Forside DH-Debat

5. Rorchachs Blækklat Test

7. TAT og Test af Ambitionsniveau

Kunsten at Bestå en Personlighedstest

6. Ti Rorchach Kort

1. Seksuelle Responser 2. Spejling Respons
3. Mad Respons 4. Helhedssyn Respons
5. Opdeling Respons 6. Detalje Respons
7. Omrids Respons 8. Bevægelse Respons
9. Farve Respons 10. Farve-nuance Respons
11. Overflade Respons 12. Blækklat I-X
13. Litteratur

1. Seksuelle Responser

Næsten alle klatterne har nogle træk, som kan indbyde til seksuelle fortolkninger, men det er klogt at begrænse dem. Nogle fortolknings manualer angiver, at mere end fire seksuelle responser ud af de ti kort vil indikere skizofreni.

De 10 Rorschach kort med mulighederne for seksuelle responser

De 10 Rorschach kort med de mest oplagt muligheder for seksuelle responser vist skraveret. Foto Yonago Acta Medica.

Nogle psykologer mener, at seksuelle følelser og fortolkninger er ubevidst til stede hele tiden (Freud). Derfor er det klogt at sige noget positivt om klatter, som kan minde om penis, vagina eller bryster. For eksempel en rød klat kan minde om det kvindelige kønsorgan, men man ønker ikke at sige det for ikke at overscore de seksuelle responser. I dette tilfælde er det bedre at sige, at den minder om en sommerfugl, end at den minder om en krabbe, da sommerfugle er en mere positiv respons. En ikke positiv respons til sådanne potentielt seksuelle motiver kan indikere nogle problemer med forholdet til det modsatte køn.

En blækklat, som minder om et kvindeligt kønsorgan, en orkide eller et mikroskopisk vanddyr En blækklat, som minder om to søheste som kysser hinanden

Til venstre: En blækklat, som minder om et kvindeligt kønsorgan, en orkide eller et mikroskopisk vanddyr.
Til højre: En blækklat, som minder om to søheste som kysser hinanden.

Hvis test personen har for få seksuelle responser, kan det indikere seksuel frustration.

Traditionelt er der fem respons-detaljer, som ofte er blevet forbundet med homoseksualitet. Nemlig at test-tageren fortæller at han ser: 1) bagdel og anus, 2) feminint tøj, 3) mandlige og kvindelige kønsorganer, 4) menneskelige figurer uden mandlige eller kvindelige træk, 5) menneskelige figurer med både mandlige og kvindelige træk.

Et stort antal seksuelle responser vil indikere skizofreni. Et totalt fravær af seksuelle fortolkninger vil imidlertid også være usædvanligt, i hvert fald hvis ansøgeren er en mand. Det siges jo, at mænd tænker på sex op til 50 gange hver dag.

2. Spejling Responser

Typisk symmetrisk blækklat - Dette er ikke et oprindeligt Rorschach kort

Typisk symmetrisk blækklat - Dette er ikke et oprindeligt Rorschach kort.

Rorschach foldede alle kortene om en midterakse i våd tilstand således at de alle er symmetriske, og det frister til at dreje dem halvfems grader og fortolke dem som noget, som spejler sig i vand. Det er imidlertid ikke klogt. Exner's Rorschach fortolkning opfatter sådanne spejlingsresponser som udslag af en selv-reflekterende og eftertænksom personlighed.

Blot en spejlings-respons af denne art vil føre til, at test-personen kan blive betegnet som "egocentrisk" med en "udpræget tilbøjelighed til at overvurdere sin personlige værdi". "Drivende skyer", "mosekonen brygger" og den slags vil blive sidestillet med spejlinger i vand.

Spejlings-responser er ret nærliggende, men de er farlige. For kriminelle lovovertrædere bruges spejlings-responser til at adskille psykopater fra ikke-psykopater, og "er i overensstemmelse med patologisk narcissisme og allmagt som bemærket i Antisocial Personality Disorder"(Gacono & Meloy, 1992, s. 401; se også Gacono & Meloy, 1994).

3. Mad Responser

Hvis test personen fortolker blot en af blækklatterne som mad, kan "dette individ forventes at udvise mere afhængig adfærd end sædvanligvis forventet;" Ifølge Exner's fortolknings-manual.

