringer om at vi skal bare blive ved med at gøre, som vi plejer og lignende tandløse tiltag, som vi kender dem så godt.

Det står ret klart at rent enevælde eller diktatur heller ikke er gode systemer. De Danske enevældige konger bærer et stort ansvar for landets nedgang fra stormagt til en lille ubetydelig Europæisk stat. Diktatoren Adolf Hitler startede blændende med at omstyrte Versailles traktaten og genrejse Tysklands økonomi, men han mistede jordforbindelsen og bragte det Tyske folk i ulykke. Mao Zedong var en dygtig guerilla general, men senere ødelagde han Kinas økonomi og kultur med sit Store Spring Fremad og Kulturrevolution, der kostede millioner livet.

Herskere fungerer bedst, når de hele tiden bliver kigget over skuldreren og vurderet af godt kvalificerede personer. Det Engelske Magna Carta fra 1215 og Erik Klippings håndfæstning på Danehoffet i 1282 anser vi som begyndelsen til demokrati. Her var det grupper på måske omkring 25-30 baroner og stormænd, der fik ret og pligt til at kigge herskeren over skulderen og gribe ind i tilfælde af uregelmæssigheder.

Valgretsalderens udvikling i Danmark

Valgretsalderens udvikling i Danmark - Wikipedia.

I den danske grundlov af 1849 var det kun ustraffede og selvforsørgende mænd over 30 år, der havde stemmeret til Folketinget. Først i forbindelse med grundlovsændringen i 1915 fik tyende stemmeret. I 1908 fik kvinder stemmeret. Valgretsalderen blev trinvis sænket fra de 30 år i 1849 til de nuværende 18 år.

Kvinder lever i deres følelser og drømme, og de er fundamentet for den politiske korrekthed. Den største katastrofe for de europæiske folk var at unge kvinder fik stemmeret.

Dansk Ungdoms Fællesråd argumenterer for 16 års valgret: "Hvis unge får valgret, modnes de og får lyst til at deltage i demokratiet." Dagbladet Information mener at de unge har en slags menneskeret til valgret: "Hvorfor skal danske unge stilles demokratisk ringere end andre europæiske unge?" En professor ved Aalborg Universitet Johannes Andersen mener også at valgretten vil modne og uddanne de unge - åbenbart synes han at der er behov for det: "Det vil være en forbedring af vores demokrati, alene ved den kendsgerning, at flere ville blive en del af det." Der er ingen, som nævner, hvilke kvalifikationer de unge skulle have, og hvad de muligvis kunne bidrage med.

Partierne SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og mange socialdemokrater - herunder Mogens Lykketoft - er tilhængere af 16 års valgret. Det er nemt at se at dette ville udvande det moderne masse-demokrati yderligere til en ren joke, og det vil formentlig ødelægge sig selv ikke længe efter. De nyudsprungne vælgere vil være endnu mere politisk korrekte end de lidt ældre teen-agere, som allerede har stemmeret; desuden vil de være endnu nemmere for journalister og lærere at manipulere.

The Myth of the Rational Voter

The Myth of the Rational Voter af Bryan Caplan.

Faktisk, jo flere umodne, uvidende, irrationelle og umotiverede vælgere, som inddrages i demokratiet jo mindre demokratisk vil det blive; fordi det vil gøre det endnu nemmere for medier, lærere, karriere politikere og internationale manipulatorer at kontrollere Platons vælger-dyr.

I Holland og Frankrig stemte revl og krat, medens i USA stemte kun de vælgere, som på forhånd havde registreret sig. Derfor var de Amerikanske vælgere bedre beslutningstagere, hvilket førte til at Trumf vandt, medens Wilders og Le Pen tabte.

Et aktieselskabs bestyrelse bliver ikke valgt af virksomhedens piccoliner, nattevagter og toiletvagter, den er selvsupplerende med sådanne medlemmer, som har relevant erfaring, viden om ledelse og selskabets forretningsområde og økonomisk eller personlig interesse i virksomhedens eksistens. I nyere tid sker det yderst sjældent at en virkelig stor virksomhed går konkurs, hvilket viser at det er et godt system. En erfaren, om end fåtallig, ledelse kan holde en organisation på ret kurs med de helt overordnede beslutninger.

Vi kan sende en tanke til de tidlige Danske entrepenører for eksempel brygger J.C. Jacobsen, som grundlagde Carlsberg, A.P Møller og C.F. Tietgen, som grundlagde Danisco. Sammen med mange andre af datidens virksomhedejere var de meget nationale og ønskede at deres virksomheder skulle gavne Danmark. De kunne have været kandidater til en slags rigsråd, hvis de stadig havde eksisteret.

Imidlertid, nutidens Danske børsnoterede aktieselskaber er ejet af en hærskare af evigt skiftende internationale investorer, som ikke har nogen speciel interesse i Danmark. Ledelsen er kun ansvarlig overfor dem og har kun en målsætning, nemlig at øge aktionærernes formue.

I oldtidens Athen havde kun mænd, som havde gennemgået den militære træning, stemmeret.

En af forfatterens venner har foreslået at nationens politiske ledelse kunne forbedres ved at kun personer, som har et embede, hvilket vil sige at de er ledere af et vist antal ansatte, skulle have stemmeret. Pointen er at mænd og kvinder, som er vant til at være ansvarlige for andre, vil tage deres stemmeret mere alvorligt, samtidig med at de vil være bedre kvalificerede; desuden vil et reduceret antal vælgere øge den enkeltes ansvarlighed.

Dog kan man frygte at mange af disse vil have en karrierestilling i et stort internationalt firma, og dette vil påvirke deres beslutninger.

ramme

9. Links og Litteratur

Danmarks Journalisthøjskole laver venstreekstremistisk video for at rekruttere studerende Den Korte Avis.
The Myth of the Rational Voter by Bryan Kaplan Emil Ole William Kirkegaard.
Democracy the God that Failed by Hans-Herman Hoppe Mauricio Rios Garcia.
The False Assumption of "Democracy" by Anthony M. Ludovici achive.org.
Problems of Modern Democracy by Edwin Lawrence Godkin archive.org.
The Case Against Democracy by Caleb Crain The New Yorker.
Criticism of democracy Wikipedia
Against Democracy by Jason Brennan The National Interest.
Mediernes magt 24nyt.dk.


20200706
Passed W3C Validation