Forside DH-Debat
6. TAT og Test af Ambitionsniveau
8. Praktisk Testadfærd

7. Lüschers Farve Personlighedstest

Det menes, at menneskets forhold til farver blev grundlagt under menneskets udvikling engang i tertiærtidens slutning. Det er blevet påvist, at solnedgangens farver virker beroligende på mennesker. Solopgangens farver har den modsatte virkning.

Når vore fjerne forfædre sad foran hulen i tusmørket og betragtede solnedgangen, slappede de af. Solnedgangs farverne, mørkeblå, mørkegrøn, orange og violet fik puls og blodtryk til at falde. Endnu en dag var det lykkedes at finde føde og undgå sabelkattens skarpe tænder.
Solnedgangens varme farver og morgenstund har guld i mund
Til venstre: Solnedgangens varme farver.
Til højre: Morgenstund har guld i mund.

Om morgenen, når det lysnede i øst, og himlen farvedes gul, følte de, at en ny dag truede, deres puls og blodtryk steg, og de så sig årvågent omkring. Det er derfor, gult bruges som advarselsfarve.

Farven rød, som blod, forbindes med engagement, lidenskab og kamp.

Grønt repræsenterer sej udholdenhed. Personer, som foretrækker grøn, kan gå på kompromis, men de slipper aldrig deres mål af syne.

Traditionel Lüscher Farvetest

Lüschers farvekort Lüschers farver for den almindelige Lüscher test.

Den almindelige Lüscher test foretages ved at otte kort med forskellige farver lægges op foran testpersonen. Han bliver bedt om at vælge den farve, han bedst kan lide og tage dette kort fra. Derefter vælger han blandt de resterende den farve, han nu bedst kan lide, og således fortsætter han, indtil alle kortene er taget. Derefter lægges alle kortene op igen, og hele proceduren gentages.

I tvivlstilfælde vil man lægge vægt på den anden gang, da den anses for at være mere umiddelbar.

I tilfælde, hvor de to valg er nøjagtig ens eller næsten ens, vil det blive fortolket i retning af "emotionel ufleksibilitet og stivnet livsanskuelse".

Der findes også en udvidet Lüscher farvetest, som indeholder mange flere kort og og farver og sikkert mere komplicerede fortolkningsregler. Men vi tror, at hvis man er i stand til at bestå en almindelig Lüscher test, som beskrives her, vil man også være rimeligt godt rustet til at bestå den udvidede test.

Grundfarver og Hjælpefarver

Lüschers test skelner mellem grundfarver og hjælpefarver. Grundfarverne repræsenterer grundlæggende gode personlige egenskaber, medens hjælpefarverne repræsenter mindre gode egenskaber.

Grundfarverne er blå, grøn, rød og gul; medens hjælpefarverne er grå, violet, brun og sort.

Hvis en testperson ikke har de fire grundfarver iblandt hans fem første valg, vil det indikere nogle psykologiske problemer. Ifølge Lüscher må en person, som er sund, normalt afbalanceret og fri for konflikter og fortrængninger nødvendigvis have de fire grundfarver blandt hans fem første valg.

For eksempel hvis han ikke har gul blandt de første fem farver, vil det indikere, at han mangeler spontanitet eller mulighed for spontanitet; måske mener han, at spontanitet ikke vil gavne ham i hans øjeblikkelige situation.

Forkærlighed for de såkaldte akromatiske hjælpefarver grå, brun eller sort antyder en negativ holdning til livet. Hvis en af disse optræder på en af de første tre pladser, vil det antyde en speciel form form for angstkompenserende adfærd, som ikke er normal.

Testpersonen må ikke lade sig påvirke af hvilke farver tøj, som han tror ville klæde ham, eller hvilke farve bil, han foretrækker. Han skal alene tage stilling til de farver, som ligger foran ham.

Det kan ikke afvises, at farver indvirker på vores psyke. Der er noget om det.

Men problemet med testen er nok, at i almindelighed er det ikke muligt for testpersoner at abstrahere fuldstændigt fra farverne på deres foretrukne tøj, biler og møbler og farver, som repræsentere deres drømme og forhåbninger. For eksempel nogen ønsker at støtte bestræbelser på at bevare regnskoven, hvilken får dem til at sætte kryds ved grønt. Nogen er aktiv i hjemmeværnet eller drømmer om en militær karriere, hvilket får dem til at sætte kryds ved en typiske camouflage farver, grøn, grå eller brun. En sejlsportsmand vil måske foretrække blå. Nogen drømmer om en forretningskarriere og forestiller sig sorte habitter og sorte Mercedes, hvilket får dem til at vælge sort. En er forelsket i en pige i en rød kjole og foretrækker derfor rødt; og så videre.

Det skal siges, at Lüschers farver er nogle temmelig grumsede kulører, som det er svært at holde rigtigt af.

Grundfarver

- Lüscher blå er en meget mørk nuance, som man forestiller sig at nattehimlen ser ud lige efter solnedgang, en blanding af sortblå og violet.
- Den grønne er også en ret mørk nuance, den kaldes også gråturkis. Den er langt fra farven på den nyudsprungne bøgeskov, som vi elsker.
- Lüscher rød er rent faktisk overhovedet ikke rød. Den er orange, og det bliver den også kaldt i dansk Lüscher litteratur. Den er på ingen måde rød som blod.
- Kun gul er en smuk og klar farve.

Hjælpefarver

- Violet er en nuance mellem blåligrød og violetrød.
- Brun er en lys rødbrun.
- Den grå farve indeholder lidt brunt.
- Sort er rigtig sort som en kulkælder.

Hver farve betegnes med et nummer, som skal bruges som indgang til fortolknings tabelerne. Numrene er således meget vigtige i forståelsen af testen.
Lüscher grå Grå
Lüscher blå Blå
Lüscher grøn Grøn
Lüscher orange (rød) Orange
Lüscher gul Gul
Lüscher violet Violet
Lüscher brun Brun
Lüscher sort Sort
Man kan prøve at huske dem på, at først kommer grå, som betegner indifference, hverken plus eller minus, den har selvfølgelig nummer 0. Derefter kommer de fire vigtige grundfarver, først den ædle blå og derefter de tre arbejdsivrige morakker farver, grøn, orange og gul; der sluttes af med violet, brun og sort. Sort kommer selvfølgelig tilsidst, den er jo ikke en rigtigt farve.

Numrene muliggør en meget systematisk og matematisk behandling af test-input, og dette muliggør computer programering. Derfor kommer vi nok til at høre mere til farvetest i fremtiden. Den har de egenskaber en test skal have, hurtig og billig. Man skal blot anbringe testpersonen foran en computer, og få minuter efter kan der printes et resultat ud.

