Forside DH-Debat

4. Eysenck Type Personlighedstest

6. Ti Rorchach Kort

Kunsten at Bestå en Personlighedstest

5. Rorschachs Blækklat Test

1. Indledning 2. Hermann Rorschach
3. Testadfærd 4. Respons Tid
5. Antal Responser 6. Reale Responser
7. Hvidt Område Respons 8. Negative Responser
9. Litteratur

1. Indledning

Det er vigtigt at gøre sig helt klart, at en blækklattest er ikke en kreativitets test. Det er en test, som er beregnet på at afsløre test-personernes dybeste hemmeligheder, som de dårligt nok selv ved, at de har.

Test-personer, som tager det fra den humoristiske side og giver morsomme men mindre relevante responser, vil løbe en stor risiko for at blive karakteriseret som psykiske afvigere i en rapport, som kan forfølge dem resten af livet.

Denne blæk klat kan minde om et kort over Norge

Denne blæk klat kan minde om et kort over Norge.

Testen er udviklet af Herman Rorscach i 1921 til at blive brugt på psykiatriske hospitaler, og den er grundlæggende designet til at finde, hvilke psykiske afvigelser patienterne lider af, således at lægerne kan stille en diagnose og foreskrive en effektiv behandlig for de ulykkelige, som er indlagt der. Herman Rorschach selv lagde stor vægt på at identificere skizofreni.

Vi må bøje os for Herman Rorschach's geni. Vi må anerkende, at hans test er skabt til menneskenes bedste.

Men imidlertid, når man bærer testen ud fra hospitalerne og bruger dem på normale mennesker, vil den også der finde depressioner, neurotiske og psykopatiske afvigelser og andre sygelige personligheds-afvigelser; det er jo det, den er beregnet til.

En blækklat af ukendt oprindelse - den ligner et Rorschach kort

En blækklat af ukendt oprindelse - den ligner et Rorschach kort.

Som Annie Murphy Paul skriver, lige meget hvor snedigt, man prøver at undgå testens fælder, så vil den finde et et eller andet, som testpersonene har svaret, og fortolke det som en indikation af potentiele psykiske lidelser. En testperson kan tænke, at - nå ja - jeg har jo også noget at byde på. Men sådan en test er ikke designet til at finde gode egenskaber, den er kun beregnet til at finde psykiske afvigelser.

2. Hermann Rorschach

De blækklatter, man ser i leksikon og tidsskrifter er oftest ikke de rigtige Rorschach blækklatter. De forventes at blive holdt hemmelige, og de har været beskyttet af copyright. Kun psykologer formodedes at have forhåndskendskab.

Den oprindelige blækklat test er Rorschach testen, som blev udviklet af Schweitseren Herman Rorschach i 1921. Testen består af ti billeder, angivelig tilfældige blækklatter, men imidlertid malet af Rorschach selv, som foruden at være psykolog også var en blændende kunstmaler. Amerikaneren John E. Exner satte fortolkningen af patienternes responser i system med sit "Comprehensive system".

Hermann Rorschach 1884 - 1923

Hermann Rorschach 1884 - 1923.

Herman Rorschach døde allerede i 1923. Da det således er mere end 70 år siden, kunstneren døde, er billederne "public domain" i EU; De findes mange steder på internettet. Bøger og manualer, som beskriver standardiserede fortolkninger af test-personers respons, er idag frit til salg for alle, som vil købe. Rorschach Blækklat test er ikke længere eksklusiv viden for psykologerne, og den vil uden tvivl snart have udspillet sin rolle som en af deres foretrukne personligheds-test.

Imidlertid har den fået en efterfølger, nemlig Holtzman Blækklat Testen, som består af 45 alternative par af blækklatter, som er udvalgt ud fra en samling af mange tusind blækklatter. Holzman testen er tænkt som en videre udvikling af Rorchach Testen, idet der angiveligt er taget højde for mange af dens svagheder. Indtil nu har psykologerne holdt kortene tæt ind til kroppen vedrørende denne test.

