Forside DH-Debat
1. MBTI - Myer Briggs Type Indikator - En Personlighedstest
2. Beskrivelse af de Fire MBTI Personligheds Parametre

3. Typiske Spørgmål i MBTI Test med Kommentarer

Spørgsmålene er fra MBTI testen i www.jobindex.dk med scoringsliste. Der er en enkelt afvigelse i scoringslisten.Jeg får tit ny energi og nye tanker, når jeg er sammen med andre

Jeg får bedst ny energi og nye tanker af at være sammen med mig selv, f. eks. når jeg læser en bog
E/I Extraverte personligheder får deres inspiration og energi fra andre. Introverte henter den fra den grundlæggende materie og dem selv
Jeg foretrækker, at der er liv og mennesker omkring mig

Jeg foretrækker, at der er stilhed og ro omkring mig
E/I Extraverte personer er meget sociale og vil gerne have selskab hele tiden. Introverte vil gerne have fred og ro.
Andre opfatter mig ofte som en eftertænksom person

Andre opfatter mig ofte som en spontan person
E/I Introverte personer tænker, før de svarer. Extraverte giver et hurtigt svar og tænker senere.
Jeg kan godt lide at gå i detaljer

Jeg holder mig helst til en overordnet plan
S/N Sanseopfattende personer kan lide jordnære løsninger med detaljer. Intuitivt opfattende foretrækker teoretiske abstrakte sammenhænge
Når jeg skal fortælle andre om noget, der er sket, kan jeg ofte kun huske de store linjer

Når jeg skal fortælle andre om noget, der er sket, kan jeg ofte huske mange detaljer og fakta
S/N Intuitivt opfattende personer husker kun de store linier. Sanseopfattende personer husker en masse detaljer.
Jeg er ofte mest optaget af, hvad der skal gøres her og nu

Jeg er ofte mest optaget af, hvad tingene kan udvikle sig til
S/N Sanse opfattende typer lever i nuet. Intuitivt opfattende er fremtidsorienterede
Når jeg skal træffe beslutninger, baserer jeg dem ofte på en logisk, objektiv analyse

Når jeg skal træffe beslutninger, baserer jeg dem ofte på personlige værdianskuelser og holdninger
T/F Tænkende beslutningstagere er logiske og analytiske. Følende beslutningstagere bygger deres beslutninger på værdier og holdninger
I diskussioner forholder jeg mig ofte mest analytisk til det, der bliver sagt

I diskussioner bliver jeg ofte meget involveret i det, der bliver sagt
T/F Tænkende beslutningstagere diskuterer med logik og data. Følende beslutningstagere diskuterer med deres værdier og følelser
Jeg bliver som regel ikke så let påvirket af andre personers sindstilstand

Jeg bliver som regel let påvirket af andre personers sindstilstand
T/F Tænkende beslutningstagere holder sig til data og logiske argumenter. Følende beslutningstagere prøver at forudse, hvordan de implicerede personer vil reagere følelsesmæssigt.
Jeg kan godt lide at lave strukturer og planer

Jeg betragter planer og strukturer som en spændetrøje
J/P Personer med en vurderende livsstil bruger planer og deadlines til at organisere deres liv og arbejde. Personer med en opfattende livsstil foretrækker generelle retningslinier
Jeg arbejder bedst og mest effektivt under pres, og når jeg skal lave flere opgaver samtidigt

Jeg arbejder bedst og mest effektivt, når jeg kan planlægge og løse opgaverne i mit eget tempo, én ad gangen
J/P En person med en opfattende livstil kan godt lide multi tasking. Han arbejder bedst under pres, det vil sige lige før deadline. En person med en Vurderende livsstil arbejder bedst på en planlagt måde. Han foretrækker at løse et problem ad gangen
Jeg har det bedst med megen frihed og trives fint, hvis det roder omkring mig