Betydningen af den Valgte Rækkefølge

Lad os indledende forestille os, at en test person vælger kun en gang og kommer frem til følgende rækkefølge fra venstre mod højre:
3
+
1
+
5
x
4
x
2
=
6
=
0
-
7
-
Test-indput inddeles grundlæggende i 4 grupper mærket +, x, = og -.

Den første gruppe, mærket +, repræsenter det, som testpersonen stræber imod. Det ses at orange(3) og blå(1) er i + gruppen. Det vil umiddelbart sige at testpersonen stræber imod at aktivitet (orange) vil føre til fred og ro og samarbejde (blå).

Den anden gruppe, mærket x, repræsenter testpersonens tilstand lige nu. Det ses at gruppen består af violet(5) og gul(4). Det vil indebære at testpersonen lige nu befinder sig i en tilstand af følsomhed og intuitiv forståelse (violet), hvor han udfolder fantasi (gul) sammen med ligesindede.

Den tredie gruppe mærket = repræsenter de egenskaber, som testpersonen ikke bruger lige nu, og som han er indifferent overfor. De ligger så at sige i reserve. Grøn(2) og brun(6) er i denne gruppe. Det indebærer, at han føler, at sej udholdenhed (grøn) og fysisk velvære (brun) ikke er aktuelt for ham lige nu.

Den fjerde gruppe mærket - repræsenterer de egenskaber, som personen aktivt afviser. I denne position har han grå(0) og sort(7). Han afviser den anonyme og neutrale rolle, som repræsenteres af grå(0) samt den den totale tomhed og fornægtelse af livet, som repræsenteres af sort(7).

Arbejdsgruppen

Tre af de fire grundfarver har forbindelse med evnen til at opretholde optimal aktivitet over en længere periode. Disse er grøn(2), rød(3) og gul(4). Enhver kombination af disse tre farver efter hinanden kaldes en arbejdsgruppe. Hvis disse 3 farver vælges efter hinanden og i begyndelsen af rækken, vil det indikere, at personen vil lave sit arbejde ordentligt og godt integreret.

Lüscher arbejdsgruppe Grundfarven blå(1) er en mere tilbagelænet farve, som ikke forbindes med arbejde. Den repræsenterer ro og tilfredshed; den er passiv og beroligende.

Den personlige motivation, hvormed en en person løser sine arbejdsopgaver, ses af den farve, som han vælger først i arbejdsgruppen.

- Hvis grøn står først, ønsker personen at fuldføre opgaven for at øge sin selvrespekt og sin anseelse blandt andre.

- Hvis orange vælges først i arbejdsgruppen, ønsker personen at vinde den sejr, det er at gennemføre en opgave, han har sat sig selv, og opleve den tilfredsstillelse, som det er, at ændre noget således at det bedre passer en selv.

- Hvis gul vælges først i denne gruppe ønsker personen at opleve den spontane glæde, som det er, at kaste sig ud i noget, som interesserer ham.

Hvis arbejdsgrupper rykker længere til højre i rækken og eller opløses ved det andet valg, vil det indikere, at personen måske ikke er så udholdende i forbindelse med arbejde.

Afvisning af Grundfarve - Angst og Kompensation

De fire grundfarver repræsenter basale psykologiske behov. Hos en normal testperson bør de derfor optræde i begyndelsen af rækken eller i det mindste indenfor de fem første pladser. Hvis dette ikke er tilfældet, er det tegn på en vis psykisk eller fysisk afvigelse. Jo længere tilbage grundfarven optræder, jo alvorligere er afvigelsen.

En grundfarve, som således ligger længere tilbage end femte pladsen, repræsenter et uopfyldt behov, der er en kilde til en følelse af savn og berøvelse, som fører til angst.

Følelsen af angst på grund af utilfredsstillede psykiske behov bliver meget ofte undertrykt som følelsesmæssig ubehagelig, således at den kun erkendes som en vag uro.

Indenfor psykologien er det helt grundlæggende, at hvor der er uopfyldte behov, er der angst og dermed også kompenserende adfærd, som er overdreven og tvangspræget. Den kompenserende adfærd vil i et sådant tilfælde fremgå af farven på de første pladser. Den kompenserende adfærd vil være i overenstemmelse med den pågældende farve, men den vil være overdreven og tvangspræget.

Som ovenfor nævnt antyder præference for de akromatiske farver grå, brun og sort en negativ holdning til livet. Hvis en af disse farver optræder på en af de første tre pladser, vil det antyde en speciel form form for angstkompenserende adfærd, som ikke er normal.

Lad os tage et eksempel - En administrerende vicedirektør i et stort internationalt firma, 54 år, han er gift. For den pædagogiske simpeltheds skyld betragter vi kun hans andet valg. Det anses for at være det mest umiddelbare og dermed det sandeste:

1
+
0
+
2
x
3
x
6
=
5
=
7
-
4
-
Bemærk at gul(4) er valgt på ottende pladsen, hvilket indikerer, at han aktivt fravælger spontanitet. Måske mener han, at spontanitet kan skade ham i hans nuværende position, han kunne jo komme til at sige, hvad han mente. Grå(0) på andenpladsen antyder, at han ønsker at holde sig lidt i baggrunden og ikke påkalde sig for megen opmærksomhed.

Afvist gul fører til mismod, irritabilitet og mistillid til andres motiver. Den afviste gul giver ham en følelse af savn og dermed angst, som fører til kompenserende adfærd, som her er repræsenteret ved blå(1), som er hans førstevalg.

Afvist gul og kompenserende blå indikerer, at han længes efter fred og ro og et harmonisk tilhørsforhold. Han er måske for fredsommelig og tolerant i situationer, som kræver en fast hånd; han holder fast på det kendte, og han klynger sig til sine ting og til en traditionel måde at gøre tingene på. Han er ikke villig til at indlade sig på nogen form for risko eller spil. Hvis det går virkeligt dårligt på arbejdet eller derhjemme, vil han sandsynligvis blive syg. (blå som kompensation som behov for at komme sig) (Lüschers Farvetest side 87).

Det tager kun nogle få minutter at udfylde en farvetest, men som man kan se, kan det føre til særdeles omfattende fortolkninger. Ovenstående er kun et lille udpluk af den psykologiske rapport vedrørende fortolkningen af vicedirektørens farve test.

Alt dette kunne han have undgået, hvis han havde sørget for at vælge grundfarverne indefor de fem første pladser og havde holdt grå mere i baggrunden.

De Enkelte Farvers Betydning

Grå(0)

Grå - ikke signifikant  område


Grå optræder statistisk set hyppigst i sjette position. Den kan optræde også i femte eller syvende position, uden at det er unormalt; men i alle andre positoner vil den være psykologisk signifikant.

En detektiv i gråt
En detektiv i gråt.

