DH-debat Forside

MMPI - Minnesota Multiphasis Personality Inventory
En Personlighedstest

Starke Hathaway under et video interview Starke Hathaway under et video interview.

MMPI, "Minnesota Multiphasis Personality Inventory" blev introduceret af Starke Hathaway og Charnley McKinley fra Minnesota University i 1942.

Testen er udviklet udelukkende på empirisk grundlag. Det vil sige, at der er ingen teoretiske begrundelser for, hvorfor et "true" eller "false" svar på et givet udsagn scorer på en given psykisk lidelse. Der ligger ingen dybere teoretiske overvejelser bag, når for eksempel spørgsmålet, "I am easily awakened by noise", scorer på depression og hysteria ved svaret "true" og på normalitet ved svaret "false". Men det har empirisk og statistisk vist sig, at personer, som faktisk lider af depression eller hysteria, er mere tilbøjelige til at svare "true" på dette spørgsmål end normale personer.

Hathaway og McKinley oplæste hundredvis af sådanne udsagn for deres mentalt forstyrrede patienter med allerede kendte diagnoser på Minnesota University Hospital, hvor de arbejdede.

Psykiatriske patienter fra halvtredserne
Psykiatriske patienter fra halvtredserne.

De kunne for eksempel påvise, at patienter med diagnosen, psychopathic deviate, overvejende svarede "false" til udsagnet "I liked school", og patienter, som led af schizophrenia, havde en statistisk tilbøjelighed til at svare "false" på udsagnet "My sex life is satisfactory".

De samme hundredvis af udsagn forelagde de også for en referencegruppe bestående af 724 normale personer, det vil sige ansatte på hospitalet, besøgende, pårørende, håndværkere, studerende, alle, der på en eller anden måde havde deres ærinde på hospitalet, og som de kunne motivere til at udfylde skemaet. Derved fik de den normale respons på udsagnene statistisk underbygget. Det viste sig for eksempel, at normale personer var tilbøjelige til at svare "true" på udsagnet "I daydream very little." og at svare "false" på udsagnet "I like poetry."

Den oprindelige MMPI test fra 1942 indeholdt 504 sådanne uudgrundelige udsagn. I 1989 kom en ny og forbedret udgave, MMPI-2. Den nye udgave bibeholdt langt de fleste af de oprindelige udsagn, omformulerede nogle og tilføjede nogle nye, således at MMPI-2 kom til at indeholde 567 udsagn.

Der findes desuden en forkortet udgave med 370 udsagn og en speciel teen-age udgave, MMPI-A. I de senere år er fremkommet en del "RC scales", det vil sige "Reconstructed Clinical scales", som af konstruktørerne antages at være bedre end den oprindelige test til specielle formål.

Da mange udsagn er holdt i et privat og slang præget sprog, som det kan være vanskeligt at oversætte korrekt, har jeg valgt at bibeholde udsagnene på engelsk.

Den oprindelige test var beregnet på at hjælpe lægerne på psykiatriske hospitaler med at stille den rigtige diagnose. Det kunne for eksempel vise sig, at patienterne led af schizophreni, depression eller psychopathic deviate.

Testen skulle således oprindeligt kun anvendes på sådanne personer, som allerede befandt sig indenfor rammerne af det psykiatriske system og, om hvem lægerne på forhånd havde rationelle grunde til at tro, at de havde et psykisk problem.

Skærmbillede fra et MMPI program
Skærmbillede fra et MMPI program

Imidlertid fandt konsulenterne hurtigt ud af, at MMPI testen også kan bruges på normale personer i forbindelse med ansættelser og forfremmelser indenfor både private og offentlige organisationer.

Der er flere grunde til, at MMPI er blevet en af de mest benyttede personlighedstest.

Den antages at være en objektiv videnskabelig test af personlighed og grundlæggende holdninger, som ikke nemt kan gennemskues af test personerne.

Den er nem at administrere. Grundlæggende skal man blot anbringe testpersonerne foran computeren og starte programmet.

Den er billig i drift, da test resultaterne kan computerbehandles med relevante programmer. Kun ved den endelige fortolkning af rapporten bør medvirke en psykolog.