Men da Holtzman testen er et barn af Rorschach testen, må man logisk set antage, at hvis en person har et godt kendskab til scoringspraksis for Rorschach testen, så har han også en god chance for at slippe nogenlunde helskindet gennem en Holtzman test.

3. Testadfærd

Rorschachs test fra 1921 består af 10 billeder, angivelig tilfældige blækklatter. De er afbilledet på kort lavet af stift karton. De er omkring 16 gange 22 cm.

En blækklat test

En blækklat test. Psykologen og testpersonen er her placeret forkert i forhold til hinanden. Psykologen bør sidde bag test-personen.

Under testen vil psykologen sædvanligvis sidde skråt bag ved testpersonen, således at denne ikke kan se psykologen og kortene samtidig. Grundlæggende vil alt, hvad testpersonen siger og gør, blive noteret og fortolket.

Testpersonen vil få overrakt kortene en efter en i en forud fastlagt orden med den "rigtige" kant opad.

Det vil blive opfattet positivt at svare i vendinger som: "Dette kunne være - " eller "Dette ligner -". Testpersonen forventes at kunne indse, at dette er blot nogle blækklatter på et stykke pap. Hvis han svarer: "Dette er -" vil det ikke være til fordel for ham.

På den anden side vil det heller ikke være godt for test-personens at svare "Dette er en blækklat på et stykke pap". Det vil blive fortolket i retning af at testtageren ikke tager det alvorligt.

Nogle responser kan være ubevidste, testpersonen kan ikke nøjagtigt sige, hvorfor han mener at kortet ligner det, som han siger. Imidlertid afhænger testens resultat meget af testpersonens evne til at formulere sine opfattelser. Derfor bør man argumentere for sine synspunkter og udpege de detaljer, som får et billede til at ligne det og det.

Hvis test-personen ikke er i stand til at se noget på et kort, kan psykologen mene, at det antyder en mulig neurose.

Et blækklat billede

Et blækklat billede. Det er ikke er Rorschach billede, for han malede kun ti billeder, som alle er velkendte. Men det ligner et Rorschach billede med symmetri, farvenuancer i de vandfarve-malede flader, de mindre røde områder med videre. Foto rambler.ru.

Holder test-personen kortet foran sig i en skæv vinkel eller dækker han en del af billedet med hånden, sukker, stønner eller komme med andre ustrukturede udbrud, er det ikke til hans fordel. Alt dette kan blive fortolket som tegn på hjerneskade, ifølge nogle fortolkningsskemaer. Det har stor betydning hvordan test personen udtrykker sig, det er ikke godt at bruge mærkelige, usædvanlige ord og udtryk.

Testpersonen forventes af sig selv at finde ud af at dreje kortet og søge at finde fortolkninger set fra forskellige sider, det vil sige dreje den 90 eller 180 grader. Han kan sikkert se figurer dannet af både de sorte og farvede områder og de hvide felter, som de indeslutter.

Når man blader rundt i den omfattende litteratur om Rorschach testen, falder det i øjnene, at kvindelige test tagere synes at blive behandlet mere forstående end mandlige. Måske fordi de fleste psykologer er mænd, tilskrives mange af kvinders lidt uheldige responser den traumatiske situation, som de som undertrykte kvinder befinder sig i. Mændene, derimod, får i hovedsagen deres diagnose uden barmhjertighed.

En anden blækkklat med et lille ansigt i centrum

En anden blækkklat med et lille ansigt i centrum - det er vigtigt ikke at focusere på ansigtet, da det kan score på ængstelighed.

Deraf kan man konkludere, at testen er noget subjektiv. På trods af alle Exner systemets nøjagtige beregninger, index og nøgletal er den alligevel afhængig af en stor mængde psykolog-skøn.

Ganske som situationen i moderne fodbold. Spillets regler er meget entydige og nøjagtige, men mange kampe bliver alligevel afgjort af dommerskøn, som bagefter kan diskuteres. Han viser en nøglespiller ud på et tidligt tidspunkt, undlader at dømme et muligt straffespark og så videre.