Grå er ikke nogen farve, den er hverken lys eller mørk, den er fuldstændig fri for stimulus og psykologisk tendens. Farven grå signalerer følelsesmæssig kulde.

Den, der vælger grå på første position, ønsker at forblive uforpligtet og ikke involveret. Han deltager kun mekanisk og kunstigt i sociale sammenhænge. Grå på førstepladsen er fuldstændig kompenserende, hvilket stammer fra den angst, som kommer fra de afviste farver.

En person, som vælger grå på andenpladsen, opdeler Verden. Den ene del består af det kompenserende og overdrevne område, som repræsenteres af farven på førstepladsen. Den anden del består hovedsagelig af alle de andre muligheder, som repræsenteres af de farver, han forsvarer sig imod eller undertrykker af angst for, at han skal blive indblandet i dem. Dog er det således, at farven på tredje position, som følger efter grå på anden position, repræsenterer den eneste måde, han ønsker at opleve på. Han har en manglende evne til at handle ud fra umiddelbare oplevelser og en følelse af indre meningsløshed.

Selv med grå på tredje position er den manglende balance mellem de foretrukne farver på de to første pladser og farverne efter den grå så spændingsladet, at de to første farver må tolkes som kompensationer og dermed tvangsprægede erstatninger for ufuldkommenheder eller defekter og den angst, som opstår deraf. Hvis for eksempel de første to farver er 3 - 4 (orange - gul), så betyder det, at han kompenserer for sin angst gennem ekspansiv aktivitet. Han bliver nødt til hele tiden at udvide sin aktionsradius og opleve noget nyt for at overbevise sig selv om, at der sker noget. Grundlæggende er der intet, som rigtigt betyder noget for ham, men det ved han ikke, og han har den største uvilje mod at finde ud af det. For at dæmpe sin angst og uro søger han bestandigt nye oplevelser.

Den person som vælger grå i ottende position afviser ikke-engagement. Han ønsker at deltage i alt, med det resultat at andre finder ham nysgerrig og påtrængende. Han er ikke bange for at forpligte sig, fordi han ønsker ikke at gå glip af noget.

Blå(1)

Blå - ikke signifikant  område


Blå er psykologisk signifikant, hvis den ikke optræder på en af de første fire pladser.

Blå repræsentere dybde i følelser og omsorg for selvet. Det er en konservativ farve, som indikerer en forkærlighed for det kendte.

En mørkeblå himmel efter solnedgang
En mørkeblå himmel efter solnedgang.

Mørkeblå repræsenter fuldstændig ro. Blodtryk og puls falder og kroppen indstiller sig på afslapning og genopladning. Behovet for denne farve stiger ved sygdom og udmattelse. Blå repræsenter sociale bindinger, social sammenhængskraft og følelsen af at høre til. "Blå er loyalitet", siger man.

Mørkeblå er en lidt tilbagelænet farve. Den foretrækkes ofte af overvægtige.

Den person, som vælger blå i første position ønsker følelssmæssig ro, harmoni, tilfredshed, sjælefred og en etisk livsholdning, han har behov for at føle tillid til sine nærmeste og føle, at de har tillid til ham. En person, som vælger blåt, ønsker rolige og ordnede forhold. Han kan også vælge blå i første position ud fra et fysisk behov for hvile og afslapning og mulighed for at regenerere.

Når blå afvises, det vil sige vælges i sjette,syvende eller ottende position, vil det indikere, at behovet for sjælefred og tillid i nære relationer ikke er tilfredstillet, hvilket er årsag til angst. Måske afviser personen nære relationer til kollegaer og familie, fordi han finder dem kedelige, restriktive, deprimerende og undertrykkende. Han ønsker at flygte. Måske gør han det i virkeligheden, skifter job eller lader sig skille. Imidlertid hvis han ikke kan flygte fysisk, kan han gøre det mentalt ved at flygte ind i en eller anden kompenserende aktivitet. Afvist blåt betyder derfor et ønske om at "frigøre sig fra snærende bånd", hvilket kan resultere i rastløshed og følelsesmæssig uro.

Afvist blåt kan resultere i kompenserende valg af grøn. Det ses ofte hos unge mennesker, som ønsker at frigøre sig fra familien.

Afvist blå kan også resultere i at personen vælger orange på første position, som kompensation. Dette valg kan indikere, at personen ønsker at flygte fra sin kedelige hverdag ved lidenskabelig adfærd og eller sexuel promiskuitet, det kaldes Don Juan komplekset. Hvis personen ikke kan acceptere sexuel promiskuitet som kompensation, kan han vælge at kaste sig ud i farefuld aktivitet, som for eksempel bjergbestignng, racerkørsel eller lignende.

En person kan afvise blå og vælge gul som kompensation. Dette valg vil indikere, at personen rastløst søger efter en løsning på sit problem. Han kan søge efter praktiske løsninger eller søge filosofiske og religiøse måder at lindre sin situation på.

Grøn(2)

Grøn - ikke signifikant  område


Grøn er psykologisk signifikant, når den ikke optræder i anden tredje eller fjerde position.

Grøn udtrykker sig psykologisk som viljen i aktion, som udholdenhed og vedholdenhed. Forkærlighed for grøn antyder faste standpunkter og konstant selvbevidsthed og navnlig modstand mod forandring.

En grøn skovbund
En grøn skovbund.

En tilbøjelighed til at vælge grøn repræsenter en følelse af selvkontrolleret overlegenhed, en følelse af at have styr på tingene. Han kan have mange måder at udøve kontrol på. For eksempel pinlig omhu med at checke og bekræfte facts, meget præcis hukommelse og udpræget krav om logisk konsistens. Han sætter sine egne meninger i højsædet og retfærdiggør dem som grundlæggende og uforanderlige principper. Han er tilbøjelig til at moralisere og belære andre. Han kan gå på kompromis men han han glemmer aldrig sit mål.

En person, som vælger grøn på første position, ønsker at holde fast på et idealiseret billede af sig selv ved hjælp af den anerkendelse, han forventer på grund af sin rigdom, sin overlegne fysik, intellekt eller kulturelle dannelse. Han har brug for anerkendelse for at holde fast ved sit og få sin vilje på trods af modstand.

Den, som vælger grøn på sjette, syvende eller ottende position ønsker det samme, men føler sig svækket på grund af den modstand, han har mødt og føler sig svag på grund af manglende anerkendelse. Afvist grøn betyder "angst for at løsrive sig fra spændinger, som skyldes manglende anerkendelse". Tab af egen modstandskraft og udholdenhed, angst for tab af anseelse samt evenen til at bekræfte sig selv; alt dette skaber en sådan bekymring for mulig fiasko, at han giver andre hele skylden og kan derfor anlægge en bidende og nedvurderende holdning overfor omverdenen.

