Forside DH-Debat
1. MBTI - Myer Briggs Type Indikator - En Personlighedstest
3. Typiske Spørgmål i MBTI Test med Kommentarer

2. Beskrivelse af de Fire MBTI Personligheds Parametre


Extraverte Versus Introverte Personligheder


Fuldstændig extraverte personer er umådelig sociale, de ønsker konstant at være sammen med en stor gruppe mennesker, helst skal de være fuldt synlige i begivenhedernes centrum hele tiden. De har mange forskellige slags kontakter, som de dyrker med stor energi, venner, veninder, bekendte, naboer og kollegaer. Meget introverte personer derimod synes, det er udmattende at være sammen med mange mennesker. Selv en lang telefonsamtale kan gøre dem trætte i hovedet. De føler sig bedst tilpas i små intime grupper af mennesker, som de kender godt. Allerhelst foretrækker de at møde deres få nære venner en ad gangen i fortrolig samtale.
Meget extraverte personer elsker at tage initiativer i store forsamlinger. De må simpelt hen gøre sig bemærket med at stille spørgsmål, holde små taler eller fyre vittigheder af. De kan simpelthen ikke holde ud ikke at være i centrum af forsamlingens opmærksomhed. Introverte personer derimod vil gerne se situationen lidt an i udkanten af forsamlingen, før de gør sig bemærket. De præsenterer sig selv beskedent og blærer sig ikke hele tiden med deres slagfærdighed og stærke personlighed.
I Myer Briggs systemet synes extrovert at være forbundet med selvbevidsthed. De extraverte er sociale initiativtagere, som sætter stemningen, skaber kontakt mellem andre. Introverte personer derimod er mere de fascinerede tilskuere til det sociale skuespil. De er tilfredse med at le de rigtige steder, og de er ikke bange for at blive overset.
I Myer Briggs systemet er de extroverte selvbevidste og viser spontant deres følelser. De er nemme at komme i kontakt med. De giver hurtig respons på ethvert spørgsmål eller tilnærmelse. Hos Myer Briggs er de også varmhjertede personligheder Introverte personer derimod kan forekomme lidt kolde. De er reserverede og viser ikke nemt deres følelser. De foretrækker at tænke sig om, før de siger noget.
Extroverte personer får i hovedsagen deres holdninger og deres viden fra andre. De lytter og diskuterer. Egentlig nærkontakt med den grundlæggende materie er ikke deres speciale. De introverte personligheder får i større grad deres holdninger fra deres egne selvstændige observationer af den objektive virkelighed. De læser og tænker over tingene.


Sanseopfattende Versus Intuitivt Opfattende

Fuldstændige sanse opfattende personligheder bygger deres viden og holdninger op på direkte iagttagelser og konkrete informationer, som kan verificeres. De nærer dyb mistro til vage og usikre informationer, som de er tilbøjelige til at betragte som ønsketænkning og fri fantasi. Intuitivt opfattende personligheder derimod føler sig bedst tilpas med at manipulere med de allerede foreliggende informationer. De sammenligner data fra forskellige kilder. De uddrager det væsentlige, abstrahere fra mindre vigtig information og skabe helt nye teorier. De læser mellem linierne, og de mener at kunne hente en masse information fra deres sjette sans, deres fornemmelser og inspirationer.
Sanse opfattende personligheder er meget praktiske. Deres løsninger er jordbundne, gennemtænkte og detaljerede, gennemsyrede af erfaringer og sund fornuft. Intuitivt opfattende personligheder derimod kan godt lide at fremkomme med originale, kreative og alternative løsninger. Selv hvis situationen egentlig ikke kræver en ny og anderledes type løsning, elsker de det alternative.
De sanseopfattende personligheder kan godt lide praktisk arbejde som at arbejde med modelbiler, udføre reparationer i huset eller håndarbejde. Intuitivt opfattende personligheder kan godt lide abstrakte teorier. De synes, det er kedeligt at beskæftige sig med hverdagens praktiske problemer.
De sanseopfattende personligheder er pragmatiske. Når de bliver præsenteret for en ny ide, vil de spørge: "OK, hvis det virkeligt kan lade sig gennemføre, hvilken forskel vil det så gøre, hvad vil blive anderledes, hvad kan vi vinde?" De er ikke specielt interesseret i selve den nye ide. Intuitivt opfattende personligheder derimod er intellektuelle. De vil elske den logiske struktur af en ny ide. De kan insistere at gennemføre den, blot fordi den er anderledes. De kan måske argumentere, at det nye princip kan skabe andre fordele i fremtiden indenfor helt andre områder.
For de sanseopfattende personligheder er direkte observationer meget vigtige. De er dybt forankret i deres egne eller deres nærmeste kollegaers erfaringer. De vil kun modvilligt acceptere at generalisere udover direkte erfaringer. De intuitivt opfattende personligheder er derimod teoretikere. De søger automatisk efter nye mønstre i de foreliggende kendsgerninger. De har ingen problemer med at lægge en teori til grund for deres beslutninger. De er opfindsomme
Sanseopfattede typer er gode observatører. Når de fortæller om noget, de har oplevet, kan de ofte huske en masse detaljer. Intuitive typer lægger meget lidt mærke til, hvad der foregår i deres umiddelbare omgivelser. De kan fuldstændigt ignorere, hvad der foregår her og nu.
Sanseopfattende personlighedstyper har tillid til alt, hvad der er velkendt, de støtter velkendte metoder og traditionelle grupperinger. Intuitivt opfattende personlighedstyper derimod værdsætter initiativ, opfindsomhed og nye løsninger. De har ofte mistillid til konventionelle værdier.