En test rapport for en given ansøger kaldes en profil.

I en MMPI rapport fremlægges resultatet som T-score, det vil sige, at alle resultater vises som afvigelser fra det normale gennemsnit, som er 50, med standardafvigelsen 10.

Tranformation mellem absolut score (z) og T-score (T): T = z×10 + 50

Tranformation mellem T-score (T) og absolut score (z): z = (T-50) / 10

MMPI-2 Udsagn og Skalaer

En profil af en test tager En profil af en test tager.

Den oprindelige MMPI scorer på ti forskellige kliniske skalaer samt på tre validity skalaer, L, F og K, som kontrollerer testpersonens ærlighed. Desuden er der en skala vedrørende ubesvarede udsagn, "cannot say".

Den nye MMPI-2 har, som noget nyt, en VRIN og en TRIN skala, der også er designet til at påvise useriøse test tagere.

I tilknytning til MMPI-2, er yderligere udviklet i snesevis af nye skalaer, her iblandt "Over-Controlled Hostility Scale", "MacAndrews Alcoholism Scale" og flere "Anxiety Scales". Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvad konsulenterne mener at kunne få ud af testpersonernes mere eller mindre tilfældige associationer i de par timer, som testen tager.

De kliniske skalaer scorer grundlæggende kun i en retning. Enten har man det, eller også er man normal. For eksempel høj scoring på skala "1" "Hs" vil indikere "Hypochondriasis", lav scoring normalitet.

Kun skalaerne "5", "Femininity-Masculinity" og skala "0", "Social introversion" scorer i begge retninger.

Høj scoring på skala 5 "Femininity-Masculinity" vil indikere femininitet, medens lav scoring vil indikere maskulinitet. Det gælder for både mænd og kvinder.

Høj scoring på skala 0 "Social introversion" vil indikere indadvendthed, medens lav scoring vil indikere "Social extroversion", altså udadvendthed.
Nummer Forkortelse Betegnelse Scoring Beskrivelse
1. Hs Hypochondriasis Høj scoring: Hypochondriasis
Lav scoring: Normal
Neurotisk interresse for kroppens funktioner
2. D Depression Høj scoring: Depression
Lav scoring: Normal
Utilfredshed med ens livssituation, ingen håb for fremtiden
3. Hy Hysteria Høj scoring: Hysteria
Lav scoring: Normal
Hysteriske reaktioner under stress
4. Pd Psychopathic Deviate Høj scoring: Psychopathic Deviate
Lav scoring: Normal
Social afvigende og amoralsk, ingen respekt for samfundets normer
5. MF Femininity-Masculinity Høj scoring: Femininity
Lav scoring: Masculinity
Identifikation med traditionelle feminine eller maskuline roller
6. Pa Paranoia Høj scoring: Paranoia
Lav scoring: Normal
Selvovervurdering, forfølgelsesvanvid og mistænksomhed
7. Pt Psychasthenia Høj scoring: Psychasthenia
Lav scoring: Normal
Ængstelighed, skyldfølelse og koncentrations vanskeligheder
8. Sc Schizophrenia Høj scoring: Schizophrenia
Lav scoring: Normal
Social fremmedgørelse, mangel på selvkontrol, bizarre ideer
9. Ma Hypomania Høj scoring: Hypomania
Lav scoring: Normal
Manisk aktivitets niveau, nem at irritere, flygtige skiftende ideer
0. Si Social introversion Høj scoring: Social introversion
Lav scoring: Social extroversion
Social indadvendt eller udadvendt
Skalaerne fra et til ni er Hathaway og McKinley's oprindelige skalaer, beregnet til brug ved diagnosticering af deres psykiatriske patienter. Skala 0, indadvendt-udadvendt er tilføjet senere for at imødekomme virksomhedernes behov.