Afvist grøn kan kompenseres med blå på førstepladsen. Personer, som vælger dette, søger er fredfyldt tilflugtssted, hvor de ikke længere behøver at overanstrenge sig for at opretholde deres position og renome.

En person kan afvise grøn og kompensere med orange på første position. Afvist grøn i sig selv indikerer en irriteret tilstand af spændig, som kan føre til tab af selvkontrol. Valg af kompenserende orange på første position vil yderligere indebære et ønske om spænding og stimulering. Dette kan sammenlagt føre til voldsomme ukontrollerede temperaments udbrud, forhøjet blodtryk og ændring i hjertefunktion, i værste fald usammenhængende tale og delvis tab af bevidsthed.

Afvist grøn kan også kompenseres med gult på førstepladsen. Denne kombination repræsenterer en "flugt til friheden", en forsøg på at aflede opmærksomheden fra et truende sammenbrud af helbredet, med rejser, nye hobbies og så videre.

Orange(3)

Orange - ikke signifikant område


Orange er psykologisk signifikant, hvis den ikke optræder på en af de første tre positioner.

Orange repræsenter viljekraft og stærke følelser, også for andre.

Orange er et udtryk for vital kraft; den øger pulsen, blodtrykket og åndedrættet. Orange repræsenterer trang efter resultater og success; den afspejler et stærkt ønske efter aktiviteter, som giver intensitet og rige oplevelser. Den repræsenterer impulsen til aktiv handling og viljen til at vinde i sport, kamp, erotik og foretagsom produktivitet.

acrylgemalde Günther Roth - www.gemaeldegalerie-roth.eu
Acrylmaleri af Günther Roth - www.gemaeldegalerie-roth.eu.

Den, som vælger orange på første position, ønsker intensitet i oplevelser og helhed i livet. Hvilke former disse aktiviteter vil tage - samarbejde, lederskab, kunstnerisk og kreativ udfoldelse, erotik eller overdreven aktivitet bestemmes hovedsageligt af den farve, som følger efter orange.

Hvor orange vælges på førstepladsen, når den vel og mærke vælges for sin egen skyld og ikke er kompenserende for afviste andre grundfarver, antyder den en kontrolleret seksualdrift med lejlighedsvise udbrud af impulsiv seksuel aktivitet - den rimeligt trofaste partner som dog nogle gange giver efter for fristelsen uden dog at mene noget særligt med det.

Imidlertid, hvor orange vælges på første position som kompensation for den angst, som afviste andre grundfarver repræsenterer, er seksualdriften meget stærk, men samtidig er evnen til at finde tilfredsstillelse begrænset af den selviskhed, som tvangsmæssigt kræver erobringer, som tilbyder varierende oplevelser, hvilket fører til seksuelle eksperimenter, promiskuitet og regelmæssig utroskab. Som nymfomaner og satyrer kan de være meget aktive, men de opnår aldrig nogen sinde virkelig dyb tilfredsstillelse ved seksualitet.

Når orange vælges på tredje eller fjerde position, er seksualiteten mere hæmmet, personen ønsker at begrænse samlejer til en partner, som er indeforstået med hans ønsker og behov.

Når orange vælges på femte position er seksualiteten hæmmet.

Afvist orange, altså orange valgt på sjette, syvende eller ottende position, indikerer at seksualiteten stort set er forsvundet eller bliver strengt overvåget, eller personen er blevet impotent eller frigid.

Den, som afviser orange, er allerede i en tilstand af overstimulering, han bliver let irriteret, enten fordi han mangler vitalitet, eller fordi han føler sig belastet af næsten uløselige vanskeligheder. Han føler, at omgivelserne er farlige og ude af kontrol. I denne situation virker orange ikke styrkende, men truende. Afvist orange betyder derfor: "søger beskyttelse mod alt, som kan ophidse, irritere eller svække yderligere."

Normalt vælges blå i første position som kompensation for afvist orange, fordi fred og ro behøves som en "nervepille". Ofte ledsages denne kombination af en masochistisk klyngen sig til en seksuel partner sammen med en oplevelse af ikke at blive elsket. Denne kombination af afvist orange og kompenserende blå optræder også ofte hos ledere i erhvervslivet, som lider af frustration og angst, og som er på vej til at pådrage sig en hjertelidelse.

Afvist orange og kompenserende grøn ses sjældent. En person, som søger at klare sig igennem fysisk og psykisk udmattelse udelukkende ved hjælp af viljen, vil kompensere med grøn på første position.

Det ses oftere, at gul vælges på første position som kompensation for afvist orange. Det indikerer i så fald en desperat søgen efter en udvej.

Gul(4)

Gul - ikke signifikant område


Gul er psykologisk signifikant når den ikke optræder på anden, tredje, fjerde eller femte pladsen.

Gul repræsenter spontanitet og omsorg for andre.

Gul udtrykker uindskrænket ekspansivitet, en afslapning eller løsnen op. Gul symboliserer munterhed, frigørelse fra byrder, problemer, plagerier og begrænsninger.

Grøn er vedholdenhed, gul er forandring. Grøn er spænding, gul er afslapning. Mellem disse to poler er der en konflikt, som udspringer af deres uforenelighed. Her kæmper grøns ambitioner og selvoptagethed og krav om prestige med guls håbefulde jagt efter glade oplevelser og eventyr. Den "gule" person kan være som en foretagsom hvirvelvind, men hvirvlerne kommer i anfald og stød.

Yellow submarine by the Beatles
Yellow submarine af the Beatles.

Når gul vælges i første position, indikerer det et ønske om afkobling og håbet eller forventningen om større lykke, og antyder visse større eller mindre konflikter, som trænger til at blive løst. Dette håb om lykke, i alle dens utallige former lige fra seksuelle oplevelser til filosofier, som tilbyder oplysning og perfektion, er altid rettet mod fremtiden. Gul presser fremad mod det nye, det moderne og det udviklende.

En person, som afviser gult og placerer den i sjette, syvende eller ottende position er blevet skuffet i sine forventninger og føler sig tom, isoleret og ensom. Han betragter den spontanitet og søgen efter eventyr, som gul repræsenter, som irrelevant og overfladisk. Afvist gul antyder, at skuffelse har ført til et ulmende oprør. Dette oprør kan ytre sig som irritabilitet, pessimisme og mistænksomhed overfor andre og deres hensigter. Afvist gul betyder derfor: "forsøger at beskytte sig mod isolation og yderligere tab og skuffelser."

Oftest vælges blå på første position som kompensation for afvist gult. Den ne kombination indikerer et ønske om fred og ro og en klyngen sig til det kendte.

En person, som afviser gul, kan også vælge grøn på første position. Det vil i så fald antyde, at han søger at undslippe sin håbløse situation ved at stræbe efter den sikkerhed, som kan ydes af prestige og position.

