Forside DH-Debat
5. Socialismens Hellige Værdier

6. Demokratiet Selv som Samfundets Hellige Værdi

For den Grundlovgivende Forsamling var Gud, Konge og Fædreland stadigt de hellige værdier, som de havde været for kongen og enevældet. Forsamlingens medlemmer mente blot, at folkets repræsentanter ville være i stand til træffe bedre beslutninger til fordel for fædrelandet, end den enevældige konge og hans ministre var.

Den grundlovgivende forsamling
Den grundlovgivende forsamling 1849.

At forsamlingen fandt fædrelandet meget vigtigt, sandsynliggøres af Danmarks følgende engagement i de Slesvigske krige i 1849 og 1864, og i det hele taget af attenhundrede-tallets nationalisme.

I dag er vi et folk, som i realiteten har forkastet kristendommen og fædrelandet. Kun få interesserer sig for religionen, og mange finder det lidt latterligt at tale om "det Danske Folk" eller "Fædrelandet". Derimod bliver demokrati, menneskerettigheder og tolerance mod andre racer og religioner understøttet af den største fanatisme. Det er de nye guder, som man ikke kan kritisere uden at blive mistænkeliggjort eller ligefrem udstødt af det gode selskab.

Demokrati

Demokrati har udviklet sig til en ny statsreligion. Man taler ikke om at nye danskere skal være loyale mod Danmark og dronningen og hendes regering; nej de skal være loyale mod det "Danske demokrati".

Mennesker skal opdrages til demokrati, mente arkitekten og samfundsrevseren Poul Henningsen. Det hænger sammen med, at demokrati ikke blot er en fair og praktisk måde at udpege nationens ledere på - med teologen Hal Kochs ord: "det er en livsform, der skal praktiseres i menneskers sjæleliv."

Tilbagetoget fra Danevirke i 1864 - en national katastrofe
Tilbagetoget fra Danevirke i 1864 - et nationalt symbol.

Demokrati er tænkt som en fair og praktisk metode til at vælge de helt rigtige ledere til landets og folkets bedste. Men det har åbenlyst fejlet, systemet virker ikke til det Danske folks bedste. Hvordan kan det ellers forklares at Danskere i århundreder har kæmpet mod Svenskere, Englændere og Prøjsere, for at de ikke skulle tage vort land, men de moderne demokratisk valgte regeringer blot har slået porten på vid gab og tilladt en omfattende og ukontrolleret indvandring af muslimer, som ønsker vort land og dets resourcer? - På trods af deres højtråbende demokratiske sindelag har de gjort det uden at spørge folket, ja faktisk imod folkets vilje.

I praksis fungerer det moderne demokrati som grupper af grådige arvinger, der strides om et dødsbo. Kvinder betragter nationen som en sammensværgelse af onde hvide mænd, de går til stemmeurnerne fast besluttede på at vise dem at de skal ikke bestemme alting! Såkaldte socialistiske partier bruger valghandlingen som redskab til at få ram på de rige. Modtagere af overførselsindkomster ønker at maksimere deres udbetalinger. Velmenende idealistiske midterpartier bruger den politiske platform til at promovere deres smukke menneskesyn, godhed og sympati med Verdens fattige. Kun et mindretal tænker på Mor Danmark og hendes fremtidige eksistens, velstand og lykke.
Græsk demonstration for mere velfærd og tysk demonstration for flere flygtninge

Græsk demonstration for mere velfærd og tysk demonstration for flere flygtninge. Photo: zerohedge.com.

Flertallet af almindelige mennesker, vælgerne, er dårlige beslutningstagere, de er ængstelige og ønsker inderligt at alting skal fortsætte, som det altid har gjort. De vil til enhver tid ivrigt støtte politiske programmer, som forsikrer dem om at det Danmark, de kender, vil fortsætte, og der slet ikke er nogen grund til at træffe dramatiske, ubehagelige beslutninger. De ønsker at lukke øjnene for ubehagelige kendsgerninger og fortsætte, som de plejer. Et program, som ignorerer alvorlige trusler mod nationen og lover at intet vil blive ændret, kan næsten altid samle et solidt flertal, uanset hvor urealistisk det er.