MMPI-2 Clinical Scales

Lad os betragte nogle få eksempler ud af de 567 MMPI-2 udsagn.
31. I find it hard to keep my mind on a task or job.
True (14)

S2 Depression (D) SS Ego Strength (Es)
S3 Hysteria (Hy) SS Dominance (Do)
S4 Psychopathic Dev. (Pd)
S7 Psychasthenia (Pt)
S8 Schizophrenia (Sc)
S0 Schizophrenia. (Si)
CS Anxiety (ANX)
CS Work Interfer. (WRK)
KB Mental Confusion
SS Anxiety (A)
SS College Maladj. (Mt)
SS P-Trau. Str. Dis. (PK)
SS P-Trau. Str. Dis. (PS)
VRIN Vari. Resp. Inconsist. (299. F)
False (2)

SS Ego Strength (Es)
SS Dominance (Do)
Det ses, at test personen forventes at svare enten "true" eller "false". Et "true" vil score på hele fem af de oprindelige kliniske skalaer. Det drejer sig om skalaerne: Depression, Hysteria, Psychopathic Dev, Psychasthenia og Schizophrenia.

I MMPI-2 kan man tilføje yderligere skalaer efter konsulenternes eget valg. Her er tilføjet to ekstra skalaer vedrørende ængstelse, to ekstra skalaer vedrørende post-traumatisk disorder, en vedrørende "work interference", en med "Mental Confussion" og en med College Maladj., altså samarbejdsevne med kolleger.

Et "false" vil score på to andre ekstra skalaer.

Det må bestemt frarådes at svare "true" på den slags udsagn.

Desuden VRIN-korresponderer udsagnet med 299. "I cannot keep my mind on one thing".

Fra "Compendium" af James R. Brown.

67. I like poetry.
True (3)

S5:M,F Masc.-Fem.(Mf)
SS Overcont.Host. (O-H)
SS Fem. Gend. Role (GF)
False (0)

Et "true" vil score feminitet og "Over controlled Hostility" samt en anden kønsrolle skala. Et "false" vil ikke score på noget, det må betragtes som normalt.

Hvis man har en leder stilling som mål, er det nok ikke klogt at score for meget på, at man kender til poesi, eventyrromaner og den slags, i det hele taget kunst, det vil score på femininitet og virke diskvalificerende i forhold til en leder position. Konsulenter vil forbinde en leder med en vis grad af macho.

Fra "Compendium" af James R. Brown.
I den oprindelige MMPI optrådte udsagnet "I like Alice in Wonderland by Lewis Carol". Kritikere af testen kunne ikke se, hvad det for eksempel havde at gøre med en arbejdssituation. Det blev droppet i MMPI-2. Udsagnet har med stor sandsynlighed scoret på femininitet.

Det er imidlertid andre udsagn i MMPI-2 der scorer på samme måde. Som for eksempel "I like poetry".

Der er som nævnt 567 udsagn i testen, der kunne knyttes interessante kommentarer til næsten dem alle, men det vil føre for vidt. Desuden er det umuligt at forberede sig på hvert enkelt udsagn og huske, hvad man skal svare. Der er behov for nogle generelle retningslinier.

I 1956 gav et amerikansk kongresmedlem, William Whyte, et halvt alvorligt og halvt spøgende forslag til, hvordan man giver bossen de svar, som han gerne vil have: "Jeg elsker min fader og min moder, men min fader en lille smule mere. Jeg foretrækker alting i det store hele, som det nu engang er. Jeg bekymrer mig aldrig om noget. Jeg holder ikke særlig meget af bøger og musik. Jeg elsker min kone og mine børn, men jeg lader dem ikke komme i vejen for mit arbejde."

Minnesota
Staten Minnesota tiltrak mange Skandinaviske udvandrere.

De 724 normale som Hathaway og McKinley lagde til grund for den normale respons kom i følge sagens natur fra Minnesota. Denne stat er et landbrugsområde med en befolkning af overvejende skandinavisk oprindelse. Deres uddanelse har i almindelighed været måske otte år i en landsbyskole. De var overvejende gift, og de fleste havde børn. De fleste var protestanter. Gennemsnitsalderen var omkring femogtredive år. De var de berømte "Minnesota Normals" som millioner af testpersoner blev sammenlignet med.