4. Helhedssyn Responser

Hvis testpersonen anlægger et helhedssyn for et billede, vil det, ifølge Exner scorings systemet, blive fortolket som intellektuelt potentiale og lederegenskaber. Det vil således være klogt at tage et overblik over det hele, før man siger noget.

Nogle testpersoner vil prøve at sætte de forskellige elementer i billedet ind i en sammenhæng, de prøver så at sige at forbinde detaljerne ved at opstille en hypotese eller teori. Rorschach-psykologer siger, at helhedssyn-svar indikerer, abstrakt tænkning og ambitioner.

Det gælder naturligvis specielt for kort, som indeholder mange elementer, som for eksempel VIII, IX og X. For eksempel kan man sige, at VIII er et våbenskjold eller en torso for medicinsk undervisning.

Hvis den respons, som test-personen giver, omfatter hele blækklatten, kaldes den en "W-respons" (W for whole). (Alle responstyper har sådan en bogstav-betegnelse).

Voksne test-personer scorer i gennemsnit 38% som "W-responser". De ligger sædvanligvis i området 29% - 46%. Det modsatte er "D-responser" (D for detail), hvor test-personen kun fortolker dele af blækklatten.

Høj "W" procent indikerer også kreativitet, medens lav "W" procent antyder depression.

5. Opdeling Responser

En opdeling af billederne i delelementer og underområder vil afspejle sund fornuft. For eksempel kan man underopdele kort VIII, IX og X i områder af forskellig farve.

6. Detalje Responser

En opmærksomhed på detaljer kan fortolkes som impulsivitet eller årvågenhed, evnen til at se, hvad andre overser. Dog, hvis man ser for mange detaljer, vil det indikere en facination af det daglidags, stiv tvangsmæssig tænkning og undertiden paranoia.

Det berømte maleri Skriget af den norske maler Edward Munch Det kan være svært at løsrive sig fra ansigtet i midten, men måske ligner omridset et rokoko springvand

Til venstre: Det berømte maleri "Skriget" af den norske maler Edward Munch - Det indeholder en skræmmende detalje i billedets center.
Til højre: Det er kan være svært at løsrive sig fra ansigtet i midten, men måske ligner helheden et rokoko springvand. Interesse for detaljen i midten vil score på ængstelse.

Det er bedst at løsrive sig fra skræmmende eller erotiske detaljer i billedets midte og søge at fortolke omridset og helheden. En blækklat kan for eksempel indeholde noget som minder om et ansigt i center, som minder om det norske maleri "skriget". Det er ikke godt at starte med at give respons på en sådan detalje; det kan score på ængstelighed.

7. Omrids Responser

En interesse for omridset af en klat vil indikere rationelle egenskaber. For eksempel kan man sige, at omridset af kort VI minder om en slags rokke, som svømmer hen over bunden.

Interesse for omrids vil minde om helhedssyn, som nævnt ovenfor. Imidlertid, et helhedssyn indeholder også elementerne indenfor omridset og kan desuden beskrive hele situationen.

8. Bevægelse Responser

Rorschach psykologer mener at se bevægelse i et ubevægeligt Rorschach-kort vil være et udtryk for forestillingsevne. Derfor kan det være klogt at beskrive det, som man ser, som noget, der går, løber, danser, flyver, svømmer, falder og så videre.

Nogle manualer foreskriver at en bevægelses respons, skal være testpersonens første indfald, ellers tæller det ikke som indikation af forestillingsevne.

Psykologer mener at når en testperson ser mennesker, der bevæger sig, er et det tegn på moden tænkning, intelligens og kreativitet - altså så længe han kan sandsynliggøre bevægelsen. Renaissance-malernes store fortjeneste var trods alt at de var i stand til at beskrive bevægelse i et maleri.

At se dyr i bevægelse indikerer underliggende behov og drifter. Dyr i bevægelse kan også indikere en dynamisk måde at løse problemer på.

Men når man ser bevægelse af livløse ting, som ikke burde bevæge sig, afslører det stress og angst.