Tænkende Versus Følende Beslutningstagere

Tænkende personlighedstyper bearbejder deres viden ved hjælp af logisk tænkning. De inddeler deres erfaringsdata i kategorier. De bliver ikke nemt påvirket af andres følelser. De vurderer køligt for og imod i valgsituationer. Følende personlighedstyper derimod er tolerante overfor menneskelige fejl. De prøver at udnytte det positive hos andre. De søger instinktivt problemløsninger, som er til gensidig fordel.
De tænkende personlighedstyper går direkte efter deres mål. De er resultatorienterede. De er beslutsomme og viger ikke tilbage for at bruge magtmidler for at overvinde modstand. Følende personlighedstyper er derimod blødhjertede. De søger at vinde andre for deres mål ved hjælp af overbevisning. De bruger ikke gerne magtmidler.
Tænkende personlighedstyper er intellektuelt uafhængige. De går ikke på kompromis med de meninger, som de har skabt sig på grundlag af kendsgerninger og logik. Når først de har skabt sig en teori eller en mening, kan de kun rokkes fra denne ved hjælp af endnu bedre logik og nye kendsgerninger. De følende personlighedstyper kan derimod tilpasse deres meninger til de andres. De søger harmoni og vil gerne gøre de andre tilpas. De er konfliktsky.
De tænkende personlighedstyper sætter deres lid til uafhængig, objektiv og logisk analyse. Følende personlighedstyper derimod kan lade sig overbevise af den lidenskab, som en mening bliver fremført med. De er tilbøjelige til at tage menneskelige hensyn i deres beslutninger. De har en god fornemmelse af andres følelser.
Tænkende typer er objektive og ræsonnerende i deres daglige beslutninger. De er klarhjernede og upartiske. Følende typer er lidenskabelige i deres dag til dag beslutninger. De bygger deres beslutninger på generelle indtryk, følelser og mønstre. Personlige sympatier og antipatier er vigtige for dem


Vurderende Versus Opfattende Livsstil

En personlighedstype med en vurderende livsstil vil gerne starte på en opgave så hurtigt som muligt. Han planlægger sin indsats så at han kan arbejde med et problem ad gangen og afslutte i henhold til sin termin. Personlighedstyper med en opfattende livsstil arbejder bedst under pres. De vil udskyde den truende opgave i så lang tid som muligt, og når de kommer tæt på afleverings fristen, kan de arbejde dag og nat. De foretrækker at arbejde med mange opgaver samtidigt, som de kan veksle imellem.
Vurderende personlighedstyper vil gerne arbejde systematisk. De foretrækker orden og struktur i deres hverdag. De sætter pris på en fælles formel planlægning Opfattende livsstilspersonligheder er fleksible og tilpasser sig ændrede situationer. De foretrækker uformelle retningslinier frem for strukturerede regler.
Personlighedstyper med en vurderende livsstil kan godt lide at opstille standardiserede rutiner. De har ingen problemer med at følge standardrutinerne selv. Opfattende livsstilstyper kan godt lide spontanitet, og de bryder sig ikke om at følge de samme rutiner hele tiden. De søger afveksling og ændringer.
Vurderende livsstilstyper kan godt lide at sætte langsigtede mål og opstille planer for langt ud i fremtiden. De bruger disse mål og planer til at strukturere deres bestræbelser. Opfattende livsstilstyper bryder sig ikke om at blive bundet af detaljerede langsigtede planer, der hæmmer deres frihed og fleksibilitet. De foretrækker at holde mulighederne åbne så lang tid som muligt.
Personer med en vurderende livsstil gennemfører deres projekter på en metodisk, organiseret måde, trin for trin . Personer med en opfattende livsstil laver deres planer hen ad vejen. De går i aktion uden nævneværdig forberedelse eller detaljerede planer. De er ikke bange for risiko.

Tilbage til start af artikel

20130213
Passed W3C Validation