Hvis afvist gul kompenseres med orange på første position, vil det indikere, at han søger at undslippe sin følelse af skuffelse og isolation ved at opsøge intense oplevelser og eventyr - specielt seksuelle udskejelser.

Violet(5)

Violet - ikke signifikant område


Violet er psykologisk signifikant når optræder i første eller ottende position. Det gælder dog ikke for gravide kvinder og teen-agers.

Den person, som foretrækker violet, ønsker et magisk forhold til virkeligheden. Han ønsker at ophæve forskellen mellem subjekt og objekt, mellem årsag og virkning, og gøre hans verden til et magisk intuitivt hele. Han føler at alt, hvad der kan tænkes og drømmes, er også en form for virkelighed.

Forkærlighed for violet kan indikere et ønske om en intim erotisk sammen-smeltning med en anden eller et ønske om en intuitiv og mystisk forståelse.

Violet repræsenterer dyb indadvendt religiøsitet. Farven foretrækkes af teenagere, gravide kvinder, homoseksuelle af begge køn og personer, som har problemer med skjoldbruskskirtlen.

violet-Le monde de samara-love
Violet - Le Monde de Samara - Love.

Ud af 1600 skolebørn foretrak 75% violet. At børn vælger violet viser, at de tror, at verden er et fortryllet sted, hvor alt er muligt. Teen-agere foretrækker violet på grund af deres følelsesmæssige forvirring og umodenhed.

Undersøgelser har vist, at den hormonale aktivitet under graviditeten ofte fører til en forkærlighed for violet.

Homoseksuelle viser ofte deres deres følelsesmæssige usikkerhed ved at foretrække violet som kompensation for afviste grundfarver. Deres emotionelle frygt får dem til at skabe en eventyrverden omkring dem, som de håber vil vare lige så længe, som de har hinanden.

Personer med problemer i skjoldbruskskirtlen foretrækker også ofte violet. Det er især, når problemet er psykosomatisk og ikke fremkaldt af jodmangel. For stor aktivitet i skjoldbruskkirtlen skyldes hos dem langtids-stress, chock eller at de i barndommen, hvor følelserne var meget ustabile, har været udsat for overdreven frygt og angst. Sådanne personer har brug for speciel forståelse og ømhed, som kan mildne deres frygt.

I tilfælde af at en person foretrækker violet på førstepladsen, må man undersøge sagen nærmere. Er der tale om umodenhed, seksuel afvigelse eller kirtel problemer? Hvis der er tale om umodenhed, må denne person forventes at have problemer med at adskille den virkelige praktiske verden fra hans ønske-forestillinger.

Personer, som foretrækker violet, ønsker at blive accepteret på grund af deres charme og udstråling, for deres vidunderlige opførsel og på grund af deres vindende væsen. De er følsomme og anerkendende; men de har ikke lyst til at involvere sig i overdreven ansvarlighed i forhold til andre.

Når violet optræder på ottende pladsen, har personen totalt afvist ønsket om en mystisk intimitet med en anden, fordi det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt i hans nuværende situation. Dette vil medføre en umiddelbar modvilje mod at forpligte sig i forhold til andre mennesker eller arbejdsopgaver, indtil personen mere nøjagtigt ved, hvad dette forhold vil indebære. Samtidig overføres behovet for en intuitiv og umiddelbar forståelse med en anden til ideer og objekter, som er ikke menneskelige, hvilket fremmer den æstetiske sans og den videnskabelige interesse.

Brun(6)

Brun - ikke signifikant område


Brun er psykologisk signifikant, hvis den ikke befinder sig på femte, sjette eller syvende pladsen.

Brun repræsenter fysisk følsomhed. Dens position i rækken giver et fingerpeg om, hvad testpersonen føler vedrørende sin krop. I tilfælde af fysisk ubehag eller sygdom begynder brun at bevæge sig fremad i rækken.

Maleri af Vasiliy Polenov - en syg pige
Painting by Vasiliy Polenov - a sick girl.

Flygtninge og andre rodløse, som ikke har noget sted at slappe af og ingen udsigt til fysisk tilfredsstillelse, vil ofte placere brunt helt fremme i rækken. Det var især tilfældet hos dem, som var flygtninge under og efter Anden Verdenskrig. Ikke fordi de var specielt fysisk sensitive, men fordi de ikke kunne finde fred og tryghed nogen steder.

Brun repræsenter behovet for rødder, en hjemstavn, en familie eller andet socialt tilhørsforhold.

Hvis brun befinder sig i den første halvdel af rækken og specielt på en af de to første pladser indikerer det et øget behov for fysisk hvile og tilfredsstillelse, samt lettelse fra et problem, som skaber uro. Det kan være en fysisk sygdom eller defekt, det kan være en atmosfære af konflikt og usikkerhed eller andre problemer, som personen føler, at han ikke er i stand til at klare.

Når brun placeres på en ottende plads er behovet for afslappet velvære fuldstændig fortrængt. I denne situation vil personen anse fysisk velvære og sanselig tilfredstillelse som svagheder, som han ikke for tiden kan tillade sig.

Den, der således afviser brun, ønsker at fremstå som en stålmand, som ikke har behov for selskabelighed, lækker mad, god vin og en god lang søvn i en varm seng. En sådan grov undertrykkelse af evnen til at nyde livets sanselige glæder kan føre til angst, som vil kræve kompensering, herunder muligheden for tvangsbetonet og overdreven seksuel aktivitet.

Sort(7)

Sort - ikke signifikant område


Sort er psykologisk signifikant, hvis den befinder sig alle andre steder end på ottende pladsen.

Sort repræsenterer livets absolutte grænse, dets endeligt. At en person foretrækker sort betyder, at han afviser alt i en protest imod en situation, han anser for håbløs, en protest imod livet og skæbnen.

Landskab i sort og hvid
Landskab i sort og hvidt.

Sort repræsenterer tomhed og udslettelse, den repræsenterer fornægtelse, absolut afkald eller opgivelse.

Den, der vælger sort i første position, ønsker at fornægte alt. Han protesterer stædigt mod tingenes tilstand, som efter hans mening ikke er, som den burde være. Han protesterer mod skæbnen, ihvertfald mod hans egen, og opfører sig sandsynligvis forhastet og uklogt i denne protest.

Hvis sort vælges i anden position, udtrykker det, at personen er villig til at give afkald på alt, forudsat at han får det, som repræsenteres af farven på første position.

- Hvis orange vælges før sort, antydes det at hvis blot personen får opfyldt sine overdrevne ønsker, så vil han give afkald på alt andet.
- Hvis for eksempel blå er på første position før sort, indikerer det, at hvis blot personen får ro og fred, så vil han give afkald på alt andet.
- Hvis gul optræder på første position med sort på anden, vil det antyde at personen forventer, at en dramatisk og katastrofe-agtig handling vil gøre en ende på hans problemer.
- Med grå på første position før sort indikeres, at personen forventer at kunne finde beskyttelse mod den utålelige situation gennem totalt ikke-engagement.