9. Farve Responser

Fortolkninger, som implicerer farver vil indikere følelser. Bemærk, at fem af kortene er sort hvide, og fem indeholder farver. Hvis man for eksempel siger, at de to personer i kort II er nisser, fordi de har røde huer, har man givet en farve respons.

Rorschach-psykologer mener at farve-responser indikerer en tendens til at være bevidst om - og i stand til at udtrykke - følelser.

Test-tager studerer et Rorshach kort

En test-tager studerer et Rorshach kort. Foto Twitter.

Hvis en testperson først taler om formen på en blækklat og derefter nævner dens farver, er det et godt tegn. Han har et klart billede af virkeligheden, hvori han passende tilføjer følelser. Men hvis han først reagerer på farverne og derefter nævner formen, eller han taler om farver uden at nævne formen overhovedet, vil det indikere at hans føleleser dominerer rationel tænkning. Hvis han overhovedet ikke nævner farverne, kan det være et udtryk for at han undertrykker sine følelser.

Testtagere som tøvede før de kommenterede de farvede kort - men ikke de sorte-hvide - betegnede Rorschach selv som "pedanter" eller "grublere". Farver repræsenterer følelser, og derfor mente han at en sådan tøven ved mødet med det første testkort med farver indikerede at de undertrykte deres følelser på en neurotisk måde.

10. Farve-nuance Responser

De hedder blækklatter, men Herman Rorschach hældte ikke blæk tilfældigt ud over nogle stykke papir. Han var en blændende kunstmaler, som omhyggeligt malede ti billeder, som vi aldrig vil glemme, når vi først en gang har set dem.

Han brugte vandfarver, som er meget velegnede til at skabe farvenuancer, det vil sige gradvise farve-overgange, i hovedsagen fra lysegråt til gråt, mørkegråt og videre til sort. Han malede også farve-nuancer i de andre farver.

Farve-nuancer i gråt kan være meget udtryksfulde, vi behøver blot at tænke på sort-hvide fotografier. Vi kalder det gråtoner.

Farve-nuance responser vil blive fortolket som udtryk for stress, angst, depression og følelsen af tab af kontrol.

11. Overflade-struktur Responser

En særlig interessant type af farve-nuance respons er overflade-struktur Respons. Det er når testpersonen betragter et område af blækklatten og ud fra farve-nuancer forestiller sig hvorledes denne overflade ville være at føle på, såsom glat, ru, skarp, lodden eller ujævn.

Rorschach psykologer mener at sådanne responser er karakteristiske for mennesker som føler den særlige type stress, som er forbundet med ensomhed og manglende menneskelig kontakt. Folk adskilt fra deres kære har tendens til at give flere overflade-struktur responser end andre. Interesse for overflade struktur indikerer et behov for følelsemæssig forbindelse med andre. Mange overflade struktur responser vil indikere behov for omsorg.

De fleste test-tagere - faktisk 88% af voksne mænd og 89% af voksne kvinder - har mindst en overflade-struktur respons i deres Rorschach-rapport.

12. Blækklat I-X

ramme
Blækklat I

Blækklat I

Den første klat er nem, og man bør kunne give et indlysende svar hurtigt. Testpersonen kan sikkert se en flagermus, en sommerfugl, et møl, en maske, et udhulet græskar med lys i. Man kan sige, at den centrale del af klatten danner en kvindeskikkelse. Man skal undgå at sige noget ufordelagtigt om den, for eksempel at kvindeskikkelsen har fire bryster og ingen hoved. Det er blot en torso, som Venus fra Milet. Nogle fortolkningsskemaer foreskriver, at responsen, dyre ansigt, antyder paranoia.

Responsen "en død flagermus" vil være en klar negativ respons.

Nogle drejer det 90 grader og ser et slagskib, som pløjer sig frem igennem vandet, med dets spejlbillede i vandet. Det har fået et par skudhuller midtskibs. Dette kan indikere, at denne person føler sig skadet, personen kan føle sig sårbar, men på trods af skaden fortsætter han/hun livet så godt, som hun kan.

Et krigskib er ultimativt et våben, en negativ respons, og derfor kan dette svar også indikere aggressivitet og frustration.

Responsen slagskib kan også forstås således, at personen føler sig truet og føler ængstelse. For eksempel en person kan sige: "Jeg bryder mig ikke om dette billede - det ligner et slagskib."