Jeg har det bedst, når der er orden og struktur omkring mig
J/P En person med en opfattende "kreativ" livsstil har ofte et tilsyneladende rod omkring sig. En person med en vurderende livsstil foretrækker ordnede forhold.
Jeg foretrækker ofte at kommunikere ansigt til ansigt

Jeg foretrækker ofte skriftlig kommunikation
E/I En extravert personlighed foretrækker at kommunikere ansigt til ansigt. En introvert personlighed kan foretrække at sende en mail.
Jeg kan godt komme til at afbryde andre under en diskussion

Jeg lader som regel altid andre tale færdigt, før jeg siger noget
E/I En extravert personlighed er meget talende og somme tider lægger han ikke mærke til, at andre også gerne vil sige noget. En introvert person taler ikke så meget.
Når jeg arbejder, kan jeg godt lide at være i gang med flere opgaver samtidigt, som jeg skifter rundt imellem.

Når jeg arbejder, vil jeg helst lave det færdigt, jeg er i gang med, før jeg går videre til den næste opgave.
J/P En person med en opfattende livsstil kan godt lide multi tasking, altså flere opgaver samtidig. En person med en vurderende livsstil foretrækker at gøre tingene færdig en ad gangen.
Jeg kan godt lide at beskæftige mig med noget mere abstrakt og teoretisk

Jeg kan godt lide at beskæftige mig med noget konkret og praktisk
S/N En person med en intuitiv opfattelsesmåde kan godt lide de overordnede linier, det abstrakte og teoretiske. En person med en sansende opfattelsesmåde foretrækker det mere jordnære.
Jeg forsøger ofte at finde frem til sandheden ved brug af objektive ræsonnementer

Jeg forsøger ofte at finde frem til det vigtigste ved brug af personlige informationer
T/F En person med tænkende opfattelse søger at finde sandheden ved logiske ræsonementer. En person med med en følende opfattelse vil søge at komme frem til et resultat ved hjælp af personlige informationer, sine holdninger, sympatier og antipatier
Jeg lægger tit konsekvenserne for andre mennesker til grund for min beslutning

Jeg lægger tit principper, kriterier og logik til grund for min beslutning
T/F En følende beslutningtager vil lægge konsekvenserne for andre til grund for sin beslutning. En tænkende beslutningstager vil holde sig projektets formål og først tage hensyn til mennesker i anden omgang.
Jeg kommer som regel altid før det aftalte tidspunkt

Jeg kommer som regel lige til tiden eller lidt senere end det aftalte tidspunkt
J/P En person med en vurderende livsstil vil sætte en ære i at komme til tiden. En person med en opfattende livsstil har vanskeligt ved at forstå, at 10 min. mere eller mindre skulle betyde noget.
Jeg betragter i højere grad målet som en retningsviser

Jeg er meget besluttet på at nå præcis det mål, der er fastlagt
J/P En person med en opfattende livsstil bryder sig ikke om meget definerede mål. Han foretrækker en generel retningslinie. En person med en vurderende livsstil vil gerne have tingene på det rene. han foretrækker at arbejde imod et veldefineret overordnede mål.
Jeg har ofte brug for at tænke over tingene, før jeg udtaler mig

Jeg har ofte brug for at tale om tingene, før jeg kan tænke dem igennem
E/I Introverte personer tænker før de taler. Extraverte personer taler først og tænker eventuelt bagefter.
Andre siger ofte, at jeg har et åbent kropssprog, der er nemt at læse

Andre siger ofte, at jeg har et lukket kropssprog, der er vanskeligt at læse
E/I Extraverte personer har ofte et kropssprog, som er nemt at læse. Introverte personer har et mere lukket kropssprog.
Når jeg skal lære noget nyt, foretrækker jeg at forstå de enkelte delelementer først, inden jeg sætter dem sammen til en helhed

