Forside DH-Debat

5. Djævlene kommer - Undsætningen af Ambassaderne i Peking

7. Fortidens Djævlekampagner

Djævle og Onde Ånder i Fortidens Kina

6. Missionærernes Skæbne

En beretning om bokser opstanden må indeholde historien om missionærernes død.

Guvenøren af Shanxi, Yu Hsien var kendt for sit uforsonlige had til alle fremmede. Han havde indfanget 45 vestlige missionærer.

Den moderne provins Shanxi

Den moderne provins Shanxi.

Der var nogle protestantiske missionærer, deres koner og børn og nogle katolske præster og nonner. De blev alle ført til Yu Hsien's hovedkvarter i byen Taiyan, klædt af til hofterne og derefter halshugget.

En kinesisk kristen havde undgået sine forfølgere og blandet sig med mængden. Han har efterladt sin berømte beretning:

"Den første som blev ført frem var Mr. Farthing (Engelsk Baptist ). Hans kone klyngede sig til ham, men han skubbede hende forsigtigt til side. Han gik hen foran soldaterne og knælede uden at sige et ord, og hans hoved blev hugget af i et hug af bødlens sværd. Han blev hurtigt efterfulgt af mr. Hoddle, and mr. Beynon, drs. Lovitt og Wilson.... så blev guvenøren, Yu Hsien, utålmodig og bad sine bodyguards, som alle bar store sværd med lange håndtag, om at hjælpe med til at dræbe de andre."

"Efter at mændene var døde var det nu kvindernes tur. Mrs. Farthing havde holdt sine børn i hånden, idet de klyngede sig til hende. Men soldaterne skilte dem ad, og med et hug halshuggde de deres mor. Bødlen halshuggede alle børnene og gjorde det med sagkundskab, han behøvede kun et hug for hvert barn. Men soldaterne klumrede i det, og nogle af kvinderne fik adskillige hug før de døde."

Mr. Farthing og hans familie

Mr. Farthing og hans familie - vises med tilladelse af Yale University Library.

En kvinde, mrs. Lowitt, holdt sin lille dreng, Jack, tæt i hånden og sagde: "Vi kom alle til Kina for at bringe jer det gode nyhed om frelse ved Jesus Christus, vi har ikke gjort jer nogen skade, kun godt. Hvorfor behandler I os sådan?" Men det nyttede intet. En soldat fjernede hendes briller og huggede hendes hoved af med to hug.

Så blev det katolikkernes tur. En gammel biskop med et langt vajende hvidt skæg prøvede at demonstrere overfor guvenøren, men han fik til straf et hug i ansigtet, før han blev halshugget. Nonnerne og præsterne blev hurtigt dræbt.

Så blev yderligere en gruppe protestanter ført frem og dræbt.

I alt 45 udlændinge, 33 protestanter og 12 katolikker, mødte døden i den varme overfyldte gård, sammen med et antal kinesiske kristne.

Katolske martyrer fra Shanxi

Katolske martyrer fra Shanxi.

Ifølge den kinesiske kristne, som fortalte historien : "Alle var forbavsede over udlændingenes beslutsomhed og tavshed. Ingen af dem, undtagen to eller tre af børnene, græd eller lavede nogen lyd."

Ligene blev efterladt, hvor de var faldne. I løbet af natten blev de røvet for ringe og ure. Næste dag blev nogle af hovederne udstillet på bymuren.

Massakren på de fremmede djævle gjorde guvenøren, Yu Hsien, enormt populær. Da han forlod byen, blev han eskorteret på vej af tusinder af menesker, som bød ham vin og forfriskninger. Hans "støvler af ære" blev hængt op ved byporten for at fejre hans dyder, og en mindesten blev rejst for at ære hans bedrift med at rense provinsen for de forhadte fremmede.
(Boxer ... 294 )

Det skete den 9. Juli år 1900 i byen Taiyan i provinsen Shanxi. Taiyan er hovedstaden i provinsen.

Autentisk billede af martyrerne fra Shanxi

Autentisk billede af martyrerne fra Shanxi.

Omkring 200 missionærer inc. deres koner og børn blev dræbt af boxere. Den katolske Biskop Favier vurderede, at antallet af dræbte katolsk kristne kinesere løb op til 30.000.
(boxer side 289 )

Antallet af dræbte protestantiske kristne kinesere var formentlig noget lignende. Dertil kommer alle dem, som blot gik med i købet. De kristnes familier og alle andre, som boxerne havde et eller andet imod.

Mange brønde omkring Peking var uanvendelige i lang tid efter krigs-handlingerne, fordi de var fyldt med lig og afhuggede hoveder.

Da enkekejserinden flygtede fra Peking forklædt som en gammel bondekone, var det svært for rejseselskabet at skaffe frisk vand i landsbyerne i nærheden af Peking, fordi afhuggede hoveder således flød rundt i brøndene.

Litteratur

Journey to the West - Chine Information (pdf) Fuld tekst.
Luella Miner - A Prisoner of the Boxer Rebellion - Eyewitness to History
The Boxer Rebellion, 1900 - Eye Witness History
Boxer Uprising of 1900 - by Sanderson Beck
Fei Ch'i-hao: The Boxer Rebellion, 1900 - Modern History Sourcebook
"Journey to the West" by Wu Cheng'en - Foreign Language Press
"God's Chinese Son" by Jonathan D. Spence - Norton
"The Boxer Rebellion" by Diana Preston - Robinson.

En tak til hjemmesiden "China History Forum" - som desværre ikke er iblandt os mere - for information og inspiration.
Til start
20200821
Passed W3C Validation