Responsen "slagskib" er en bevægelsesrespons, som også indeholder en spejling - det indikerer henholdsvis forestillingsevne og egocentrisk selv-overvurdering.

Nogle fortolker kortet som en engel med udbredte vinger. Fortolkningen "engel" indikerer altid uskyld, godhed og renhed. Måske har personen været forbundet med moralsk uacceptable begivenheder, men føler selv, at hun/han er uskyldig.

Responsen "En kvindekrop med udbredte arme og store bryster" - kom til mig - kan være en erotisk respons. Den kan også udtrykke en længsel efter omsorg. Den kan også være en kvindes selvopfattelse - som erotisk attraktiv.

Nogle ser to personer, som angriber en tredie i midten. Det vil i så fald indikere frustration og aggressivitet eller ængstelse, alt efter med hvem test-personen identificerer sig.

Hvis testpersonene siger at det ligner to personer eller dyr, som angriber en kvinde i midten, vil det indikere at han er ikke tilfreds med sit eget kropsbillede.

En mindreårig pige, som havde været seksuelt udnyttet, så to mennesker, som løftede deres hænder mod hianden, idet de angreb hinanden. (bevægelses respons) Hun så blodpletter.

En mand gav responsen: "En gruppe minearbejdere, som borer dybt ned til jordens midte". Denne respons repræsenter en tilsidesættelse af virkeligheden, fordi kortet overhovedet ikke ligner minearbejdere efter psykologernes mening, og derfor indikerer den skizofreni - .

En mandlig test-person gav den respons at torsoen i midten var en kvinde, som vendte ryggen til ham. Det vil indikere at han har problemer i sit forhold til kvinder, eller måske en bestemt kvinde.

Man kan eventuelt se en vagina, hvor hovedet skulle være, men - som sagt - det er klogt at være varsom med at give for mange seksuelle responser.

ramme
Blækklat II

Blækklat II

Det er vigtigt at kunne se, at dette ligner to menneskelige figurer vendt mod hinanden, kvinder eller nisser. Hvis man ikke kan se det, er det et tegn på, at man har problemer med sine medmenneskelige relationer.

Hvis man ikke ønsker at sige, at det røde område ved figurernes knæ minder om en vagina, er det bedre at sige, at det minder om en sommerfugl, end at det minder om en krabbe. Hvor figurernes hænder mødes, kan man eventuelt se en penis. Området mellem figurerne kan være en huleindgang eller en jetjager set fra oven.

En respons kan være "to kæmpende bjørne - blod over alt", det vil i så fald indikere en følelse af undertrykt aggression, en defensiv distance til en følelse af vrede, en forventning om en personlig konfrontation eller en forventning om at lide skade.

Den er næsten overflødigt at nævne at responsen, "udsplattet insekt på forruden" vil score på vrede og frustration.

Nogle ser et ansigt af en kat eller en bjørn med blod i ansigtet og omkring munden. Det vil i så fald være en negativ respons, som scorer på vrede, ængstelse og den slags.

Responsen "to klovne" kan score på "Narcisistisk spejling" - "min lykke afhænger af din spejling af min lykke". ("Contemporary Rorschach Interpretation" By J. Reid Meloy). Umiddelbart ville vi ellers mene, at "klovne" er en ganske uskyldig og indlysende respons.

En test person gav responsen: "Det minder mig om vold". Kort II siges at være det, som med størst sandsynlighed vil frembringe responser, forbundet med vold.

En mindreårig pige som havde været udsat for seksuelt misbrug så en vagina i de lidt mørkere områder, det røde var blod, som løb ud derfra.

En gav responsen: "to sorte skyer mødes. Det er som om det kommer til at regne, når der er storm." Exner opfatter responsen drivende skyer forbundet med "egocentrisk" med en "udpræget tilbøjelighed til at overvurdere sin personlige værdi". Da det yderligere er uvejrs-skyer vil det også score som negativ respons og dermed på undertrykt aggressivitet, frustration og vrede.

ramme
Blækklat III

Blækklat III

Denne blækklat vil indikere testpersonens seksuelle orientering. De fleste vil se to menneskelige skikkelser vendt mod hinanden, omgivet af blomster, orkideer, og en sommerfugl.