Men man bør ikke tilbede Demokrati, blot fordi vi mener, det er helligt system, som alle anstændige og ærlige mennesker simpelthen må være tilhænger af. Man kan være tilhænger af en form for demokrati, fordi man tror, at dette system er det bedste værktøj til udvælge de rette ledere og træffe de helt rigtige beslutninger til fordel for nationens overordnede mål, der bør domineres af ønsket om lykke og velfærd for vort eget folk og vort eget land.

Menneskerettigheder

I moderne tid har frihed og menneskerettigheder opnået meget nær den samme status som De Ti Bud havde før i tiden. Forvirrede teen-agere foranstalter demonstrationer og gadeoptøjer til fordel for total frihed og lignende.

Jeremy Bentham 1748 - 1832
Jeremy Bentham 1748 - 1832.

Den Kristne Gud gav os "De Ti Bud". Hvem har givet os "Menneskerettigheder", og hvorfor skulle disse bud være så hellige for os?

Berømte filosoffer som Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau og Jeremy Bentham anerkendte ikke begrebet "menneskerettigheder".

"Ret er et barn af lov", skrev Bentham. "Af virkelig love kommer virkelige rettigheder; men fra imaginære love, fra "Naturens love", kommer imaginære rettigheder - naturlige rettigheder er simpelthen nonsens."

Menneskerettigheder bør ikke være sådanne ultimative krav, som alle regeringer har pligt til at leve op til uden at stille spørgsmål. Men måske kan de blive nyttige som en slags internationale juridiske standarder, som regeringer kan følge, hvis de finder det rigtigt, og hvis landet og skatteyderne har råd.

Forvirrede teen-agere kræver Total Frihed
Forvirrede teen-agere kræver total frihed.

Menneskerettigheder som juridiske standarder er godt. Det er en god ting at leve i et land, hvor man kan tro hvad man vil, og sige hvad man synes. For eksempel, kan jeg skrive denne artikel uden at blive forfulgt af myndighederne.

Men grundlæggende er menneskerettigheder tomme værdier. Lad os for eksempel tage menneskeretten "trosfrihed".

OK, nu er vi frie, og vi kan tro hvad vi vil. Hvad skal vi så tro på, bortset fra Menneskerettigheder, Demokrati og Total Frihed og den slags? Menneskerettigheder siger intet om dette. De fleste, som i dag er meget engageret i Menneskerettigheder synes kun at vage ideer om, hvad det er, som - for eksempel - trosfrihed tillader dem at gøre.

Ny omvendte europæiske muslimer interwieves i TV
Ny omvendte europæiske muslimer interwieves i Britisk TV.

For de amerikanske nybyggere var trosfrihed ikke et tomt begreb, de havde alle deres protestantiske sekter, som de ville have frihed til at tro på, som de ville. Det var Lutheranere, Presbytanere, Baptister, metodister, Kvækere, Shakere, Amisher, Mormoner og flere andre, samt naturligvis Katolikker og Russisk Ortodokse med videre.

For grundlovsfædrene og deres generation var trosfrihed heller ikke noget tomt begreb. Selveste Grundtvig var medlem af forsamlingen, og han havde som bekendt meget bestemte ideer om, hvad man skulle tro. Kun få årtier senere var landet, med hensyn til religion, delt i to stridende lejre, "De Indre Missionske" og "Grundtvigianerne".

Unge Englændere ved deres fredagsbøn.
Unge Englændere ved deres fredagsbøn.

Sådan kan man tage menneskerettighederne en efter en. Vi har ikke rigtigt noget at fylde i dem. Vi lever i et værdimæssigt vacum. Det er en meget farlig situation for vort folk og vort Fædreland.

Muslimerne fører sig kompromiløst frem med sønderknusende selvsikkerhed. De vil gerne udfylde vores værdimæssige vacum. De vil udnytte vor tolerance og vor forvirring til at promovere deres egen tro og deres islamiske lov, og når dette er fuldendt, vil de aldrig mere tale om tolerance og frihed.

Måske vil I, mine læsere, finde denne tanke latterlig. Det vil aldrig ske, tænker vi. Men tænk på hvor splittet og atomiseret, vort moderne samfund er. Der findes mange ensomme og ængstelige personer, især kvinder, der mangler et fast ståsted i deres liv. De kan i sidste ende blive tiltrukket af muslimernes sønderknusende selvsikkerhed, fordi de føler, at de ikke har andre muligheder.

