Forside DH-Debat
3. Cattell 16PF Type Personlighedstest
5. Rorschachs Blækklat Test

4. Eysenck Type Personlighedstest

Hans Eysenck blev født i Tyskland i 1916. På grund af jødeforfølgelser flygtede han til England i en alder af 18 år. Her blev han en berømt psykiatrier. Han skrev 75 bøger, indtil han døde i 1997. Eysenck personlighedstest er nogle af de mest brugte.

Eysenck viede sit liv til studiet af temperamenter. Det vil sige den del af personligheden, der er forankret i vore gener og biologiske processer. Hans udgangspunkt var de klassiske græske fire temperamenter, flegmatiker, koleriker, melankoliker og sangviniker samt Pavlovs studier af hunde.

Hans Eysenck 1916-1997
Hans Eysenck 1916-1997.

Oprindeligt karakteriserede Eysenck et individs personlighed på to skalaer. Indadvendt - udadvendt og ligevægtig - uligevægtig . En person kan således være indadvendt og ligevægtig, indadvendt og uligevægtig, udadvendt og ligevægtig eller udadvendt og uligevægtig.

Skalaen, ligevægtig - uligevægtig, måler stigende grad af neurotisme. Eysencks begreb neurotisme indebærer ikke nødvendigvis at personen virkelig har en neurose, det betyder blot at personen er mere tilbøjelig til at få en.

Det er kontinuerte skalaer, så man kan kan selvfølgelig også score i midten, for eksempel kun 50 procent neurotisk og kun 50 procent indadvendt.

Indadvendt - Udadvendt ifølge Eysenck

Eysenck mente, at udadvendte personer har en slags medfødt black out eller fortrængnings-funktion i hjernen.

Hvis de for eksempel har været udsat for en bil ulykke, kan de typisk ikke huske noget bagefter. Netop fordi de ikke kan huske noget, vil de ikke tøve med at sætte sig bag et rat dagen efter, at de er blevet udskrevet fra hospitalet.

Indadvendt personligheds type
Indadvendt personlighedstype.

Hvis de har været udsat for en dårlig social oplevelse, de kan for eksempel være blevet ydmyget i et stort selskab, eller de kan være blevet afvist af en kvinde, de elsker, så vil deres hjernes effektive fortrængningsfunktion få dem til hurtigt at glemme de dårlige oplevelser. Netop fordi de har fortrængt deres dårlige erfaringer, vil de ikke tøve med at føre sig frem ved det næste selskab eller ufortøvet gøre kur til den næste kvinde, de forelsker sig i.

Denne black out funktion kan selvfølgelig være mere eller mindre effektiv hos forskellige personer.

Meget indadvendte personer har slet ingen black out funktion. De husker med pinlig nøjagtighed og i alle detaljer, hvordan vognen skred ud, forruden splintredes, skrigene og blod overalt. Derfor vil de måske vælge ikke at køre bil længere, efter at de er blevet udskrevet fra hospitalet.

En indadvendt person vil huske detaljeret, hvordan hele selskabet lo hjerteligt, da han ikke kunne huske teksten på en sang og desuden sikkert sang falskt. I resten af hans liv vil han huske den hjertelige, nedladende latter, hans udkårne slog op, da han friede til hende. Netop fordi han så detaljeret husker sine dårlige sociale oplevelser, vil han efterhånden tage færre og færre sociale initiativer.

Ligevægtig - Uligevægtig ifølge Eysenck

Eysenck's to oprindelige personligheds akser, udadvendt- indadvendt og ligevægtig - uligevægtig Eysenck's to oprindelige personligheds akser, udadvendt- indadvendt og ligevægtig - uligevægtig.
Bemærk lederskab forneden til højre.

Stigende grad af ustabilitet betyder hos Eysenck stigende grad af neurotisme.

Lad os forestille os, at vi skal passere en snæver plankebro, skal vi sige en meter bred, uden rækværk. Broen fører over en afgrund 50 meter dyb.

En meter bred er jo ganske bekvemt, man behøver ikke at være linedanser for at sætte foden det rigtige sted; men situationen kræver alligevel en vis koncentration. Vore hjerne får signal om, at nu kan den godt slukke for drømmelands programmet og koncentrere sig lidt. Derefter vil de fleste passere broen koncentrerede men ligevægtige.