Lad os forestille os, at vi har en fætter, en landmand, som har en gård et sted i det midtjyske, en ukompliceret personlighed, som blot gik i skole i de obligatoriske ni år. Han vil være noget nær en "Minnesota Normal". Når vi føler tvivl om hvilken respons, vi skal give til et udsagn, kan vi spørge os selv: "Hvad ville vores fætter have svaret?"

MMPI-2 skal angiveligt have taget højde for, at normale kan være af alle mulige racer og religioner, ikke blot hvide Minnesota borgere af skandinavisk afstamning. Men alligevel, hvis vi støtter os til vores fætter i det midtjyske, kan vi ikke komme helt galt af sted.

Hvad ville fætter have svaret til:
166. I am worried about sex.
True (6)

S3 Hysteria (Hy)
S5:M Masc.-Fem.(Mf)
S8 Schizophrenia(Sc)
LW Sex. Con.& Dev.
TRIN True Resp. Inconsistent (12.T)
TRIN Vari. Resp. Inconsistent (268.F)
False (3)

S5:F Masc.-Fem.(Mf)
SS MacAnd. Alc.(MAC-R)
VRIN Vari.Resp.Inconsist.(268.T)
Et "true" vil score på Hysteria, Masculin og Schizophrenia samt en sex-skala af en art.
Ved "false" vil man utroligt nok score på feminisme og potentiel alkoholisme, men alternativet er at score på Hysteria og Schizophrenia.

Som ved så mange andre udsagn er det et valg mellem pest og kolera. Man slipper ikke igennem testen uden at have scoret på forskellige psykiske problemer.

Bemærk at udsagnet VRIN og TRIN korresponderer med :

"12. My sexlife is satisfactory.(T)"

"268. I wish I was not bothered by thoughts about sex."(T)

Fra "Compendium" af James R. Brown.
Vores fætter fra det midtjyske ville ikke et øjeblik være i tvivl om at svare "false". Han passer sine ægteskabelige pligter onsdag og lørdag, på "lille kone dag" og "store kone dag", som Luther foreskrev. Og fra han har fået udløsning om onsdagen, indtil han igen står ved sengekanten om lørdagen, vil han nok tænke på sex ret ofte, som mænd nu gør, men det vil ikke være noget, han bekymrer sig om.
På internettet findes et pdf-dokument "Compendium of Documentation of Organized Crime - etc." af James Roger Brown. Compendiet indeholder en detaljeret kritik af MMPI-2's logiske indhold, en kritik som reflekterer filosoffen sir Karl Popper's synspunkt, at en teori, som ikke kan falsificeres, kan ikke betegnes som videnskabelig. Følgelig kan psykologi ikke anses for en videnskabelig diciplin.

"Compendium" indeholder en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt udsagn i MMPI-2 inkluderet scoringer for de clinical scales, validity scales inc. VRIN og TRIN og mange additionel scales. James R. Brown syntes at have optegnet alle de scoringer, som han har kendskab til på en omfattende liste; et imponerende stykke arbejde.

På siderne 82-89, 135-154 samt 157-194 findes alle VRIN og TRIN korresponderende udsagn.

På siderne 196-275 er beskrevet alle de 567 udsagn.

Compendium findes på addressen:

http://thesociologycenter.com/EvidenceBooks/COMPENDIUM.pdf

(kopieres til browseren)

Der er ingen problemer med web stedet. Men hav tålmodighed, den er på 3,61 MB og 356 sider.

Prøv for eksempel at kopiere den første clinical scale, "Hypochondriasis" ind i Adobe Readers søgefunktion og klik igennem siderne 196-275 det vil give en meget god illustration af, hvordan denne cliniske scale scorer. Fortsæt på samme måde med de andre clinical scales, validity scales, VRIN og TRIN samt additionel scales.

Validity scales

MMPI testen indeholder udsagn og skalaer, som har til formål at måle testpersonens holdning til testen. Er testtageren ærlig og umiddelbar i sine responser, eller prøver han at fremstille sig selv bedre, end han er, eller værre end han er? Er han irriteret eller ligeglad og blot krydser sig igennem testen på en tilfældig måde?

F Scale

"F-scale" er en af de oprindelige "validity scales", som blev opfundet af Hathaway og McKinley. Den har til formål at registrere "faking good" og "faking bad". Skalaen har 60 potentielle scoringer.