Når jeg skal lære noget nyt, foretrækker jeg at forstå helheden først, inden jeg sætter mig ind i de enkelte delelementer
S/N En sansende opfattende person vil tage udgangspunkt i de enkelte elementer i systemet og til sidst sammenfatte. En intuitiv opfattende vil gerne starte med den overordnede plan og ide med hele projektet og derefter sætte delelementerne på plads i denne.
Jeg kan godt lide at se det store billede og at danne mig et perspektiv først

Jeg foretrækker beviser (fakta, eksempler) til at begynde med
S/N En intuitivt opfattende person vil gerne finde ud af, hvad der i det hele taget er meningen med det hele, og derefter eventuelt gå i detaljer. En sansende opfattende vil starte med de hårde kendsgerninger og bygge op derfra.
Jeg laver ofte skemaer og skriver lister som grundlag for mine handlinger

Jeg skriver lister og gule lapper for at gøre noget ved det senere (måske)
J/P Personer med vurderende livsstil sætter pris på organiseret formel planlægning. Opfattende livsstils personligheder foretrækker uformelle retningslinier. De laver deres planer hen ad vejen.
Jeg holder af at organisere og ordne mine papirer i mapper

Jeg holder af at lægge mine papirer i bunker
J/P Personer med en vurderende livsstil kan lide at opstille standardiserede rutiner, som de selv følger. Personer med en opfattende livsstil foretrækker spontanitet og afveksling.
Det ville være naturligt for mig at skulle arbejde sammen med mennesker hele dagen igennem

Det ville være naturligt for mig at skulle arbejde alene hele dagen
E/I Extraverte personer er dybt sociale, de elsker at være i grupper. Introverte personer vil gerne arbejde alene og gøre det på deres egen måde.
Jeg er ofte eftertænksom og stille for at kunne samle tankerne

Jeg tænker undertiden højt for at kunne samle mine tanker
E/I Introverte personer tænker før de taler. De henter deres viden fra erfaringer eller deres egne tanker. Exstroverte personer får deres viden fra andre eller i interaktion med andre.
Når jeg forklarer noget, refererer jeg ofte til konkrete eksempler

Når jeg forklarer noget, refererer jeg ofte til generelle begreber
S/N Sanseopfattende personer kan lide at bygge direkte iagttagelser og konkret information. Intuitivt opfattende personer tager deres udgangspunkt i den overordnede teori.
Når jeg skal løse et problem, foretrækker jeg gerne at benytte en velkendt, gennemprøvet metode

Når jeg skal løse et problem, foretrækker jeg gerne at forsøge at finde nye løsningsmetoder
S/N Sanseopfattende personer sætter gerne deres lid til gennemprøvende traditionelle metoder. Intuitivt opfattende personer elsker nye og alternative løsninger.
Jeg kan bedst lide at få afsluttet opgaven og komme videre til den næste

Jeg kan bedst lide at vente med at afslutte opgaverne, så alle muligheder står åbne indtil sidste øjeblik
J/P Personer med en vurderende livsstil kan godt lide at løse deres opgaver trin for trin. Personer med en opfattende livsstil foretrækker at løse deres opgaver i sidste øjeblik. De holder mulighederne åbne til det sidste.
Når jeg skal lave en opgave, går jeg som regel i gang i sidste øjeblik, og laver den ofte først færdig, natten før den skal afleveres

Når jeg skal lave en opgave, går jeg som regel i gang i god tid og løser den hen ad vejen, så den er færdig i god tid, før den skal afleveres
J/P Personer med en opfattende livsstil foretrækker at løse en opgave i sidste øjeblik. Personer med en vurderende livsstil foretrækker at starte i god tid, løse opgaven skridt for skridt og aflevere i god tid.
I store forsamlinger taler jeg helst kun, når jeg bliver spurgt

I store forsamlinger siger jeg ofte min mening eller stiller spørgsmål
E/I Introverte personer bryder sig ikke at føre sig frem i store forsamlinger, hos Myer Briggs mangler de selvbevidsthed. Extraverte personer har selvbevidsthed til at føre sig frem i store forsamlinger.
Andre siger, at jeg til tider taler for meget og giver for mange informationer