Men for nogle vil deres medfødte fare signal til hjernen være så kraftigt, at hele deres signal system går i selvsving. Den koncentration, som det første alarmsignal udløser, vil få dem til at se ned, og derefter sendes et endnu kraftigere alarmsignal til hjernen, og så fremdeles. Personen går i panik.

Eysenck sammenligner situationen med den resonans, som opstår, når lyden fra en højtaler sendes tilbage til mikrofonen.

Woody Allen og Penelope Cruz
Woody Allen og Penelope Cruz.

Skalen, stabil - ustabil, repræsenterer graden af neurotisme. En ustabil person kendetegnes ved høj grad af neurotisme. At personer er neurotiske i Eysencks forstand, vil ikke sige, at de rent faktisk har en neurose. Det betyder blot, at de er mere tilbøjelige til at få en, fordi deres medfødte alarmsystem er mere følsomt og effektivt end andre menneskers.

Woody Allen må siges at fremstille en typisk ustabil person, hvilket vil sige en person med et højt niveau af neurotisme. Eysenck's neurotisme ligner overdreven ængstelse.

Neuroser kan være angst for højder, angst for små rum, angst for åbne pladser, angst for store menneskemængder, angst for bakterier på hænderne og så videre.

Psykotisme ifølge Eysenck

I sine senere år fandt Eysenck en tredie personligheds-parameter, som han kaldte psykotisme. Som det er tilfældet med hans neurotisme, betyder en høj scoring på psykotisme ikke nødvendigvis, at testpersonen er psykopat eller har udviklet psykotiske lidelser. Det betyder blot, at han deler nogle personlighedstræk med psykotiske personer og under uheldige omstændigheder kan udvikle en psykose.

Psykotisme er en skala, som går fra en social veltilpasset personlighed henimod en personlighed tilbøjelighed til psykoser, med psykopati som et halvvejs stadium.

Eksempler på sådanne psykotistiske tendenser er uforsvarlighed og hensynsløshed, nedvurdering af almindelig sund fornuft og upassende følelsesmæssig udtryk. Nogle har fundet, at personer med en høj scoring på psykotisme også ofte har en fjentlig indstilling til kulturelle normer og autoriteter, de kan forekomme umodne og noget følelseskolde og score på andre fjendtligheds skalaer.

Høj scoring på psykotisme skalaen er karakteristisk for indlagte på hospitaler for sindslidende og for kriminelle.

Psykotisme som en forudsætning for Kreativitet

Eysenck er kendt for sin teori om at kreativitet forudsættes af en høj scoring på psykotisme; hvor han igen understreger, at det ikke er ensbetydende med at kreative personer samtidig er psykopater eller har udviklet psykotiske lidelser; de har blot en større risiko for udvikle sådanne.

Selv portræt af Vincent van Gogh
Selvportræt af Vincent van Gogh med forbinding på hans afskårne øre.

Denne ide bliver ofte fremstillet populært med henvisning til kunstmaleren Vincent van Gogh, som skar sit øre af, og matematikeren John Nash, som udviklede spil-teorien, differential geometri og partielle differential ligninger og senere kom til at lide af paranoid schizophrenia. Nash er fremstillet i filmen "A Beautiful Mind".

Kunstnere har til alle tider haft en tilbøjelighed til at profilere sig selv som excentriske og lidt skøre for at sandsynliggøre, at de nu også er kreative.

Eysenck skrev, at kreativ intelligens grundlæggende kan karakteriseres som en søgeproces i hjernen, der har til formål at finde ikke generiske løsninger - idet forskellige elementer fra hukommelsen bringes sammen for at frembringe nye løsninger på problemer.

Eysenck mente, at der er stærke beviser for at denne søgen efter nye løsninger altid er styret af bevidste eller ubevidste ideer om relevans. Derved var han uenig med andre psykologer, som mente, at den intellektuelle søgen efter anderledes løsninger er en fuldstændig kaotisk og tilfældig proces i hjernen.

John Forbes Nash
John Forbes Nash 1928 - . I 1994 modtog han en delt Nobel Pris i Economic Sciences for hans arbejde med spil teori.

Socialt veltilpassede personer vil, ifølge Eysenck, have nogle ret snævre ideer om relevans; de vil instiktivt være mere konventionelle og restriktive i deres søgen. De vil således ubevidst udelukke potentielle løsninger, som ikke socialt passende. De er mere begrænsede i deres søgning efter potentielle løsninger, og derfor mindre kreative.