Tre fjerdedele af test-personer siger at de ser mennesker i dette kort. Hvis test-personen ikke ser mindst en menneskelig figur, vil det blive fortolket som usædvanlig reaktion på social interaktion.

Måske de danser omkring en tromme, bøjer sig over et bord, plukker noget, måske jordbær eller champignon. De synes at have både bryster og penis. Hvis testpersonen ikke siger noget om personernes køn, vil psykologen insistere på, at han giver et bud.

Hvis testpersonen tøver for længe med at give en respons på dette billede vil nogle Rorschach psykologer fortolke det i retning af at han muligvis er forsigtig, neurotisk eller mangler selv-bevidsthed i sociale situationer.

Hvis man ser personerne som mænd, vil det antyde heteroseksualitet, uanset om testpersonen er kvinde eller mand.

Hvis man ser figurerne som kvinder, vil det være en homoseksuel respons, idet man derved antages at anerkende figurernes tvekønnede natur.

En mulig anden respons er "to hunde i cirkus, som balancerer med noget på hovedet", en positiv respons.

En test person så "to kvinder som kæmpede om noget de begge ønskede at have" - en sjælden respons som antyder rivaliserende strid i personens liv.

En mand gav responsen: "To mænd, som slår på en kvindes hoved". De to mænd er acceptable, men kvindens hoved repræsenterer en tilsidesættelse af virkeligheden; det ligner ikke en kvindes hoved efter psykologernes mening, de ser noget, som ikke findes, og responsen indikerer derfor skizofreni.

Responsen "to dansepiger, som står på skuldrene af en mand, som bærer en sløjfe" er en tilsyneladende uskyldig aktivitet, men den bliver ikke desto mindre henregnet under negativ respons, fordi pigerne er meget mindre end manden, og derfor er der noget handicappet og forkrøblet over dem.

ramme
Blækklat IV

Blækklat IV

Dette er "fader kortet", som skal teste dit forhold til autoritet. De fleste kan efter nogle sekunder se, at det kan forestille en kæmpe set i perspektiv nedefra. Det er almindeligt at fortolke den som en mand i en stor frakke, et dyreskind eller en gorilla. Det kan være en drage med store fødder, som kommer løbende hen imod en, set lidt oppefra, eller en drage, som stikker hovedet ud af sin hule. På toppen kan man se en vagina.

Testpersonens respons vil blive fortolket som hans forhold til faderen, chefer og andre autoriteter. Hvis test-tageren er en kvinde kan det vise hendes forhold til mænd.

Homoseksuelle mænd er mere tilbøjelige end andre til at se et monster på dette kort.

Kæmpens tredje ben med dragehoved kan minde om en kæmpe penis. Hvis man ser sin faders køn så tydeligt, vil det antyde et anstrengt forhold til faderen og autoriteter i øvrigt, og det vil gøre ham mindre egnet til en karriere i en stor organisation, vil en psykolog mene.

Hvis man ser et dragehoved, må det være en venligsindet drage, da det er et potentielt seksuelt motiv.

Det tredje ben kan eventuelt fortolkes mere neutralt som et slags lændeklæde, som hænger med foran.

Hvis man fortolker figuren som en angribende drage, bjørn, monster eller gorilla, vil det score på vrede eller ængstelighed.

Det er også blevet fortolket som et træ med et lidt aparte udseende, måske et juletræ.

En kvinde gav responsen: "Ænder, som stikker hovedet ud af en busk i modsatte retninger" - et beskyttelses-søgende billede, som repræsenterer vrede og fremmedgørelse.

ramme
Blækklat V

Blækklat V

Rorshach mente selv, at dette var det nemmeste billede at fortolke. Det er en flagermus, en svale eller en sommerfugl. Hvis man ser krokodillehoveder i vingespidserne, er det et tegn på fjendskab. Hvis man ser følehornene eller svalehalen som sakse, antyder det et kastraktions kompleks.

Det er nemt at se en flagermus eller en sommerfugl. Men det er også sandt, at dette kort i almindelighed ikke fremkalder så mange responser, som de fleste andre. I literaturen findes heller ikke så mange responser på dette kort.