Derfor må man se i øjnene, at det kan være afgørende, så at sige at gøre et godt stykke salgsarbejde. Man skal søge at skabe en positiv stemning i forhold til psykologen og hans eventuelle assistenter, på en måde som ikke virker påfaldende. Man kan spørge til hans forretning, hans uddanelse og erfaring og give ham tid til at tale om det. Man kan tale om trafikken eller vejret. Det er vigtigt at signalere en positiv holdning til testen.

4. Respons Tid

Psykologen vil notere, hvor hurtigt testpersonen svarer. Sikkert ud fra en båndoptagelse. Svarer han for langsomt, er et det ikke godt for ham. En lang respons tid vil indikere depression. Specielt, hvis han efter lang betænkningstid giver mindre relevante svar, vil han blive dømt ned.

En responstid noget i retning af 20 sekunder er meget almindelig.

5. Antal Responser

Det gennemsnitlige antal responser er 23, det vil sige 2-3 per kort. Hvis en test person giver mindre end 14 responser, er testen ugyldig og bør kasseres. Få responser kan tilskrives lav IQ, paranoia eller depression.

Det siges, at psykotiske patienter ofte ser vold, død og ulykker i blækklatterne, hvilket de meget naturligt ikke ønsker at sige for netop ikke at blive stemplet psykotiske; derfor kan de have få responser.

Få responser kan også være forårsaget af at test-personen har en oppositionel indstilling til testen, han er virkelig ikke begejstret for at deltage i den slags test.

Mange responser kan indikere kreativitet, men også mania.

6. Reale Responser

Det vil være til testpersonens fordel at fortolke blækklatterne så "realistisk" og indlysende som muligt og derved overbevise psykologen om, at han er helt normal. Evnen til at se, hvad de fleste andre også ser vil blive betragtet som praktisk, realistisk tænkning, evnen til at se det åbenlyse og konventionelle som at "holde sig til fakta." Det er et tegn på sund virkelighedsopfattelse. Testpersonen genkender det normale og konventionelle.

På den anden side, hvis test-tageren ser noget i et bestemt kort, som folk normalt ikke ser, kan det være et positivt tegn, det indikerer årvågenhed, kreativitet og individualisme. Men hvis han vedvarende i alle følgende kort ser ting, som andre normalt ikke ser, kan det antyde excentricitet, stædighed, oprørskhed, dårlig virkelighedsopfattelse og endda psykose - det sidste fordi han ser noget, som ikke findes.
En blækklat som minder om solen, et skovlhjul eller en celle under mikroskop

En blækklat, som minder om solen, et skovlhjul eller en celle under mikroskop. Det er ikke klogt at sige at det er en kræft-celle, da det vil indikere en dunkel, pessimistisk personlighed. Foto Kevin Arnowitz - Twitter

Test personen forventes at være i stand til at sandsynlig-gøre, hvad man mener, klatten kan forestille. Hvis han for eksempel siger, at han ser et ansigt i en af klatterne, forventes han at kunne udpege, for eksempel øjne, mund og omrids af ansigtet. Hvis psykologen ikke mener, at testpersonens forklaring passer med billedet, kan han mene, at det indikerer skizofreni eller anden psykose; altså at testpersonen ser noget, som ikke findes, eller bevidst fortæller noget, som han ikke ser.

Dette står i modsætning til for eksempel TAT testen, hvor testpersonen bliver opfordret til at fortælle en historie, som nominelt er fiktion, uden af den grund at blive betegnet som psykisk afvigende.

Seriøse og nærliggende responser vil være i test-personens bedste interesse.

For eksempel en blækklat kan ligne solen, børn tegner jo ofte solen sådan. Eller at det ligner en celle fotograferet under mikroskop. Imidlertid, hvis det anføres, at det er en kræftcelle, vil det indikere en dunkel, pessimistisk side af personligheden.

Eksempler fra dyre- og plante verdenen er neutrale. Klatten kan være en vandmand eller en søstjerne. Eller det kan være et skovlhjul fra en hjuldamper, en rotor til en pumpe eller en ventilator.

7. Hvidt Område Respons

En person, der tager Rorschach testen, bliver bedt om at se på blækklatterne og sige, hvad han mener, de kan ligne. Men nogle gange fokuserer en testperson i stedet på det hvide område mellem og omkring selve blækklatten og fortæller, hvad de synes det ligner.