Med sort i tredje position indikeres, at personen vil give afkald på alt andet, hvis blot han får det, som repræsenteres af de to farver på første og anden position.

Sort i ottende position er det psykologisk mest normale og repræsenter et ønske om ikke at fornægte noget som helst og bevare kontrollen over egne handlinger.

Lüschers Farve-par

Lüschers farveteori opererer med noget, der kaldes "par". Det vil sige to farver valgt efter hinanden i både første og anden runde.

Blot for at tage et nogle få eksempler:

Parret "Grøn - Orange" repræsenter meningsfuldt aktivitet og kontrolleret initiativ. Med grøn, som den først valgte farve, vil handlinger føre til større autoritet og prestige for selvet, lederskab, management og udøvelse af kontrol.

Parret "Blå - Orange" repræsenter kooperativ entreprise og følelsesmæssig fylde. Det kendetegner evnen til et godt samarbejde med kollegaer til fælles bedste til fordel for organisationen. I privatlivet repræsenterer parret en harmonisk blanding af seksualitet og omsorg. Når blå vælges forud for orange kendetegner det, at der lægges større vægt på harmoni og samarbejde end på aktivitet.

Det andet valg vil sikkert medføre, at nogle af farverne byttes rundt, medens andre flyttes længere frem eller tilbage i rækken.
To efter hinanden følgende valg
Hvis to eller flere farver ved andet valg stadig ligger ved siden af den farve, som de var nabo til ved første valg, selvom de eventuelt ændrer position og indbyrdes rækkefølge, så eksisterer der et par, og dette eller disse par mærkes med en cirkel og deres relevante funktionssymbol.

Ovenfor viste vi, hvordan et valg (8 kort - en gang) meget simpelt kunne opdeles i fire grupper a' 2 tal mærket henholdsvis + x = og - . Imidlertid, på grund af introduktionen af par, er vi nu nødt til at gøre funktionstildelingen lidt mere indviklet.
Eksempel på gruppeinddeling med par
Det ses, at foruden den enkeltstående farve 3(orange) foreligger her parrene: (5-1)/(1-5), (4-2), (2-6) og (0-7)/(7-0).

Ved tvivlstilfælde bruges resultatet fra det andet valg, hvilket medfører rækken: 3, (5-1), (4-2), (2-6), (7-0).

Ved tilstedeværelsen af par foretages funktionstildelingen efter følgende algoritme:

1. Det første par (eller enkelte tal) mærkes: +

2. Det anden par (eller enkelte tal) mærkes: x

3. Det sidste par (eller enkelt tal) mærkes: -

4. Resten mærkes: =

Eksempel på funktionstildeling af tal fælles for to par Hvis det sker at to par med forskellig funktion har et tal til fælles, mærkes dette tal med begge symboler.

Fortolkning af indput til Lüscher Farve Test

Fortolkningen at test resultatet går fra venstre mod højre.

Først fortolkes hans førstevalg af den enkeltstående 3(orange) i henhold til beskrivelsen af de enkelte farver ovenfor. Hans valg af orange indikerer, at han ønsker at være en vindertype, som vil skabe resultater. Han ønsker at se sine planer blive virkeligjort. Han ønsker at være energisk og arbejdsom.

Derefter kan man gå ind i relevante tabeller for hver enkelt par mærket med hvert enkelt funktionssymbol. Det vil sige, at for et givet par, lad os sige (5-1) vil der i literaturen umiddelbart være fire mulige opslag i fire forskellige funktions tabeller nemlig: (+5 +1), (x5 x1),(=5 =1) og (-5 -1), som jo repræsenterer:

+ Stærk forkærlighed - det vil sige noget, han stræber imod.

x Forkærlighed - det vil sige hans aktuelle tilstand lige nu.

= Ligegyldighed - egenskaber, som ikke er aktuelle lige nu.

- Antipati - egenskaber, som personen aktivt afviser.

Det vil blive alt for omfattende at gengive alle disse tabeller på denne side, og det er heller ikke nødvendigt.

For alle praktiske formål vil det være nok at gå ind i den første tabel, nemlig + tabellen, som er vist nedenfor, og derefter "tranformere" resultatet til de andre funktioner.

Eksemplet ovenfor gav parrene (x5 x1), (=4 =2), (=2 =6) og (-7 -0).

(+5 +1) i tabellen nedenfor giver: "ønsker at dele en intuitiv forstående intimitet med en anden(5) i en atmosfære af fred og harmoni(1)".

Hvis vi transformerer dette til x funktion (x5 x1), som jo betyder, hvad han gør i øjeblikket, giver det: "han deler en intuitiv forstående intimitet med en anden(5) i en atmosfære af fred og harmoni(1)". Det indikerer en mulighed for homoseksualitet. Men hvem ved, måske henter han sin styrke i et tæt forhold til sin hustru.

(+4 +2) giver: "ønsker at vise at han er nysgerrig og observerende og søger nye veje(4) for derved at opnå position og prestige.(2)".

Hvis vi transformerer dette til = funktion (=4 =2), som jo betyder, hvad han er ligeglad med, giver det: "han er indifferent overfor at vise at han er nysgerrig og observerende og søger nye veje(4) for derved at opnå position og prestige.(2)". Det antyder, at han har sin opmærksomhed vendt mod de aktuelle problemer og ikke bekymrer sig så meget om at demonstrere sin opfindsomhed og kreativitet overfor sine overordnede.

(+2 +6) giver: "ønsker stædigt at søge at bevare sit renome (2) ved at leve op til forventninger på trods af en følelse af udmattelse (6)."

Hvis vi tranformerer dette til = funktion (=2 =6), giver det noget i retning af: "han bekymrer sig ikke om sit renome, men vil søge at få det bedste ud af situationen(2) selvom han føler der ikke er meget han kan gøre (6)".

Og det sidste par i eksemplet.

(+7 +0) i tabellen nedenfor giver: "ønsker at komme væk fra den frastødende situation(7), han ønsker at trække sig tilbage og beskytte sig(0) mod alt."

Hvis vi transformerer dette til - funktion (-7 -0), som jo betyder, hvad han vender sig imod, giver det: "han vender sig mod ideen om at komme væk fra den frastødende situation(7), at trække sig tilbage og beskytte sig(0) mod alt." Det indikerer, at han er besluttet på at blive på sin post på trods af vanskeligheder, og han er ikke bange for at se problemerne i øjnene.