Derfor har nogle psykologer konkluderet, at hvis en person giver flere fortolkninger på dette billede end på det forudgående og det efterfølgende, nummer IV og VI, kan det være et tegn på skizofreni. De mener åbenbart, at dette kort ikke "indeholder" så mange billeder og associationer som de andre kort, så hvis nogen mener at kunne se noget andet, må der være tale om tilsidesættelse af virkeligheden.

Nogle kan se to dyr, som banker deres hoveder sammen - som er et motiv karakteriseret af kamp og strid og derfor en negativ respons.

Homoseksuelle mænd er mere tilbøjelige til at se væsener - halvt dyr og halvt mennesker - på dette kort.

Lad os forestille os en testperson, som ser længe på dette kort, drejer det lidt og derefter siger: "Det var en svær en". Han vil ubetinget score på depression, fordi, for det første er han for længe om at svare, og for det andet er dette det nemmeste kort, og det skulle derfor være nemt at give en hurtig respons.

ramme
Blækklat VI

Blækklat VI

Denne blækklat er efter manges mening den mest indlysende seksuelle motiv. Den ligner det kvindelige kønsorgan med skamlæber, klitoris og hår. Foroven kan også ses en penis inklusive behåring. Den seksuelle fortolkning er svær at komme uden om. Hvis man ikke kan se det, er det et tegn på, at man har sexsuelle problemer.

Det kan også være to teatermasker eller ansigter med lange næser og horn i panden, som ser hver sin vej. Man kan vende billedet 180 grader og fortolke det som et dyreskind ophængt på væggen; halen hænger nedad. Det kan være en muslingeskal prydet med en blomst. Den kan være en rokke, som svømmer over bunden.

Man kan også dreje det 90 grader og sige, at det ligner et skib eller en uddykket U-båd på stille vand med dets spejlbillede. Det vil så så fald være en spejlingsrespons, som indikerer egocentrisk selv-overvurdering. En U-båd er også et våben, og den vil symbolisere en følelse af vrede og aggression.

En kvinde gav responsen "bjerg", hvis det er i betydningen "vanskelig at bestige" kan det indikere ængstelse. Responsen "ø" antyder angst for at blive isoleret, alene eller afskåret.

En teen-age pige sagde: "Det ligner en kvinde, hendes kjole flyver i vinden". Hvilket er en bevægelsesrespons, dog noget forbundet med drivende skyer og dermed indikerer den selv-overvurdering. Hun siger kvinde istedet for blot person, hvilket scorer på køns-narcissisme og idendifikation.

Responsen "overkørt kat på en motorvej" eller lignende vil i almindelighed indikere undertrykt vrede, frustration og aggression.

Nogle giver responsen "en vandmand, som spiser et insekt".

Japanere giver ofte responsen "musikinstrument" til dette kort.

ramme
Blækklat VII

Blækklat VII

Dette er "moderbilledet". Billedet kan ligne to kvinder, som er meget smalle om midjen - med lidt specielle frisurer.

Testpersonens respons på dette billede formodes at vise, hvad han virkelig føler for sin mor. Hvis man fortolker det som to hekse, sladrekællinger, kæmpende kvinder eller intriganter, antyder det et dårligt forhold til moderen.

En mandlig patient fortolkede det som to personer "som så på hinanden, gloede på hinanden - som de havde haft et skænderi og ikke længere orkede at sige noget." - sådan et udsagn indikerer helt klart nogle uafklarede problemer mellem patienten og hans hustru.

Det siges, at nogle testpersoner kan se tordenskyer, dette vil i så fald indikere ængstelse. Nogle ser billedet som to fjerprydede indianere, som stikker hovederne sammen for at aftale noget.

Hvis det vendes 180 grader, kan det være en kampestens bro over en kløft.

Det hvide felt mellem de to piger kan ses som en olielampe eller lignende. Nogle psykologer mener, at kun skizofrene kan se dette.

En kvindelig testperson gav responsen: "det kvindelige kønsorgan åbnet, som var det trukket fra hinanden". Denne respons er ikke særlig positiv og repræsentere en følelse af skadet feminitet.