Det er nemt at forestille sig at en testperson i forbindelse med ansættelse eller forfremmelse kan prøve forbedre sin "profil", "faking good". En testperson, som er i anklagemyndighedernes søgelys i forbindelse med en forbrydelse, kan være interesseret i at blive forbundet med psykiske lidelser for at undgå straf, og derfor gøre sig selv værre end han er "faking bad".
En praktisk gennemgang af MMPI-2's 567 udsagn vil vise, at kun ganske få "F Scale" scoringer kan sættes i forbindelse med "faking good". Ja, faktisk kun en nemlig:

102. I get angry sometimes. (F)

Der er to lidt mystiske scoringer på F Scale:

132. I believe in a life hereafter (F)

222. Children should be taught all the main fact of sex (F)

De resterende 57 udsagn, som scorer på "F-scale" synes at være designed til at afsløre "faking bad", Det er sådan noget som:

6. My father was a good man (F)

24. Evil spirits posses me at times (T)

60. When I am with people, I am bothered by hearing very strange things. (T)

66. It would be better if almost all laws were thrown away. (T)

72. My soul sometimes leave my body. (T)

246. I believe my sins are unpardonable. (T)

252. Everything tastes the same. (T)

312. The only interesting part of the newspapers is the comic strip. (T)

L Scale

L scale er designet til at afsløre forholdsvis primitive forsøg på at stille sig selv i et bedre lys end man fortjener. L står for "lie". Den er også en af de oprindelige skalaer fra introduktionen i 1942. Udsagn som scorer på L Scale er i almindelighed ret gennemskuelige.

Testpersoner, som scorer højt på L skalaen er lidt primitive typer, som ikke villige til at indrømme selv mindre mangler ved deres personlighed, og som bevidst søger at fremstille sig selv i et meget favorabelt lys. Mere intelligente personer med højere uddannelse scorer i almindelighed lavt på L Scale.
Nogle eksempler på udsagn som scorer på L Scale:

41. I do not always tell the truth (F)

51. I do not read the editorial in the newspaper every day. (F)

102. I get angry sometimes (F)

123. If I could get into a movie without paying and be sure, I was not seen, I would probably do it.(F)

139. I would rather win than loose in a game (F)

203. I gossip a little at times (F)

232. Sometimes in elections I vote for people about whom, I know very little (F)

Udsagn no. 16 er et interessant eksempel:

16. Once in a while I think of things too bad to talk about. (F)

Imidlertid, hvis man svarer (T) for at undgå at blive stempelet som løgner, vil man score på paranoia, psychastenia, schizofrenia and post traumatisk stress disorder. Det er et typisk "pest eller kolera" udsagn , som der er så mange af.

K Scale

K Scale er angivelig udviklet for at afsløre mere sofistikerede testpersoners forsøg på fremstille sig selv i et mere favorabelt lys, end de i virkeligheden fortjener. Den bliver også kaldt "defensiveness" skalaen. Personer med højere uddannelse siges at score højere på denne skala.
Typiske udsagn som scorer på K Scale:

37. At times I feel like smashing things (F)

83. I have very few quarrels with members of my family (T)

127. Criticism or scolding hurt me teribly (F)

130. I certainly feel useless at times (F)

171. I am against giving money to beggars (F)

196. I frequently find myself worrying about something (F)

338. People often disappoint me (F)

348. I often think, "I wish I was a child again." (F)

365. I like to let people know where I stand on things. (T)
K Scale scoringer synes at være placeret rundt omkring uden noget særligt system. De er meget ofte placeret i "pest eller kolera" positioner, således at hvis man ikke scorer på de kliniske skalaer, ængstelse eller lignende, så må man nødvendigvis score på K Scala.

Den synes at afspejle den holdning hos testkonstruktørerne, at det kan simpelthen ikke passe, at nogen kan sige sig helt fri for psykiske lidelser eller dårlige personlighedstræk.

Det er formentligt ikke umagen værd at prøve at undgå K Scala scoringer. De forekommer at repræsentere et "Træerne skal ikke have lov til at vokse ind i himlen" princip, som man ikke kan gøre noget ved.