Tabel over + Funktioner

slash Grå
0
Blå
1
Grøn
2
Orange
3
Gul
4
Violet
5
Brun
6
Sort
7
Grå
0
-
ønsker at holde sig i baggrunden (0) for at opnå fred og ro (1). ønsker at holde sig i baggrunden (0) for ikke at undergrave sin overlegne position (2). ønsker at løse problemerne ved en diskret (0) handling (3). ønsker diskret (0) at søge efter en løsning på problemerne (4). ønsker at gøre diskrete tilnærmelser (0) for at opnå en intuitiv identification med en anden (5). ønsker at holde sig i baggrunden (0) for at give kroppen mulighed for at regenere (6). ønsker at holde sig i baggrunden (0) for at undgå ethvert engagement (7).
Blå
1
længes efter fred, ro og tilfredshed (1) og har behov for at stresse af (0). -
længes efter fred, ro og tilfredshed (1) og vil gerne gå systematisk og forsigtig frem for at opnå dette (2). ønsker gennem samarbejde og forståelse (1) at blive i stand til at nå de ønskede mål (3). ønsker gennem harmoni, samarbejde og forståelse (1) at blive i stand til at finde de rette løsninger (4). ønsker gennem harmoni og samarbejde (1) at smelte sammen til en ideel, smuk og æstetisk enhed (5). ønsker at blive fri for enhver form for konflikt (1) og derved opnå et fysisk bekvemt og mageligt sted at være (6). ønsker hvile, afslapning og kærlig forståelse (1), som han imidlertid mener, han ikke har fået, og derfor er han vred og anser situationen som uudholdlig (7).
Grøn
2
ønsker at etablere sig og opnå en position og et renome (2), for at komme ud af hans nuværende anonymitet (0). Ønsker at gøre et godt indtryk og opnå anerkendelse (2), ved at blive en del af et harmonisk og godt samarbejdende team (1). -
ønsker at opnå success på trods af forhindringer og modstand (2) ved at at tage initiativer og træffe egne beslutninger uafhængigt af andre (3). ønsker at gøre indtryk og blive beundret (2) ved at søge at finde kreative løsninger også i samarbejde med andre (4). ønsker at gøre et godt indtryk og at blive betragtet som en meget speciel person (2) ved at søge løsninger som er originale, alternative eller æstetiske (5). ønsker stædigt at søge at bevare sit renome (2) ved at leve op til forventninger på trods af en følelse af udmattelse (6). ønsker at profilere sig selv ved hjælp sin stærke og uafhængige personlighed (2), og indirekte demonstrere, at selvom alt er håbløst og meningsløst (7), vil med sin stærke personlighed gøre sin pligt til det sidste.
Orange
3
ønsker at få taget nogle beslutninger og få ryddet op i problemerne (3), ønsker ikke at granske mere i problem-stillingen selvom noget måske skjuler sig under overfladen (0). ønsker kompromis-løst at forfølge de mål, han har sat sig (3) derved ønsker han at nå frem til fred og ro og harmoni (1). ønsker at forfølge de mål, han har sat sig, uden afvigelser (3), derved ønsker han at opnå position og anerkendelse (2). -
ønsker at ryste mindre-værdets snærende bånd af sig, ønsker at vinde og leve intenst (3) søger god kontakt med andre, at åbne op for nye indtryk og inspirere andre (4). ønsker at forfølge sine interesser (3) i intense og spændende ting og derved blive betragtet som en spændende og charmende personlighed (5). ønsker at han kunne beslutte sig til at lægge sine ambitioner på hylden (3) til fordel for at tage tingene afslappet hengive sig til sin længsel efter komfort og tryghed (6). ønsker at leve intenst (3), for derved at indhente det, som han er gået glip af. På den måde mener han at kunne bryde ud af alt det, som undertrykker ham (7).
Gul
4
ønsker at søge efter (4) en diskret løsning på problemerne (0). ønsker at han ved at hjælpe andre (4) kan opnå anerkendelse, varme og forståelse (1). ønsker at vise at han er nysgerrig og observerende og søger nye veje (4) for derved at opnå position og prestige (2). ønsker at eksperimentere i jagten på nye og spændende ting og oplevelser (4) for derved at få mere kontrol over sit liv (3). -
ønsker spænding og interessante oplevelser (4) for derved at blive beundret som en interessant personlighed (5). ønsker at blive frigjort for tyngende problemer (4) og derved opnå tryghed og fysisk bekvemmelig-hed og mulighed for at komme sig (6). ønsker at foretage en dramatisk og måske uovervejet vending eller beslutning i sit liv (4) for derved at undslippe uovervindelige problemer (7).
Violet
5
ønsker at finde en intuitiv forstående intimitet med en anden (5) men gå forsigt frem (0) for at undgå at blive såret. ønsker at dele en intuitiv forstående intimitet med en anden (5) i en atmosfære af fred og harmoni (1). ønsker at gøre et gunstigt indtryk som en speciel person ved hjælp af sin charme (5) og iagtager konstant ethvert tegn på om det lykkes, hvilket vil give ham følelsen af at have kontrol over situationen (2). ønsker intense spændende oplevelser (5), som er erotiske eller på anden måde stimulerende (3). længes efter spændende og interessante oplevelser og ønsker at blive beundret for sin charme (5), ønsker at hengive sig til sine drømme og fantasier (4). -
ønsker at blive stimuleret af pikante oplevelser (5), i en vellystig og luksuriøs atmosfære (6). ønsker intenst, næsten tvangspræget (7), at opnå en sensuelt tilfredstillende binding eller sammen-smeltning med en anden (5).
Brun
6
ønsker brændende at opnå hvile og afslapning og mulighed for regenerering (6) i en problemfri atmosfære uden forstyrrelser (0) ønsker omsorgsfuld og hensynsfuld behandling for sine fysiske problemer (6) i omgivelser præget af tryghed og problemfri venner(1). ønsker lindring for sine fysiske problemer (6), men først efter at have klaret den øjeblikkelige situation ved hjælp sin viljestyrke(2). ønsker fysiske og sanselige glæder (6) ved bordet og i sengen (3). ønsker at hengive sig til et mageligt liv i nuet (6) og at opgive sine ambitioner og forhåbninger til fremtiden (4). ønsker at nyde livet i en vellystig og luksuriøs atmosfære (6) og der finde stimulerende og pikante oplevelser (5). -
ønsker at glemme sin skuffelse og komme til hægterne i komfortable omgivelser (6) og vende livet ryggen i træt selvforagt (8), da han føler, at han ikke kan nå sine høje mål.
Sort
7
ønsker at komme væk fra den frastødende situation (7), han ønsker at trække sig tilbage og beskytte sig (0) mod alt. ønsker at protestere mod situationen i almindelighed (7), og blive ladt i fred (1). ønsker visse krav opfyldt, som han opfatter som absolut minimale og nødvendige (7), krav som han står stædigt og kompromisløst fast på (2). ønsker at få opfyldt sine overdrevne krav til situationen (7), hvis ikke vil han reagere med voldsom og ekstrem adfærd (3). med uoverlagte handlinger ønsker han at flygte fra en situation, han anser for uudholdlig (7), med risiko for dumdristig adfærd søger han desperat en udvej (4). han anser hele situationen for uacceptabel (7), han kræver at ideer og følelser skal passe perfekt sammen (5) og nægter at gå på kompromis. ønsker at vende ryggen til livet i bitter skuffelse og træt selvforagt (7) ønsker at glemme det hele og komme til hægterne i komfortable problemfri omgivelser (5). -
Ovenfor har jeg så loyalt som muligt gengivet + tabellen fra bogen "Lüschers Farvetest". Dog har det været nødvendigt at forkorte og forenkle udsagnene, for at passe dem ind i den mere kortfattede tabelform ovenfor. Jeg har også søgt at tydeliggøre en logisk forbindelse med resten af teorien, så vidt det er muligt.