Et udsnit af europæere, som har ladet sig omvende til islam, mest kvinder:
Yvonne Ridley - UK Susan Carland - Australien Eric Breininger - Tyskland En omvendt fra Nord Irland En britisk født muslim En anden britisk omvendt En syd Afrikansk Muslim En britisk muslim Fatimah Mohammed - a convert from Iowa Ingrid Mattson - Canada Heather Ramaha - Hawai En svensk født muslim To britiske omvendte Petersen, en dansk omvendt En britisk konvertit
Mange etniske Europæere og Amerikanere har ladet sig omvende til Islam. Især synes kvinder at være stærkt tiltrukket af den Muslimske tro. Den britiske journalist Yvonne Ridley lod sig således omvende, da hun en periode var fange hos Taliban i Afganistan. Fatimah Mohammed fra Iowa syntes at have skiftet tro for at få en mand. Tyskeren Eric Breininger har tilsluttet sig Taliban i Afganistan som Jihad terrorist.

Lige fra grundskolen bliver piger og kvinder indoktrineret at de skal være smartere end deres egne mænd og vippe dem af pinden som advokater, dommere, ingeniører, professorer, commandosoldater, politikere, dybhavsdykkere og alle andre positioner i samfundet. De skal også være slanke, smukke charmerende og intelligente. Dette skaber et stort forventningspres, som de fleste har svært ved at klare, og derfor bliver de tiltrukket af underkastelsens sødme, islams enkle og let forståelige krav om tildækning, kvinders underordning mænd, fem bønner om dagen og så videre.

Helena Benauoda - ledende medlem af muslimsk råd i Sverrige
Helena Benauoda - ledende medlem af muslimsk råd i Sverige - hun er født svensk, men har ladet sig omvende.

Det ser ud som om den muslimske tro er særlig populær i vore nabolande England og Sverrige. Mange, som er fødte som Englændere og Svenskere, har omvendt sig til islam.

Helena Benauoda er født som svensk. Hun har imidlertid ladet sig omvende til islam og er nu et ledende medlem af Islamisk Råd i Sverrige. Hun vurderer, at der alene i Sverrige allerede er omkring 5000 naturligt fødte svenskere, som har ladet sig omvende til Islam.

Tolerance

Tolerance er ikke absolut godt, det kommer an på hvad man tolerer; man bør ikke tolerere alt.

Unge muslimer demonstrerer for demokrati
Unge muslimer demonstrerer for demokrati og menneskerettigheder. Hvilket er paradoksalt, da deres koran fastslår at Allah laver lovene, som er sharia, og menneskene adlyder.

I dag bliver begrebet tolerance-begrebet mest brugt til at forsvare den muslimske invasion.

Det er paradoksalt at vi ikke tolererer simple trusler om vold, men vi tolerer den muslimske koran, som en program-erklæring, som vil indføre et religiøst diktatur, etableret og understøttet af vold.

Det er paradoksalt, at vi ikke tolererer egne borgeres trusler at slå jøder ihjel, men vi tolerer koranens programerklæring om at at indføre et politisk system og en lovgivning, der påbyder de troende at myrde jøder og andre vantro og smide homoseksuelle ud fra høje bygninger.

Begrebet tolerance blev i hovedsagen udviklet i forbindelse med den protestantiske reformation og renaissancen.

A Muslim demonstrater
En mere ærlig muslimsk demonstrant.

Tolerance er behandlet i John Locke's "Letter Concerning Toleration" fra 1689. Her skelner han mellem emner, som det er muligt at opnå sand viden om, og emner vedrørende tro. Forskellige religiøse retninger og hedninger er alle lige overbeviste om deres tros sandhed, skrev han. John Lockes og samtidens opmærksomhed var først og fremmest rettet mod de mange ny protestantiske sekter i England. Da man ikke kan opnå sikker viden, om hvilken religiøs retning, som er sand, må man tolerere dem, mente han.

Han mente dog ikke, at katolikker og ateister kunne tolereres.