Back F (Fb) Scale

Denne skala synes at være en "faking bad" skala, konstrueret til at afsløre testpersoner, som har mistet koncentrationen i den sidste del af testen, og som rutinemæssigt gør dem selv værre, end de er. Den er endnu mere gennemskuelig end "F Scale". Skalaen har 40 potentielle scoringer.
Nogle få eksempler på Back F (Fb) Scale scoringer:

478. I hate my whole family. (T)

489. I have a drug or alcohol problem. (T)

506. I have recently considered killing myself (T)

516. My life is empty and meaningless (T)

VRIN Scale (Variable Response Inconsistency)

VRIN skalaen blev introduceret sammen med MMPI-2 I 1989. Den er konstrueret for at afsløre useriøse test tagere eller test personer, som har svært ved at læse eller forstå udsagnene.

Den består af 67 par af udsagn med enten lignende eller modsat indhold. Hver gang en testperson svarer modsat af, hvad han svarede ved det første udsagn i det aktuelle par, vil han score på VRIN skalaen.
Nogle eksempler:

6. My father is a good man, or ( if your father is dead) was a good man.(T)
90. I love my father, or (if your father is dead) I loved my father.(F)

3. I wake up fresh and rested most mornings.(T)
39. My sleep is fitful and disturbed.(T)

12. My sex life is satisfactory.(T)
166. I am worried about sex.(T)

73. I am certainly lacking in self-confidence.(T)
239. I am entirely self-confident.(T)
Fra "Compendium" af James R. Brown.

TRIN Scale

TRIN skalaen har til formål at afsløre useriøse test tagere, som blot krydser hele eller dele af skemaet af udelukkende som (T), "true", eller udelukkende som (F), "false". TRIN skalaen består af 23 par af modsatte udsagn.
Nogle få eksempler:

12. My sex life is satisfactory (T)
166. I am worried about sex (T)

9. My daily life is full of things that keep me interested. (F)
56. I wish I could be as happy as others seem to be. (F)

I "Compendium etc" af James R. Brown på siderne 82-89, 135-154 samt 157-194 findes alle VRIN og TRIN korresponderende udsagn, samt en diskussion af deres logiske indhold.

Internetadresse:

http://thesociologycenter.com/EvidenceBooks/COMPENDIUM.pdf

(kopieres til browseren)

Der er ingen problemer med web stedet. Hav tålmodighed, den er på 3,61 MB og 356 sider.

Cannot Say Scale

"Cannot say" skalaen er simpelthen antallet af ubesvarede udsagn plus antallet af VRIN og TRIN scoringer. MMPI manualen foreslår, at hvis denne skala er scoret større end 30, bør man overveje kassere hele rapporten.

Nogle vil test tagere vil tænke, at visse af udsagnene er af en sådan art, at de end ikke ville forælle det til deres egen mor; hvorfor skulle de så betro sig til en human resources medarbejder, som de slet ikke kender?

Supplerende Scales

Der findes i snesevis af supplerende scales og RC scales (Re-Constructed scales) til MMPI-2, og mange konsulenter vil lægge lige så stor vægt på deres udvalgte scales som på de traditionelle kliniske scales.

Erhvervsorganisationer vil traditionelt være meget interesseret i ængstelse. En af adskillige ængstelse scales er CS Anxiety (Content Scale Anxiety).
Eksempler på scoring på ængstelse:

15. I work under a great deal of tension. (T)

140. Most nights I go to sleep without thoughts or ideas bothering me. (F)

196. I frequently find worrying myself about something. (T)

273. Life is a strain for me much of the time. (T)

469. I sometimes feel I am about to go to pieces. (T)
At udelukke kandidater, som lider af "overdreven ængstelse" er en af konsulenternes hovedopgaver i forbindelse med en ansættelses procedure. Heldigvis er udsagn, som scorer på "ængstelse", ret nemme at identificere, når man blot kender lidt til begrebet.