Bortset fra at blækklatten ikke i sig selv forestiller noget, vil det svare lidt til at når nogle venner viser os et billede af deres nyfødte baby, begynder vi straks at tale om, hvorfor vi finder de slørede have-buske i baggrunden interessante.

Det er en meget subtil og normalt ubevidst måde at trodse testens instruktioner på, hvorfor en hvidt område respons kan indikere oppositionelle, aggressive eller oprørske tendenser.

Dog, hvis test-tageren kun omtaler de hvide områder en enkelt eller to gange, kan det indikere årvågenhed, en evne til at bemærke det usædvanlige, idet som sagt blækklatten ikke i sig selv forestiller noget.

8. Negative og Positive Responser

En blækklat, som kan minde om et væsen fra det ydre rum

En blækklat, som kan minde om et væsen fra det ydre rum.

Negative responser er specielt sådanne, som indeholder kamp og strid, våben, blod, død og ødelæggelse samt truende og angribende monstre og farlige dyr.

Hvis en testperson ser hævnende ånderne fra fortiden eller monstre fra Aliens filmene, vil det blive noteret som negative responser, også selvom det kan sandsynlig-gøres ud fra blæk-klattens form.

Fortolkningen af responser af typen "overkørt kat", "søndertrampet kakkerlak på et badeværelses gulv", "et udtværede lig af et insekt på bilens forrude" og "liget af en klasket myg på et hvidt tapet" vil helt sikkert også blive fortolket som negative responser og derfor indikere undertrykt aggressivitet, frustration og vrede.

Dog kan fortolkningen af sådanne responser afhænge af om test-personen identificerer sig med katten og insektet eller med deres banemænd.

En kvinde gav responsen: "En stakkels lille bille løb rundt og passede sig selv, så kom en støvle og trådte den flad." Denne respons giver en indikation af ængstelse og følelsen af at være offer for begivenheder, hun ikke kan kontrollere.

Positive responser er sådanne, som beskriver noget, som er levende og ikke dødt, noget livsbekræftigende, barneansigter, blomster, neutrale dyr, kvindeskikkelser, dansende par og så videre.

To kæmpende dyr kan blive fortolket som ubevidst personlig konflikt. Eksplosioner vil være et symbol på fjendskab. Edderkopper, blæksprutter og hekse kan blive fortolket som dominerende mødre. Kæmper og gorrillaer som dominerende fædre.

Et stort antal negative responser vil blive fortolket, som at test personen er frustreret, vred aggressiv og potentiel voldelig.

Et meget stort antal positive responser kan blive fortolket hen i retning af, at personen er underdanig, frygtsom og lider af et martyrkompleks.

Klatterne er symmetriske, og det åbner op for fortolkninger inspireret af dyreverdenen, som en test-tager ikke kan komme rigtigt galt af sted med.

Blækklat kunst 4 Blækklat kunst 3 Blækklat kunst af Josh Fisher Blækklat kunst 2

Blækklatter har udviklet sig som en ny retning indenfor billedkunsten. Klat nummer 3 er tegnet af Josh Fisher. For de andre billeder kan jeg desværre ikke finde frem til kunstnernes navne.

8. Litteratur

LISTVERSE De ti Rorschach kort.
The Rorschach Test - ParentingPlan.net De 10 kort og respons-forslag.
The Inkblot.com - Rorschach Test Online Online multiple choice Rorschach test med blæk klatterne som skygger, altså omrids.
Rorschach Test Wikipedia.
The Rorschach Inkblot Method – Science or Pseudoscience? Great Plains Sceptic.
"Principles of Rorschach Interpretation" af Irving B. Weiner.
"Contemporary Rorschach Interpretation" af J. Reid Meloy.
"Rapid Psychological Assessment" af Jason T. Olin, Carolyn Keatinge.
"The Cult of Personally Testing" af Annie Murphy Paul - Free Press - Simon and Schuster Inc.
Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Til start
20200903
Passed W3C Validation