Responsen: "En lille pige, som ser sig selv i et spejl" er en klar indikation af narcisistisk selvoptagethed.

ramme
Blækklat VIII

Blækklat VIII

Det er vigtigt, at man ser de to firbenede dyr på hver side af figuren. Hvis man ikke kan se dem, antyder det en mental defekt.

Det er oplagt at opdele dette kort i delelementer og underområder og dermed score på sund fornuft. For eksempel kan man underopdele kortet i områder af forskellig farve.

Den grå trekant på toppen kan forestille et træ. Det blå område i midten kan være en flyvende drage. Det nederste orange område ligner en vagina, alternativt sommerfugl.

Kortet kan vendes 90 grader og blive en panter på en klippeknold, som spejles i en flod. Da det en vandret spejlings-respons vil den frembringe fortolkningen "egocentrisk selv-overvurdering."

Responsen: "To dyr flygter for deres liv for at undgå helvedes flammer forneden" symboliserer frygt for livs-truende kræfter, som test-personen ikke har kontrol over - måske følelsen af skyld over tidligere handlinger, som ikke kan ændres.

Hvis man svarer, at hele billedet ligner et våbenskjold, har man vist sans for helheden og antydet gode organisations evner. Det kan også ligne en plastic torso, som viser de menneskelige indre organer, lunger lever, nyrer mv. med rygraden i midten. Denne respons vil også være en "helheds-syn" respons og antyde gode organisationsevner og lederskab.

ramme
Blækklat IX

Blækklat IX

Denne kan fortolkes som en raketopsendelse med flammerne forneden, den sorte røg højere oppe og den slanke raket i midten. Eller det kan blot forestille en ildebrand med sort og gul røg. Det kan være en mangefarvet blomst.

Når man drejer det 90 grader, kan man se et ansigter i både de lyserøde områder i bunden og i de blå områder.

Det siges, at paranoide vil bemærke den lysegrønne paddehatte sky, som indesluttes af det gule i center top. Det er ikke klogt at se kæmpende mænd eller monstre i det gule område foroven. Det vil være et tegn på dårlig social tilpasning.

Man kan score på sund fornuft ved at underopdele billedet i tre områder efter farve.

Det er klogt at give færre fortolkninger til dette billede end til det forudgående og det efterfølgende for at undgå mistanke om skizofreni.

ramme
Blækklat X

Blækklat X

Formålet med denne blækklat kan være at teste personens organisatoriske evner. Man kan finde blå krabber eller edderkopper, grå krabber og rejer, orange frugter, grønne larver, røde søpølser og brune mus. Testpersonen forventes at nævne alt dette.

Men han skal også være i stand til at se helheden. Altså at hele billedet kan ligne livet på havets bund eller et kik på amøber i et mikroskop.

Hvis man ser de grå mus eller rejer i foroven center som to dyr, der spiser en pind, indikerer det kastraktions angst, idet den grå pind antages at symbolisere en penis, selv om testpersonen ikke siger det.

Nogle test-personer kan efter forlænget respons tid se noget, som går i opløsning, falder sammen, falder ned eller eksploderer, eller de ser en vulkan i udbrud. Dette kan indikere følgende:

- 1. Test-personen kan have tvangstanker om, at han er ved at nedbrydes fysisk eller psykisk, eller på nippet til at nedbrydes.

- 2. Test-personen er depressivt optaget af ældning eller tab af funktioner - især for ældre personer.

- 3. Tab af selvkontrol og risiko for destruktiv og upassende opførsel.

13. Litteratur

LISTVERSE De ti Rorschach kort.
The Rorschach Test - ParentingPlan.net De 10 kort og respons-forslag.
The Inkblot.com - Rorschach Test Online Online multiple choice Rorschach test med blæk klatterne som skygger, altså omrids.
Rorschach Test Wikipedia.
The Rorschach Inkblot Method - Science or Pseudoscience? Great Plains Sceptic.
"Principles of Rorschach Interpretation" af Irving B. Weiner.
"Contemporary Rorschach Interpretation" af J. Reid Meloy.
"Rapid Psychological Assessment" af Jason T. Olin, Carolyn Keatinge.
Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Til start
20200904
Passed W3C Validation