+/- Funktionen

Lüschers farvetest har endnu en funktion, som kort skal nævnes. Den kaldes plus-minus (+/-) funktionen. Psykologerne bag testen mener, at det første og sidste farvevalg giver megen information om personen; altså den farve, som personen bedst kan lide, sammenholdt med den, han ikke kan fordrage.

I litteraturen findes også tabeller over +/- funktioner; men igen, det vil blive for omfattende at vise dem på denne side. Det er også fuldstændig muligt selv at drage konklussionerne i lyset af beskrivelsene af de enkelte farver ovenfor.

I eksemplet ovenfor er +/- funktionen (+3 -7) i første valg og (+3 -0) i andet valg. Da andet valg anses for det mest umiddelbare og dermed det sandeste, vælger vi at fortolke (+3/-0).

(+3 -0) (+orange/-grå) antyder ifølge tabellen i "Lüschers Farvetest" at personen er nervøs for ikke at nå sine mål, hvilket får ham til at handle med ivrig og hektisk intensitet. Det er ikke helt indlysende ud fra beskrivelserne af de enkelte farver, men det synes at være forfatterens mening.

Hvordan Man Består en Lüscher Farvetest

Vi antager at testen bruges i forbindelse med jobsøgning og ikke for eksempel i forbindelse med dating.

Som en hel grundlæggende regel må ingen grundfarver være længere tilbage end femte pladsen.

Da jobsøgning jo har noget at gøre med arbejde, vil det være relevant at holde arbejdsgruppen samlet. Vi kan vælge arbejdsgruppen først efterfulgt af blå, eller blå først efterfulgt af arbejdsgruppen.

Det er nok en god ide at starte med blå for at signalere, at man vægter fred og ro og fordragelighed tilpas højt.

Dernæst skal man beslutte den interne rækkefølge indenfor arbejdsgruppen. Orange må ikke være sidst. Med orange først i arbejdsgruppen signalerer man en leder i svøb, grøn vil signalere en pligtopfyldende arbejdshest og gul en sprudlende og kreativ type. Det må komme an på en selv og situationen. Det er jo ikke sikkert, at det pågældende firma er interresseret i ledertyper, måske vil de blot finde nogle medarbejdere, som kan løse opgaverne.

Sort må ubetinget holdes på sidstepladsen, alt andet vil signalere en BZ type eller en selvmordskandidat.

Det efterlader grå, violet og brun på femte, sjette og syvende pladserne. Grå og brun må ubetinget holdes på disse pladser, da det ellers vil være psykologisk signifikant. Hvis grå bringes fremad, vi det give psykologiske indikationer af angst og kompensation. Hvis brun bringes fremad, vil det indikere en forkærlighed for dyre restauranter, cigaretter, whisky og nøgne piger, og hvem ved et højt fravær.

Violet har flere frihedsgrader, men det er ikke nogen god farve. Hvis der ikke er tale om graviditet eller problemer med skjoldbruskirtlen, antyder den en æstetisk personlighed med berøringsangst overfor den grusomme og uberegnelige virkelighed; og hvem ved, måske homoseksualitet.

Så summa sumarum, rækkefølgen må være:

- Blå på førstepladsen.
- Arbejdsgruppen (orange må ikke være sidst).
- Violet, brun og grå bør holdes på femte, sjette og syvende pladserne.
- Sort til sidst.

Hvis man ønsker at variere rækkefølgen mellem første og anden valg, må man sørge for at den rækkefølge, man virkelig ønsker at blive vurderet på, er andet valg.

Lidt variation kan være en god ide, da man ellers kan blive stemplet som "emotionel ufleksibel og med en stivnet livsanskuelse".

Farvetest Forklædt som Abstrakte Malerier

Dette abstrakte maleri repræsenter parret rød-grøn Bemærk parret rød-blå i center af billeder og grønt lidt i baggrunden - et godt valg Violet repræsenter dyb indadvendt religiøsitet - det er ikke noget godt valg
Til venstre: Dette abstrakte maleri repræsenter parret rød-grøn.
I midten: Bemærk parret rød-blå i center af billeder og grønt lidt i baggrunden - et godt valg.
Til højre: Violet repræsenter dyb indadvendt religiøsitet - det er ikke noget godt valg.

En snedig måde at foretage en farvetest på er ved at lade testpersonen vælge mellem nogle abstrakte malerier, som er domineret af enkelte farver eller farve par.

Farve parret rød-grøn i Carl Henning Pedersens maleri er et godt valg. Farveparret rød-blå med grøn lidt i baggrunden i det andet abstrakte maleri er også et godt valg. Den violette farve i det tredie maleri er ikke noget godt valg.

Psykedeliske Billeder

Der findes nogle typer billeder med indbyggede optiske bedrag. Selv om detaljerne i billederne ikke bevæger sig det mindste, vil vores øjne eller måske snarere vores hjerne se, at de bevæger sig.

Vi vil i almindelighed se, at de måske bevæger sig en lille smule.

Men det siges, at for voldtægtsforbrydere, bankrøvere og den slags, vil en bestemt type billeder bevæge sig livligt. Så lige meget hvad man ser, er det nok bedst at sige, at det bevæger sig måske en lille smule.

Nu kan man forestille sig, at snedige konsulenter har fået fremstillet nogle programmerede billeder, som virkeligt bevæger sig, for at afsløre snydere. For at imødegå dette kan man fokusere på en enkelt lille detalje i billedet og derved få en entydig afgørelse, om det bevæger sig eller ikke.
Litteratur: "Lüschers Farvetest" af dr. Max Lüscher og Ian Scott. Forlaget SphinX Publishers Copenhagen - 1991.

Prøv en Lüscher farve test på Color Quiz Com
Se nogle psykedeliske billeder på: Personality Test Center

Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Tilbage til start af artikel

20191030
Passed W3C Validation