Derimod vil mindre socialt tilpassede, som jo vil score ret højt på hans psykotisme skala, have ideer om relevans, som er langt bredere og mere rummelige end de mere socialt tilpassedes ideer om relevans. Dybt i deres sind lægger de nemlig mindre vægt på kulturelle normer, autoriteter og andre sociale sammenhænge, og derfor vil sådanne hensyn ikke begrænse deres søgen efter løsninger. Derfor anses personer med en vis psykotisme at være mere kreative end meget socialt tilpassede personer.

Nogle testpersoner kunne blive fristet til mere eller mindre ubevidst at score på psykotisme for at profilere sig selv som kreative. De føler sig måske ikke så stærke rent fagligt, og kan derfor være tiltrukket af en ide om, at til gengæld er de kreative.

Det er ikke nogen god ide. For det første er de fleste arbejdsgivere ikke særlig interesserede i kreativitet. De vil have medarbejdere, som gør, hvad de får besked på og er i stand til at følge procedurer og arbejdsbeskrivelser. Som for eksempel piloter antages at kunne følge detaljerede nødprocedurer når de har problemer.

Eysenck har sikkert ret i, at et vist niveau af psykotisme er en forudsætning for kreativitet, men det er ikke ensbetydende med, at man kan konkludere omvendt; altså, at hvis en person er lidt tosset, vil det også indebære kreativitet. Det er nemlig temmelig sikkert, at langt de fleste tossede ikke er specielt kreative.

Som man kan se, er psykotisme generelt ikke noget at samle på.

4.5 En Pædagogisk Eysenck Test

Nedenfor viste stærkt forkortede og forenklede test er en introduktion til Eysenck universet. Den kan bruges som inspiration og vejledning ved udfyldning af en rigtig Eysenck personlighedstest.

Highligt skemaet og print det ud. Læg et stykke papir over scoringslisten og besvar spørgsmålene. Vægt sandhedsværdien af følgende udsagn med 1 til 5.

1 står for overhovedet ikke sandt, og 5 betyder meget sandt.
Indad-udadvendt Neurotisk Psyskotisk
1. Er du en temmelig livlig person? ____
2. Svinger dit humør meget uden nogen særlig grund? ____
3. Har du mange forskellige hobbies? ____
4. Er du en snaksalig person? ____
5. Vil du være bekymret over at gældsætte dig? ____
6. Føler du dig nogensinde i elendigt humør uden nogen særlig grund? ____
7. Låser du omhyggeligt din dør for natten ? ____
8. Standser du op et øjeblik og tænker dig om, før du gør noget? ____
9. Ville du blive ophidset ved at se et barn eller et dyr lide ? ____
10. Bekymrer du dig ofte om ting, du ikke skulle have sagt eller gjort ____
11. Kan du sædvanligvis smide dine hæmninger og more dig til en livlig fest? ____
12. Er du en irritabel person? ____
13. Kan du godt lide at møde nye mennesker? ____
14. Mener du at forsikring planlægning er en god ide ? ____
15. Bliver du nemt følelsesmæssig såret? ____
Total : _____ _____ _____
Som det ses, kan man meget nemt komme til at score for meget i neurotisk og psykotisk, uden at man egentlig er klar over, hvad der foregår. Testrapporten kan blive opbevaret i årevis.

Nu er det sådan, at Eysenck mente, at vores personlighed er bestemt af vore gener. Vi er bare sådan, neurotiske, udad- eller indadvendte eller psykotiske, og vi vil blive ved med at være sådan lige til vores dødsdag. På samme måde som nogle mennesker bliver katalogiseret som hvide, og andre som sorte. Sådan mener hans mange tilhængere sikkert stadig.

Hvis en ansøger først har fået prædikatet neurotisk eller psykotisk personlighed, så har han fået et alvorligt problem. Vi tror, at ved alle fremtidige jobsøgninger, kan konsulenterne tage test rapporten frem fra skuffen (eller USB) og diskret sortere hans ansøgning fra. Ansøgeren har ikke den rigtige profil. Han vil ikke engang komme til samtale.
Der findes flere test på internettet, som kaldes Eysenck test, blandt andet: Eysenck Personlighedstest - Similar Minds

Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Tilbage til start af artikel

20130218
Passed W3C Validation