Katolikkerne kunne ikke tolereres, fordi de "bekender troskab mod en udenlandsk fyrste", det vil sige paven. Locke skrev: "Den kirke kan ikke have ret til at blive tolereret af regeringen, som er bygget på et sådant grundlag at alle dem, der indtræder ipso facto bliver underlagt en anden fyrstes beskyttelse og service. For på denne måde ville regeringen give efter for oprettelsen af en udenlandsk jurisdiktion i deres eget land og udsætte sit eget folk for at blive optaget, så at sige, som soldater mod sin egen regering."

Ateister kunne ikke tolereres, fordi man ikke kunne have tillid til deres løfter. "De, som benægter en Guds eksistens, kan overhovedet ikke tolereres. Løfter, pagter og eder, som er de menneskelige samfunds bånd, kan ikke have nogen magt over en ateist. Fjernelsen af Gud, selv kun i tanken, opløser alt", skrev Locke. Men senere kom han i tvivl om sin vurdering af ateister. Der er tilføjet en passage i en senere udgave af hans "Essay Concerning Human Understanding", hvor han måske betvivler "om ateisme nødvendigvis var skadeligt for politisk lydighed."

Deraf kan man i John Locke's fodspor udlede en afvisning af tolerance af muslimer.

Den muslimske these om Jihad - hellig krig
Den muslimske these om Jihad - hellig krig.

Det er velkendt, at muslimer er langt mere loyale mod religiøse autoriteter i deres hjemland og idealet om et verdens-omspændende kalifat, end de er loyale mod den danske dronning og hendes regering. Det er også almindelig kendt, at den muslimske tro indeholder begrebet "Jihad", som tillader dem at bruge ethvert middel i kampen mod de vantro, herunder at sværge falsk.

Derfor kan vi sige at muslimer "bekender troskab til en udenlandsk fyrste", og de føler sig ikke bundet af "løfter, overenskomster og eder", og følgeligt må vi i John Locke's fodspor afvise at tolerere muslimer.

Karl Popper er formentlig den, der er mest kendt for at argumentere for, at tolerance ikke skal udstrækkes til de intolerante: ”Ubegrænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden. Hvis vi lader den ubegrænsede tolerance gælde selv dem, der er intolerante, og hvis vi ikke er parate til at forsvare et tolerant samfund mod de intolerantes voldsomme angreb, så vil de tolerante blive knust og med dem tolerancen.” Han er præcis inde på, at trusler og opfordringer til forfølgelse af anderledes tænkende skal behandles på samme måde, som vi betragter andre trusler og opfordringer til mord og vold: ”Vi bør derfor i tolerancens navn forbeholde os retten til ikke at tolerere de intolerante. Vi bør hævde, at enhver bevægelse, der prædiker intolerance, sætter sig uden for loven, og vi bør betragte opfordring til intolerance og forfølgelse som forbryderisk, på samme måde, som vi bør betragte opfordring til mord eller til kidnapning eller til genindførelsen af slavehandelen som forbryderisk."

Karl Popper
Filosoffen Karl Popper (1902 - 1994) er kendt for sin videnskabteori og værket "The Open Society and Its Enemies", som var et forsvar for demokratiet og det åbne samfund, og et ambitiøst opgør med filosofferne Platon, Hegel og Marx.

Hvad der i moderne tid fremstilles som tolerance er ofte blot en slags intellektuel fejhed. I stedet for at tage stilling til, hvad der er sandt og rigtigt, foretrækker nogle blot at ride på bølgen eller beskylde modparten for intolerance. Tolerance begrebet udviklet sig til en slags værdi-relativisme. Alle værdier er lige sande eller lige-gyldige.

Men bemærk, at selve begrebet tolerance forudsætter uenighed. "Jeg mener, at det er forkert, hvad du siger og gør, men jeg tolererer det."

Før eller senere bliver vi nødt til at tage stilling til det problem, at vores land lidt efter lidt bliver overtaget af fremmede, som har deres egne ideer om hvad de skal gøre med det - når de bliver mange nok. Skal vi i afmægtig hengivenhed for de moderne fælles værdier, Demokrati, Menneskerettigheder og Tolerance tolerere dette?
Letter Concerning Toleration - Constitution.org by John Locke
Jihad Watch by Gregory M. Davis
Islam Watch

Tilbage til start af artikel

20151208
Passed W3C Validation