Læg mærke til at det, som konsulenterne er meget opmærksomme på, eller burde være meget opmærksomme på, er "overdreven ængstelse". Det vil formentlig ikke være ubetinget dårligt at score på ængstelse i et vist, meget begrænset omfang, som man nu synes, at udsagnene lyder passende for en; måske to eller tre scoringer.

En person fuldstændig uden nogen form for ængstelse ville være en selvoptaget verdensmester, som lever i drømme om sine egne overlegne lederegenskaber. Han ville være uden en sund respekt for den virkelige Verden med dens benhårde, ubarmhjertige naturlove. Fordi han føler, at han er født til succes, kan han overse vigtige detaljer.

MMPI og Scientology

Udsagn i MMPI testen minder meget om spørgsmål i OAC, "Oxford Capacity Analysis", testen, som bruges af Scientology Kirken til at hverve nye medlemmer.
OAC testen består af 200 spørgsmål som kan besvares med et "ja", "nej" eller "måske". Her er et lille udvalg af typiske spørgsmål:

1. Do you make thoughtless remarks or accusations which later you regret?

3. Do you browse through railway timetables, directories or dictionaries just for pleasure?

6. Do you get occasional twitches of your muscles, when there is no logical reason for it?

7. Would you prefer to be in a position where you did not have the responsibilities of making decisions?

14. Would the idea of inflicting pain on game, small animals or fish prevent you from hunting or fishing?

21. Do your past failures still worry you?


26. Is your life a constant struggle for survival?

30. Do you enjoy telling people the latest scandal about your associates?

37. Do you consider there are other people who are definitely unfriendly toward you and work against you?

43. Does the idea of talking in front of people make you nervous?

Fra "http://www.xenu.net/archive/oca/"
Og her er de tilsvarende MMPI udsagn som forventes besvaret med "true" eller "false".


82. I do many things which I regret afterwards (I regret things more than others seem to)

313. I have a habit of counting things that are not important such as bulbs on electric signs and such.

91. I have little or no problems with my muscles twitching or jumping.

509. Having to make important decisoins make me nervous.

270. It does not bother me particularly to see animals suffer.

390. I wish I could get over worrying about things I have said that may have injured other people's feelings.

17. I am sure I get a raw deal from life.

203. I gossip a little at times.


99. Someone has it in for me.


275. In school I found it very hard to talk in front of the class.

Øvrige Internet Resourcer for MMPI:

SPARC findes en generel information om MMPI.

Gendercare MMPI Question Form er listet alle udsagn fra den oprindelige MMPI fra 1943, desuden er tilføjet 55 udsagn fra MMPI-2.

Injured Workers Forum er en liste over alle "fake bad" udsagn.

Policy Holders Advocate er liste over "fake bad" udsagn.

Katz, Marshall and Banks har de nogle juridiske overvejelser vedrørende amerikanske arbejdsgiveres brug af MMPI. Hvad har alle disse mærkelige spørgsmål at gøre med en arbejdssituation. Er det rimeligt, at man skal besvare spørgsmål vedrørende ens sex liv for at få et arbejde?

På debat Forum Anti Polygragraph finder man de første 75 udsagn i MMPI. De findes også på flere andre debatsider

Gweep.net findes de 90 første udsagn.

På debat forum Religion.srv findes udsagn som scorer på "The Hildreth Feeling and Attitude Scale"

Personality Assessment - Objective Methods - MMPI-II & MMPI-A - Alicia Casas Celaya, Ph.D. - Northeastern State University kan man finde de udsagn, som scorer på Acute Anxiety State, Depressed Suicidal Ideation, Threatened Assault, Situational Stress Due to Alcoholism, Mental Confusion, Anxiety and Tension, Depression and Worry, Sleep Disturbance, Deviant Thinking and Experiences, Deviant Beliefs og Substance Abuse. Desuden er der konkrete eksempler på mmpi-profiler.

Og utallige andre steder på nettet. Det giver det bedste resultat at søge med konkrete udsagn i "advanced search" i Yahoo eller Google, for eksempel "I liked school" sammen med ordet "MMPI".

Litteratur: "The Cult of Personality Testing" af Annie Murphy Paul. "Free Press" New York 2004.

Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.

Tilbage til start af artikel

20180501
Passed W3C Validation