Andre siger, at jeg taler for lidt og giver for få informationer
E/I Extraverte personer er meget talende, de siger hellere for meget end for lidt. Introverte personer taler ikke så meget.
Det ville være naturligt for mig, at jeg i mit arbejde skulle være fokuseret på fakta og detaljer dagen igennem

Det ville være naturligt for mig, at jeg i mit arbejde skulle komme op med nye idéer og muligheder dagen igennem
S/N Sanseopfattende personer er meget praktiske og jordnære. De foretrækker fakta og praktiske detaljer. Intuitivt opfattende personer elsker nye ideer og nye muligheder
Jeg bliver ofte utålmodig eller fraværende, når møder udvikler sig til en diskussion af visionen, og tænker mest på, hvornår jeg kan komme i gang med at løse opgaverne

Jeg bliver ofte meget tændt og nærværende, når møder udvikler sig til en diskussion af visionen, og får lyst til at bidrage med mine tanker og idéer om mulighederne i fremtiden
S/N Sanseopfattende personer vil helst beskæftige sig med fakta og jordnære, praktiske problemer. Intuitivt opfattende personer elsker at diskutere langhårede teorier, især om fremtiden.
Jeg tager det mest, som det kommer

Jeg sætter pris på orden og klarhed
J/P En person med en opfattende livsstil planlægger meget lidt. Han tager tingene som de kommer. En person med en vurderende livsstil sætter pris på mål og planer.
Det ville være naturligt for mig, hvis jeg dagen igennem skulle, følge en plan

Det ville være naturligt for mig, hvis jeg dagen igennem skulle tilpasse mig ændrede arbejdsvilkår
J/P Personer med en vurderende livsstil vil gerne have et planlagt velorganiseret liv. Personer med en opfattende livsstil elsker overraskelser, flexibilitet og spontanitet.
Jeg sætter pris på at lave ændringer og variationer i mine arbejdsrutiner

Jeg sætter pris på at arbejde efter gennemprøvede procedurer
J/P En person med en opfattende livsstil søger afveksling og ændringer. En person med en vurderende livsstil foretræker at arbejde efter gennemprøvede procedurer.
Jeg angriber ofte mine opgaver på en utraditionel måde

Jeg baserer min problemløsning på facts
S/N Sanseopfattende personer foretrækker fakta og og andre hårde kendsgerninger. Intuitivt opfattende personer elsker det nye, det utraditionelle og det alternative.
Jeg kan lide at lave procedurer for andre, men følger dem sjældent selv

Jeg kan lide at lave procedurer, som jeg også selv følger
J/P Personer med en opfattende livsstil foretrækker spontanitet og afveksling fremfor stive systemer. Personer med en vurderende livsstil sætter pris på orden, systemer og standardiserede rutiner.
Jeg organiserer og tilrettelægger nøje min arbejdsindsats

Jeg planlægger sjældent på forhånd hvordan jeg skal løse mine opgaver
J/P Personer med en vurderende livsstil sætter pris på en god planlægning. Personer med en opfattende livsstil går rask til sagen og planlægger hen ad vejen.
Jeg tror mest på det håndgribelige og målbare

Jeg får ofte idéerne og ser mulighederne før andre
S/N Sanse opfattende personer støtter sig helst til hårde facts og første eller anden hånds erfaringer. Intuitivt opfattende sætter en ære i at komme med originale indfald
Jeg vurderer ofte tingene ud fra, hvad der konkret kan lade sig gøre

Jeg kommer tit med originale indfald med mere abstrakte idéer
S/N Personer med sansende opfattelse fremkommer ofte med jordnære løsninger, gennemsyret af erfaringer og sund fornuft og fyldt med detaljer. Intuitivt opfattende personer fremkommer ofte med mere luftige ideer, hvor de ikke har gennemtænkt detaljer.

Tilbage til start af artikel

20130213
Passed W3C Validation